ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין החברה הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ נגד ב.א. אלקטרוניקה בע"מ :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקשת: החברה הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ

נגד

המשיבה: ב.א. אלקטרוניקה בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי
בתל-אביב-יפו בבר"ע 20788/99 מיום 23.5.99
שניתנה על ידי השופטת הילה גרסטל

בשם המבקשת: עו"ד נתן לרר

בבית המשפט העליון

החלטה

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופטת ה' גרסטל) שדחה בקשת רשות ערעור שהגישה המבקשת על החלטת בית משפט השלום בתל-אביב-יפו ( השופטת ע' ברון).

1. המבקשת הגישה שיק שהוסב לה לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל. המשיבה, מושכת השיק, הגישה התנגדות לביצוע השיק. היא תמכה את בקשתה בתצהיר בעל מניות ומנהל שלה, לפיו השיק נשוא ההתנגדות הוא מזויף וכי עם גילוי הזיוף פנתה בתלונה למשטרה. על סמך תצהיר זה (שניתן ביום 18.11.96) נאותה המבקשת ליתן למבקשת רשות להגן. בין הצדדים סוכם, כי ההליך עצמו יתקיים לאחר סיום חקירת המשטרה. לאחר סיום החקירה הגישה המשיבה בקשה לתיקון כתב הגנתה. בבקשה, שנתמכה אף היא בתצהיר אותו מנהל ובעל מניות במשיבה ( מיום 15.3.99) נטען, כי לאמיתו של דבר השיק אכן נמשך על ידי החברה, אלא שנמשך למוטב בלבד והוסב בדרך של זיוף. בית משפט השלום בתל-אביב-יפו ( השופטת ע' ברון) קיבל את הבקשה (תוך חיוב המשיבה בהוצאות, בלא תלות בתוצאות ההליך, בסך 1,500 ש"ח) חרף התנגדות המבקשת, בקבעו:
"אכן מדובר בשינוי גירסה, ואולם בשל כך בלבד איני רואה מקום לדחות את הבקשה לתיקון כתב ההגנה, כאשר התובעת מצדה תוכל לאמת את המצהיר לעניו שינוי הגירסה במסגרת חקירתו הנגדית במהלך שמיעת ההוכחות בתיק."

המבקשת ביקשה רשות לערער על החלטה זו. בית המשפט המחוזי ( השופטת ה' גרסטל) דחה את הבקשה, מכח סמכותו לפי תקנה 406 (א) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-, בקבעו כי החלטת בית משפט השלום ונימוקיה מקובלים עליו.

2. בבקשה שבפני טוענת המבקשת, כי הבקשה לתיקון כתב ההגנה, כמו גם התצהיר התומך בה, סותרים בבירור את ההתנגדות לביצוע השיק ואת התצהיר התומך בה, כי הבקשה האמורה הוגשה באיחור ניכר וכי קבלתה פוגעת במבקשת, ובהליך השיפוטי בכלל.

3. דין הבקשה להידחות. הלכה פסוקה היא, כי בית משפט זה יעניק רשות ערעור שני במשורה - רק אם בקשת רשות הערעור מעוררת שאלות בעלות השלכות חוקתיות , ציבוריות או משפטיות שעניינן חורג מן המחלוקת הספציפית שבין הצדדים ( וראו: בר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו (3) 123) כך הוא הדין באשר לערעור שני על פסק דין ומקל וחומר שכך הם פני הדברים כאשר המדובר בערעור שני על החלטת בינים שקיבל בית משפט השלום. בבקשה שבפני אין אלא התייחסות לנסיבות הספציפיות שהיו בפני בית משפט השלום. משנדרש גם בית המשפט המחוזי לסוגייה וגילה דעתו, כי אין מקום להתערב בשיקוליו של בית משפט השלום, אין עוד מקום לכך שבית משפט זה יידרש בשלישית לסוגייה.

הבקשה נדחית

ניתנה היום, י"ב באב התשנ"ט (25.7.99).
א
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99037840.A01/דז/


מעורבים
תובע: החברה הישראלית לטרקטורים וציוד בע"מ
נתבע: ב.א. אלקטרוניקה בע"מ
שופט :
עורכי דין: