ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמותת זוהור מעלה עירון נגד המעוצה המקומית בועיינה-נוג'ידאת :

החלטה בתיק בר"מ 4449/17 בבית המשפט העליון

לפני: כבוד השופטת ד' ברק-ארז

המבקשת:
עמותת זוהור מעלה עירון

נ ג ד

המשיבים:
1. המעוצה המקומית בועיינה-נוג'ידאת

2. ועדת המכרזים של מו"מ בועיינה-נוג'ידאת

3. עמותת רנד לחינוך ורווחה

בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בנצרת מיום 23.5.2017 בעת"ם 2603-05-17 שניתנה על-ידי כבוד השופט ד' צרפתי

בשם המבקשת: עו"ד מחמוד דלאשה

החלטה

1. בפני בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בנצרת בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים מיום 23.5.2017 (עת"ם 2603-05-17, השופט ד' צרפתי). בית המשפט המחוזי דחה בקשה של המבקשת למתן צו ביניים עד להכרעה בעתירה מינהלית שהגישה.

2. מקורה של הבקשה דנן במכרז להפעלת מעון יום לפעוטות שפרסמה המועצה המקומית בועיינה-נוג'ידאת, היא המשיבה 1 (להלן: המועצה). במכרז זה, שבו השתתפה גם עמותת זוהור מעלה עירון, המבקשת, זכתה עמותת רנד לחינוך ורווחה, המשיבה 3.

3. המבקשת הגישה עתירה לבית המשפט המחוזי נגד ההחלטה שהתקבלה באשר לזכייתה במכרז של המשיבה 3, ובד בבד עמה הגישה בקשה למתן צו ביניים שיורה למשיבים להימנע מלבצע כל פעולה הקשורה למכרז, ולשמור על המצב הקיים שבו המעון אינו פועל, עד להכרעה בעתירה.

4. למען שלמות התמונה יצוין כי המכרז מושא הבקשה הוא מכרז שני שפורסם בעניין ניהולו של מעון יום בתחומי המועצה. במכרז הראשון שפורסם בשנת 2016 זכתה המבקשת, אך הוא בוטל בפסק דין שניתן בהסכמה. כיום תלויה ועומדת תביעה שהגישה המבקשת לביטול פסק הדין שנתן תוקף להסכמה האמורה.

5. בבית המשפט המחוזי טענה המבקשת כי נפלו מספר ליקויים באופן פעולתה של ועדת המכרזים, ובכלל זה באופן ניהול פרוטוקול, בכך שלא נחתם כנדרש, בהיעדר הכשרה של חברי ועדת המכרזים ובדרך העברת החומר למומחית שמונתה על-ידי ועדת המכרזים. עוד נטען לפגמים מהותיים בעבודת המומחית, ובפרט באשר לכך שבפני המומחית היה תיעוד חסר.

6. לאחר עיון בתגובת המשיבים, דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה לצו ביניים. בכל הנוגע לסיכויי העתירה נקבע כי המכרז התנהל לכאורה כדין לאחר שהופקו לקחים מהמכרז הקודם, וכן כי את טענות המבקשת היה ראוי להעלות ללא שיהוי, ולא לחכות לתוצאותיו של המכרז. בית המשפט המחוזי אף עיין בחוות דעתה של המומחית ובהמלצותיה וקבע כי לעת הזו לא מצא בהן פגם. על רקע האמור, נקבע כי סיכויי העתירה שהגישה המבקשת אינם גבוהים. בנוסף, נקבע כי שיקולי מאזן הנוחות מטים את הכף באופן ברור לטובת המשיבות, בהתחשב בטענתה של המשיבה 3, שלא נסתרה, כי היא נמצאת בעיצומם של שלבי התארגנות, וכן בצורך להסדיר את סוגיית מעונות היום בשטחי המועצה ולהסיר את חוסר הוודאות שבו נתונים ההורים במשך תקופה לא מבוטלת.

7. בשולי הדברים, הציע בית המשפט המחוזי למבקשת לשוב ולשקול את ההצדקה להמשך בירור העתירה עצמה. בית המשפט המחוזי קבע כי ככל שתחליט המבקשת להמשיך ולברר את העתירה הדיון בה ייקבע ליום 25.9.2017.

8. בקשת רשות הערעור שבפני נסבה על החלטתו של בית המשפט המחוזי שלא ליתן צו ביניים. לבקשה זו צורפה בקשה למתן סעד זמני לתקופת הערעור המורה למשיבות להימנע מלבצע כל פעולה נוספת הקשורה למכרז עד להחלטה בבקשה האמורה, וכן בקשה לעיכוב של תשלום ההוצאות שנפסקו נגד המבקשת בבית המשפט המחוזי.

9. המבקשת טוענת כי סיכויי העתירה המנהלית שהגישה גבוהים, וכי אף מאזן הנוחות נוטה לטובתה מאחר שהתקדמות לקראת פתיחת המעון על-ידי המשיבה 3 "יקבע עובדות בשטח" ויגרום לה נזק בלתי הפיך. המבקשת ציינה כי לאחר שזכתה במכרז הראשון היא רכשה ציוד בשווי של כ-200,000 שקל, וזה נמצא כעת במבנה בו צפוי להיפתח המעון.

10. לאחר שעיינתי בבקשה, הגעתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות אף מבלי להידרש לתגובת המשיבים.

11. הלכה ידועה היא שהתערבות של ערכאת הערעור בהחלטותיה של הערכאה הדיונית בעניין סעדים זמניים תיעשה במקרים חריגים בלבד (ראו למשל: בר"ם 2205/14 סנא נ' ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, פסקה 14 (2.4.2014); בר"ם 3900/17 דאמו הנדסה אזרחית בע"מ נ' מועצה מקומית שיבלי אום אל ג'נם, פסקה 12 (16.5.2017)). במקרה שבפני לא ראיתי כי נפל פגם בהחלטתו של בית המשפט המחוזי הדורש התערבות.

12. אני סבורה כי לא הוכח שמאזן הנוחות נוטה לעבר קבלת הבקשה. ראשית, ובניגוד לטענת המבקשת, לא נראה כי המשך פעולות הקשורות בקיום המכרז ובהפעלת המעון יגרמו לה נזק בלתי הפיך. המדובר במכרז למתן שירותים, ואם יתברר, בסופו של דבר, שדין העתירה להתקבל, יהיה ניתן להורות על פיצוי בגין ההפסד הכספי שספגה המבקשת (ראו: בר"ם 6351/16 י.א דעת בע"מ נ' עיריית ירושלים, בפסקה 7 (‏24.8.2016)). שנית, במקרים מסוג זה נכון ליתן משקל רב לאינטרס הציבורי בהפעלה תקינה של מוסדות חינוך, ובכללם מעונות יום, עניין המחייב היערכות והתארגנות, בעיקר כשהמדובר במוסד חדש (ראו: בר"ם 1863/17 עמל 1 בע"מ נ' ראש מועצה מקומית כסיפה, בפסקה 12 (1.3.2017). כן השוו: ע"א 2929/15 מגנזי תשתיות בע"מ נ' החברה הכלכלית לפיתוח חולון בע"מ, פסקה 15 (‏28.5.2015)). מאזן הנוחות נוטה אפוא בבירור לטובת המשיבות, ודי בכך כדי לדחות את הבקשה, אף מבלי להידרש לשאלת סיכויי העתירה.

13. סוף דבר: הבקשה נדחית. משכך, מתייתר הצורך לדון בבקשה למתן סעד זמני בתקופת הערעור ובבקשה לעיכוב התשלום של ההוצאות שנפסקו לחובת המבקשת. בנסיבות העניין ומשלא התבקשה תשובה אין צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏י"א בסיון התשע"ז (‏5.6.2017).

ת


מעורבים
תובע: עמותת זוהור מעלה עירון
נתבע: המעוצה המקומית בועיינה-נוג'ידאת
שופט :
עורכי דין: