ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין L'Oreal נגד סנו מפעלי ברונוס בע"מ :

החלטה בתיק רע"א 4100/17

לפני: כבוד השופטת ד' ברק-ארז

המבקשת:
L'Oreal

נ ג ד

המשיבה:
סנו מפעלי ברונוס בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 18.4.2017 ברע"א 61753-01-17 שניתנה על-ידי כבוד השופטת א' כהן

בשם המבקשת: עו"ד אמיתי שפירא, עו"ד שלמה כהן

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בפני בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 18.4.2017 (רע"א 61753-01-17, השופטת א' כהן). בית המשפט המחוזי דחה בקשת רשות הערעור שהגישה המבקשת על החלטתה של הפוסקת בקניין רוחני י' שושני כספי (להלן: הפוסקת) מיום 28.12.2016.

2. המבקשת, חברת L’Oreal, המאוגדת בצרפת, הגישה בקשה לרישום סימן המסחר "CARMILANE" (בקשה מספר 261691). המשיבה, חברת סנו מפעלי ברונוס בע"מ, הגישה התנגדות לבקשה לנוכח הדמיון בין סימן מסחר זה לבין סימן מסחר רשום שלה – "CARELINE". להשלמת התמונה יצוין כי עניין זה נדון בפני פוסקת בקניין רוחני, בהתאם לסמכות הקבועה בסעיף 5א לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], התשל"ב-1972 להטיל על עובד מדינה שהוא עורך דין למלא תפקידים שיפוטיים של רשם סימני מסחר, בהתאם לתנאים הקבועים בהוראה האמורה.

3. המשיבה צירפה לבקשתה סקר צרכנים אינטרנטי אשר הניח, לשיטתה, תשתית לטענה כי קיים חשש לבלבול בין שני הכינויים. בעקבות כך, המבקשת הגישה לפוסקת בקשה לגילוי ועיון במסמכים, ובה עתרה לכך שהמשיבה תגלה בתצהיר האם היא ערכה סקר נוסף, מלבד זה הנזכר לעיל, בעניין הדמיון בין סימני המסחר, ואם כן – מה היו תוצאותיו.

4. ביום 28.12.2016 דחתה הפוסקת את הבקשה בקבעה, בין היתר, כי סקרים קודמים שערכה המבקשת, ככל שאלה אכן נערכו, אינם "בבחינת 'חומרי גלם' הקשורים קשר בל ניתק לתוצאות הסקר שהוגש". כמו כן, נקבע כי חיוב המשיבה בגילוי ראיות נוספות יפגע ביעילות הדיון, וכן כי המבקשת לא הוכיחה את ערכם הראייתי של המסמכים המבוקשים.

5. המבקשת הגישה בקשת רשות ערעור על ההחלטה האמורה, וזו נדחתה על-ידי בית המשפט המחוזי שהדגיש את שיקול הדעת הרחב המסור לערכאה דיונית בכל הנוגע לגילוי ועיון במסמכים.

6. הבקשה שבפני מכוונת כנגד פסק דינו של בית המשפט המחוזי. המבקשת טוענת כי הבקשה מעלה שאלה "עקרונית ומשמעותית" בעלת השלכות על "מגוון עצום של הליכים", וכן כי דחיית הבקשה תסב לי עיוות דין. לגופם של דברים, המבקשת טוענת כי לא חל חיסיון על החומר הנוסף, כי קבלת בקשתה לגילוי מסמכים לא תוביל לפגיעה ביעילות הדיון וכי ניתן להגיש בקשה לגילוי מסמך ספציפי מבלי לדעת בוודאות על קיומו. המבקשת מוסיפה וטוענת כי דחיית הבקשה תשפיע באופן ממשי על זכויותיה.

7. דין הבקשה להידחות, אף מבלי להידרש לתגובת המשיבה. כלל ידוע הוא כי רשות ערעור ב"גלגול שלישי" תינתן רק במקרים שבהם עולה שאלה עקרונית החורגת מעניינם של הצדדים או כאשר עלול להיגרם למי מהם עיוות דין חמור (ראו: ר"ע 103/82 חניון חיפה בע"מ נ' מצת אור (הדר חיפה) בע"מ, פ"ד לו(3) 123 (1982)). אמת מידה זו מיושמת, בשינויים המחייבים, גם בבקשות רשות ערעור שמקורן בהחלטה של רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, וזאת בהתחשב במידת מומחיותו המקצועית בעניין ובמאפיינים השיפוטיים של תפקידו (ראו למשל: רע"א 2341/13 Mindcake llc נ' רשם הפטנטים המדגמים וסימני מסחר, פסקה 18 (8.8.2013) וההפניות שם). ההקפדה בעניין זה מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע לבקשות בעלות אופי פרוצדוראלי שנדונו פעמיים על-ידי ערכאות קודמות (ראו למשל: רע"א 5341/11 הלה הנדסה בניה וייזום בע"מ נ' שולדנריין, פסקה 5 (18.8.2011)). לא מצאתי כי המקרה הנוכחי מקיים אמת מידה מחמירה זו. בעיקרו של דבר, הבקשה שבפני נסבה על יישום המבחנים לגילוי מסמכים אגב התנגדות לבקשה לרישום סימן מסחר בנסיבותיו הקונקרטיות של המקרה הנוכחי. ממילא היא אינה מעוררת שאלה עקרונית. אף איני סבורה כי דחיית הבקשה תסב למבקשת עיוות דין חמור.

8. סוף דבר: בקשת רשות הערעור נדחית. בנסיבות העניין, משלא התבקשה תגובת המשיבה, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏י"ג בסיון התשע"ז (‏7.6.2017).

ת


מעורבים
תובע: L'Oreal
נתבע: סנו מפעלי ברונוס בע"מ
שופט :
עורכי דין: