ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין לשם הפקות בע"מ נגד הנהלת בתי-המשפט :

בפני: כבוד השופט י' זמיר
כבוד השופט י' אנגלרד
כבוד השופט מ' אילן

העותרים: 1. לשם הפקות בע"מ
2. מ.י.ר.י. - מכשור וייעוץ רפואי
ירושלים בע"מ
3. פרסום אדי - פנחסי בע"מ
4. יהודה ליבוביץ - גורה ברגר שיווק
פרסום ויחסי-ציבור

נגד

המשיבים: 1. הנהלת בתי-המשפט
2. בית המשפט המחוזי בירושלים
3. כבוד השופט צבי סגל
4. כבוד השופטת איילה פרוקצ'יה
5. בית משפט השלום בירושלים
6. כבוד השופט יצחק שמעוני

בקשה דחופה לעיון חוזר

בשם העותרים: עו"ד אילן אשד

בבית המשפט העליון

החלטה

ביום 19.7.99 נתנו פסק-דין הדוחה את העתירה על הסף. כעת מבקשים העותרים מבית המשפט לשוב ולעיין בפסק-הדין. טענתם העיקרית היא שהם אינם צד להליכים האזרחיים המתנהלים בבית משפט השלום ובבית המשפט המחוזי בירושלים בענין נשוא העתירה.

בקשת העותרים ראויה היתה להידחות כבר מן הטעם שבדרך כלל בית משפט - כל בית משפט - אינו מוסמך לעיין בפסק-דין סופי שהוא עצמו נתן או לבטל פסק-דין כזה. אולם במקרה הנדון אין צורך בנימוק זה, שכן בנסיבות המקרה ראוי לדחות את בקשת העותרים גם לגופה. הטעמים לכך הם כל אחד מאלה:

א. נסיונם של העותרים להרחיק את עצמם מן ההליכים האזרחיים בבית משפט השלום ובבית המשפט המחוזי אינו עולה בקנה אחד עם העובדה, שאחד הצדדים לאותם הליכים הוא הצד החתום על הסכם המכר, שצורף לעתירה (כנספח ב') במטרה להדגים את זכותם של העותרים בנכס נשוא העתירה.

ב. העותרים לא הסתפקו בעתירה בסעדים נגד הנהלת בתי המשפט (משיבה 1), אלא ביקשו גם סעדים נגד בית המשפט המחוזי בירושלים (משיב 2) ובית משפט השלום בירושלים (משיב 3), כדי לגרום למשיבים אלה לקיים "הליכי דיון מהירים, מזורזים ומיידיים בתובענה, שבסיסה בא בנשוא עתירה זו". בקשה בענין מועדי דיון יכולה לבוא רק מטעם אחד הצדדים להליך אשר במסגרתו מתקיים הדיון.

ג. אף אם לא היתה לעותרים נגיעה להליכים בבית משפט השלום ובבית המשפט המחוזי, עדיין צריך היה לדחות את עתירתם על הסף. כפי שהסברנו בפסק-הדין, "הטענות של העותרים נגד המעבר של בתי המשפט אל הבנין ונגד העבודות המתבצעות במקום הינן כולן בעלות אופי אזרחי, וככאלה ראויות להידון על ידי בית משפט אזרחי". לכן, גם אם העותרים לא היו פונים אל בית המשפט האזרחי, צריכים הם היו לפנות אליו, ואין להם אפשרות לערב את בית המשפט הזה בסכסוך.

בפסק-הדין הצגנו בפני העותרים את המסגרות הדיוניות שנותרו להם כדי להעלות את טענותיהם נגד המעבר של בתי המשפט אל "בית השנהב". אולם העותרים, במקום לנצל אפשרויות אלה בזמן הקצר העומד לרשותם, שבו ופנו אל בית משפט זה בבקשת סרק. בנסיבות אלה אנו מחייבים את העותרים בתשלום הוצאות לטובת אוצר המדינה בסך 5,000 ש"ח.

ניתנה היום, י' באב תשנ"ט (23.7.99).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99046220.I03


מעורבים
תובע: לשם הפקות בע"מ
נתבע: הנהלת בתי-המשפט
שופט :
עורכי דין: