ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בלה הגואל נגד ישעיהו אקסל :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקשת: בלה הגואל

נגד

המשיב: ישעיהו (שייקה) אקסל

בקשה לאיחוד תיקים על פי תקנה 7 לתקנות
סדר הדין האזרחי, התשמ"ד1984-

בשם המבקשת: עו"ד שי מיטרני

בשם המשיבה: עו"ד צבי רוברט

בבית המשפט העליון

החלטה

בפני בקשה להורות על העברת הדיון בת.א. 1735/99 מבית משפט בבת-ים לבית משפט השלום בתל-אביב, ולאחד את הדיון בתיק זה עם הדיון בת.א. 39405/99 הנדון בבית משפט השלום בתל-אביב.

המשיב מתנגד לבקשה. כטענה מקדמית נטען על ידו, כי על המבקשת היה להגיש בקשתה לנשיא בית משפט השלום של מחוז תל-אביב, אשר הכרעה בבקשה מצויה בסמכותו.

אין צורך להידרש לטענות לגופו של ענין שנטענו על ידי בעלי הדין, היות שדין הבקשה להידחות על הסף. שני בתי המשפט אליהם הוגשו התביעות נשוא הבקשה מצויים באותו מחוז שיפוטי, מחוז תל-אביב. סעיף 49 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד1984- קובע, כי נשיא בית משפט השלום רשאי להורות על העברתה של תובענה מבית משפט אחד לבית משפט אחר הנמצא באזור השיפוט בו הוא מכהן כנשיא. בנסיבות אלה, הבקשה צריכה היתה להיות מוגשת לנשיא בית משפט השלום תל-אביב (ראו: בש"א 2318/98 אשל הירדן (1994) בניה ופתוח בע"מ נ' הר סיך לבנין בע"מ (בכינוס נכסים), תק-על 98(2), עמ' 1723). אם וכאשר תינתן החלטה כאמור יהיה בית המשפט לו יועבר התיק רשאי לעשות שימוש בסמכותו לפי תקנה 520 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד1984- - אם וככל שימצא לנכון.

הבקשה נדחית. המבקשת תשא בהוצאות המשיב בסכום כולל של 3,000 ש"ח.

ניתנה היום, ט"ו באב התשנ"ט (28.7.99).

א

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99042350.A03/דז/


מעורבים
תובע: בלה הגואל
נתבע: ישעיהו אקסל
שופט :
עורכי דין: