ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין משה מנצורי נגד רולא חאג' יחיא :

החלטה בתיק ע"א 2167/17

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי זיו

מבקשי העיון: משה מנצורי
גלעד לרום

המערער:
יאסין תמאם חסן

נ ג ד

המשיבים:
1. רולא חאג' יחיא

2. פהים חאג' יחיא

בקשה לעיין בתיק בית המשפט ותשובות בעלי הדין לבקשה

בבית המשפט העליון

החלטה

נוכח הקשר הברור בין התובענות הייצוגיות שהוגשו על ידי מבקשי העיון כנגד המערערת לבין הערעור דנן, אשר בעטיו אף עוכב הטיפול בתובענות הייצוגיות עד להכרעה בערעור (פסק דינה של כבוד השופטת א' חיות מיום 5.12.2016 ברע"א 7357/16) - לא יכול להיות ספק כי יש למבקשים אינטרס לגיטימי לעיין בתיק הערעור, ולוּ על מנת לכלכל את צעדיהם. ממילא צולחים הם בקלות את דרישת ההנמקה של בקשת העיון, ואין ממש בטענת המערערת לפיה בקשת העיון "מוקדמת". אכן, כבר נפסק שעיון בתיק בית משפט לצורך התדיינות בהליך אחר הינו לגיטימי, וכי ככלל מבקש העיון אינו נדרש להסביר כיצד עשוי העיון להועיל לו בהתדיינות במסגרת ההליך האחר (ראו, רע"א 5349/13 דומיקאר בע"מ נ' שלמה תחבורה (2007) בע"מ, פיסקה 10 והאסמכתאות הנזכרות שם).

זאת ועוד: תשובת המערערת אינה כוללת נימוק של ממש כיצד עלול העיון המבוקש לפגוע במערערת ומהו האינטרס הלגיטימי וכבד המשקל אשר בעטיו ראוי למנוע את העיון. ודוק: על פי ההלכה המושרשת, בהיעדר איסור שבדין נקודת המוצא היא כי יש להיעתר לבקשת העיון וזאת על רקע ההכרה במעמדו של עיקרון פומביות הדיון. ככל שאחד מבעלי הדין מתנגד לעיון, עליו מוטל הנטל לשכנע בקיומו של טעם ממשי המצדיק את שלילתו (ראו למשל, ע"א 8849/01 סבוב נ' פקיד שומה למפעלים גדולים, פ"ד נט(5) 385 (2005); בג"ץ 5917/97 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר המשפטים, פסקאות 25-24 (8.10.2009)).

אוסיף ואציין כי לא נעלמה מעיניי טענת המערערת לפיה היקף העיון המבוקש חורג מהיקף גילוי המסמכים המקובל במסגרת בקשות לאישור תובענות ייצוגיות, וכי מדובר ב"מסע דיג". בטענה זו אין כדי להוות נימוק מבורר לשלילת העיון. זאת, נוכח השוני בין התכליות שבבסיס הוראות הדין בעניין עיון בתיקי בית משפט (תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), התשס"ג-2003), המבוססות כאמור על נקודת מוצא שעניינה עקרון פומביות הדיון; לבין התכליות שבבסיס הוראות הדין בעניין גילוי מסמכים בין צדדים לתובענה (פרק ט', סימן ג' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984), המתייחסות כמובן למסמכים המצויים ברשותו או בשליטתו של אחד מבעלי הדין (ראו והשוו, בג"ץ 1836/14 תנובה מרכז שיתופי לשיווק תוצרת חקלאית בישראל בע"מ נ' הוועדה לחלוקת מכסות לייבוא בפטור ממכס (16.11.2014); ע"א 9481/01 כדורי נ' פקיד שומה ירושלים (15.2.2007); ה"פ (ת"א) 37963-02-16 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' שרייבר, פיסקה 7 (8.2.2017)).

על רקע כלל האמור לעיל, דינה של הבקשה להתקבל כך שהמבקשים יהיו רשאים לעיין בתיק שבכותרת. עם זאת, לא מצאתי לחייב את בעלי הדין למסור למבקשים העתקים מן המסמכים המצויים בתיק, ועל המבקשים לממש את זכות העיון באמצעות הגעה למזכירות בית המשפט (בתיאום מראש), כמקובל.

ניתנה היום, ‏י"ג בסיון התשע"ז (‏7.6.2017).

גלעד לובינסקי זיו, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: משה מנצורי
נתבע: רולא חאג' יחיא
שופט :
עורכי דין: