ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ע"י ב"כ עו"ד א' הופמן נגד ע"י ב"כ עהו"ד ש זלוואס ונ' אסף :

בפני כבוד ה שופט יהודה ליבליין

התובעת
ע"י ב"כ עו"ד א' הופמן
א. ר.

נגד

הנתבעים
ע"י ב"כ עהו"ד ש זלוואס ונ' אסף

  1. ארז משה סמרה
  2. הראל חברה לביטוח בע"מ

החלטה

1. בפני בקשת התובעת למינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדיה מטעם בית המשפט, בה נטען כי לתובעת נגרמו נזקי גוף כתוצאה מתאונת דרכים, אשר ארעה ביום 12/1/2016 (להלן- "התאונה").

2. על פי כתב התביעה, התובעת, בת 62, נפלה באוטובוס ונחבלה , לאחר שנהג האוטובוס (להלן- "הנתבע 1"), בלם בפתאומיות לפני שהספיקה התובעת להתיישב במקומה.

3. לאחר התאונה, הגיעה התובעת לד"ר חורחה מינסס, כירורג מומחה בקופ"ח "כללית", אשר מצא כי לתובעת חתך בגודל של כ-2 ס"מ בקרקפת. ד"ר מינסס ביצע תפירה של החתך תחת הרדמה מקומית ושחרר את התובעת עם משככי כאבים להמשך מעקב אצל הרופא המטפל וביקורת אצל האורתופד, בין היתר ל הוצאת תפרים.
עוד צויין, כי לתובעת רגישות בעכוז שמאל ללא סימני חבלה.

4. יום למחרת התאונה, ביקרה התובעת אצל אורתופד קופ"ח, ד"ר דניס רובינשטיין, אשר ציין בתעודה הרפואית מיום 13/1/2016, כי התובעת סובלת מרגישות ב- GLUTEAL AREA (שרירי הישבן ) משמאל.

5. ביום 24/1/2016, ביקרה התובעת אצל ד"ר סבטלנה קוטלובקר, מומחית ברפואת משפחה, אשר ציינה בתעודה הרפואית מיום זה, כי התובעת סובלת מרגישות במישוש של צוואר וגב תחתון. גם ביום 19/4/2016, בביקורה השני של התובעת אצל ד"ר קוטלובקר, סבלה התובעת מרגישות של גב תחתון וצוואר וגם ברגל שמאל.
6. ביום 30/6/2016, בוצעה לתובעת בדיקת CT עמוד שדרה מותני, אשר הצב יעה על שני בלטי דיסק, אחורי ודיפוזי, הלוחצים על השק התקאלי ועל היצרות דיסקלית.

7. התובעת הופנתה ביום 19/9/2016 לטיפולי פיזיותרפיה, על-ידי האורטופד ד"ר א' אריאלי, אשר ציין כי התובעת מתלוננת על כאבי עורף, דב עליון וג תחתון. על פי התעודה הרפואית מיום 4/1/2017, התובעת ביצעה סדרה של 11 טיפולים. על פי הערכת המטפלת, נועה שוקרון, בתום הטיפולים, חל שיפור רב בכוח השרירים של התובעת וכי יש שיפור בכאב בגב.

8. הנתבעים מתנגדים לבקשת התובעת למינוי מומחה רפואי מטעם בית המשפט. לטענתם, בלטי הדיסק שאובחנו אצל התובעת נעדרים קשר סיבתי לתאונה ומקורם, אם בכלל במצבה הרפואי הרעוע של התובעת ו/או כתוצאה מתאונות אחרות אותן חוותה בעברה.

9. לאחר עיון בבקשה, בתיעוד הרפואי שצורף לה ובתגובת הנתבעים, ספק בעיני אם יש בתיעוד הרפואי, די כדי להוות "ראשית ראיה" לאפשרות קיומה של נכות צמיתה , אשר מצדיקה לטעמי מינוי מומחה רפואי בתחום האורתופדי .
בעניין זה, נקבע בפסיקת בתי המשפט, שבהתקיים ראשית ראיה, אשר עולה מסיכום מחלה או ממסמך כלשהו, הרי שיש למנות מומחה מטעם בית המשפט (ר' לכך: אליעזר ריבלין תאונת הדרכים-תחולת החוק, סדרי הדין וחישוב הפיצויים, 547 (מהדורה שלישית, 1999); רע"א 1338/90 שיק נ' מטלון ואח' , פורסם ב"נבו" 23.4.1990).

אין בכל התיעוד הרפואי שצורף, כל מ מצא קליני בדבר חבלה בגב התובעת, ובתיעוד מיום התאונה נרשם, כי ישנה רגישות בעכוז ללא חבלה. גם בתיעוד למחרת אין עדות לכל חבלה בגב.
אמנם בסוף חודש 6/2016 נמצאו אצל התובעת בלטי דיסק, אך אין כל ממצא הקושר אותם בדרך כלשהיא לתאונה.

יחד עם זאת, היות וישנן מספר תלונות סובייקטיביות ללא ממצא קליני בדבר רגישויות באיזורי הגב השונים, אזי קיים ספק באשר לקיומו של קשר סיבתי בין הממצא שהודגם בבדיקת ה-CT לבין התאונה הנטענת. בעניין זה, נקבע בפסיקת בית המשפט העליון, יש להעדיף מינוי על פני אי המינוי של המומחה (רע"א 3007/12 פלונית נ' הראל חברה לביטוח בע"מ, פורסם ב"נבו" 30.5.2012):
"הנה כי כן, במקרה של ספק, יש למנות מומחה, שכן עדיף שיתברר כי המינוי היה מיותר, ואז ניתן יהיה לחייב את התובע בעלות המומחה, מאשר לא יתמנה מומחה במקרה שאכן סובל התובע מנכות עקב התאונה".

יחד עם זאת לאור הספק, הרי שהתובעת היא שתישא כמימון ביניים בשכר המומחה.

10. לאור זאת, אני מורה על מינויו של ד"ר יורם אנקשטיין מבית החולים "אסף הרופא"-צריפין, 70300, באר יעקב, טל': 08-XXXX437, 053-XXXX403, פקס: 08-XXXX447, כמומחה רפואי מטעם בית המשפט בתחום האורתופדי.

11. המומחה יקבע ממצאים לגבי מצבה הרפואי של התובעת בעקבות התאונה האמורה, נשוא כתב התביעה ובמיוחד יתייחס ל:
א. האם לוקה התובעת כיום בנכות, ואם כן, לאיזה תקופה ומה שיעור הנכות.
ב. האם יש לצפות לשיפור או להחמרה במצבה בעתיד.
ג. מהן המגבלות התפקודיות של התובעת, אם בכלל, ובמיוחד בשים לב לגילה.
ד. האם תהיה התובעת זקוקה לטיפולים רפואיים בעתיד, ואם כן-מהם סוגי הטיפולים ומהי העלות המשוערת של טיפולים אלה לפי המחירים הנכונים להיום.
ה. המומחה יתייחס לקשר בין התאונה הנטענת לבין מצב התובעת נכון להיום.

12. המזכירות תעביר למומחה החלטתי זו, והוא מתבקש להודיע לבית המשפט תוך 10 ימים דבר הסכמתו לשמש כמומחה בתיק זה, והאם קיימת מניעה מצדו לנוכח זהותם של הצדדים או מסיבה אחרת.
תוך 10 ימים יודיעו הצדדים אם יש להם התנגדות למינוי המומחה בשל קשריו עם אחד הצדדים. בהעדר הודעה יובן, כי לא קיימת מניעה כלשהי מצד הצדדים או המומחה.

13. שכר טרחת המומחה יעמוד על סך של 4,500 ₪ בתוספת מע"מ כחוק.
מאחר וקיימת ראשית ראיה בדבר אפשרות קיומה של נכות צמיתה לתובעת, אך קיים ספק באשר לקשר הסיבתי בין התאונה לבין מצבה הרפואי של התובעת, אזי בשלב זה, כמימון ביניים בלבד, תישא התובעת בשכרו של המומחה.

התובעת תפקיד את שכר המומחה בקופת בית המשפט עד ליום 4/7/2017, והמזכירות לא תוציא הודעת מינוי טרם הופקד הסכום האמור.

14. המומחה לא יבדוק את התובעת לפני חלוף 60 יום מהיום.

15. חוות הדעת תימסר לבית המשפט ולבעלי הדין, ככל האפשר לא יאוחר מיום 6/9/2017.

בעלי הדין רשאים להפנות למומחה שאלות הבהרה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות הדעת והמומחה מתבקש להשיב תוך 15 יום נוספים.

16. הצדדים יערכו להגשת תחשיבי נזק. התובעת תגיש תחשיב נזק מטעמה עד ליום 28/9/2017 ותחשיב נזק מטעם הנתבעים יוגש עד ליום 26/10/2017.

תחשיבי הנזק יוגשו בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים לרבות: אסמכתה להכנסות (טפסי 106 או דוחות מס או מאזן בוחן), עבור השנה לפני התאונה ועד למועד הגשת תחשיב הנזק, אסמכתה להכנסות עבור 3 חודשים לפני מועד התאונה ולכל התקופה בה נטען כי הייתה נכות זמנית, חשבוניות של כל ההוצאות שהוצאו בקשר לתאונה ונתוני ביטוח לאומי – כולל פירוט כל התשלומים ששולמו, אם שולמו, עקב התאונה, כאשר סכומים אלה משוערכים למועד הכנת תחשיב הנזק. הנתבעים יגישו, בהתאם לצורך, חוות דעת אקטוארית ביחס לתגמולי הביטוח הלאומי. המצורפים לתחשיב הנזק יסומנו במספרים ובתחשיב הנזק יופנה בית המשפט לנספחים, לפי סימונם.
ככל שתחשיב הנזק כולל נספחים, יוגש תחשיב הנזק גם באופן ידני למזכירות בית המשפט, עם הנספחים ממוספרים ומסומנים ב"דגלונים", לצורך תיוקם בתיק הנייר. צד אשר לא יעשה כן ייחשב כמי שלא הגיש תחשיב נזק.

17. בעלי הדין ישלימו ביניהם ההליכים המקדמיים לרבות גילוי מסמכים הדדי ועיון בהם, תשובות לשאלונים ככל שיוחלפו ופרטים נוספים ככל שידרשו. הליכים אלו יסתיימו בתוך 45 יום מהיום.

18. הצדדים יקפידו להגיש תגובות לבקשות במסגרת הבקשה הנכונה, ולציין בכותרת התגובה את מספר הבקשה שבגדרה היא נמסרה. תגובה שלא הוגשה בהתאם לאמור תחשב ככזו שלא הוגשה כלל, וביהמ"ש יתעלם ממנה.

19. לאחר קבלת תחשיבי הנזק, אקבע את המשך ניהול ההליך.

20. המזכירות תודיע לצדדים .

ניתנה היום, ו' סיוון תשע"ז, 31 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ע"י ב"כ עו"ד א' הופמן
נתבע: ע"י ב"כ עהו"ד ש זלוואס ונ' אסף
שופט :
עורכי דין: