ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עיריית חדרה נגד אלכסנדר נאקי :

בפני כבוד ה שופטת רקפת סגל מוהר

מאשימה

עיריית חדרה

נגד

נאשם

אלכסנדר נאקי, ת.ז. XXXXXX571
שכונת גיל 2, קיבוץ מגל

פסק דין

בתאריך 27.9.16 הוגש כנגד הנאשם כתב אישום המייחס לו עבירה של חניה במקום המיועד לחנית רכב נכה משותק רגליים. הנאשם הואשם בכך שבתאריך 1.6.16 בסמוך לשעה 09:54, ברח' הרב קוק 3 בחדרה, הוא החנה את רכבו מ.ר. 21-352-32 (להלן: "הרכב") ליד תמרור 437 המסמן מקום חניה לרכב נכה משותק רגליים.

כתב האישום הוגש בעקבות בקשת הנאשם להישפט בגין דו"ח מס' 2135232 (להלן: "הדו"ח").

בתשובתו לכתב האישום טען הנאשם כי החנה את רכבו "לפני התמרור" וכי "מבחינת החוק התמרור צריך להיות מוצב כך שמקום החניה שנמצא לפניו יהיה אסור ולא זה שאחריו" כך שאופן הצבת התמרור במקרה זה היה מטעה וכן ש"בדרך כלל גם הכביש מסומן כך שילמד שמדובר במקום חניה המיועד לנכה". לתמיכת טענתו הגיש הנאשם את התצלום נ/1, ציין כי שילם בעבור החניה הנדונה באמצעות "פנגו" (ר' אישור התשלום - נ/2) והפנה גם אל תצלום הרכב שחנה באותה עת לפניו (נ/3).

בהתייחסותה לטענות אלה הציגה ב"כ המאשימה את הדו"ח, התצלומים שצורפו אליו והגדלה של אחד מהם – ת/1 וטענה כי תצלומים אלה מלמדים על כך שהנאשם החנה את רכבו במקום שבו התמרור המורה על קיומו של מקום המיועד לחניית רכב נכה משותק רגליים אכן מוצב מלפניו, אל א שגם במקרים בהם קיימת סטייה באופן הצבת תמרורים, אין כדי להוביל לביטול הוראותיהם וכן כי שולי המדרכה שלצד אותו מקום צבועים לבן (דבר הנראה בבירור גם בתצלום נ/1 שהוגש ע"י הנאשם) ועל הכביש עצמו קיים סימון המייחד את המקום המסוים הזה לחניית רכב נכה.

בסיכום טיעוניו בקש הנאשם לזכותו מביצוע העבירה בשל הליקויים באופן הצבת התמרור וסימון המקום.

על פי תקנה 22(א) לתקנות התעבורה, הנטל להוכיח אי תקינות תמרור מוטלת על מי שנגדו הוגש הדו"ח. הטענה בדבר אי תקינות היא טענת הגנה, כאמור בתקנה 22(ב) הקובעת כי: "עובר דרך חייב לקיים את ההוראות הניתנות בתמרור, אולם תהא זו הגנה טובה לנאשם אם יוכיח שהתמרור הוצב, סומן או נקבע שלא כדין".

סעיף 4(ה) להודעת התעבורה (קביעת לוח תמרורים) תשע"א-2010 קובע כי מותרת "סטיה קלה ממידותיו, צבעו, צורתו, אופן הצבתו או מסימונו של תמרור, שאין בה כדי לשנות מתכנו...".

הנאשם לא סתר את חזקת תקינות התמרור הנדון וגם אם תמרור מסוים זה הוצב לפני המקום המיועד לחנית רכב נכה משותק רגליים ולא אחריו, עדיין - התצלומים שהוגשו הן מטעם המאשימה והן מטעם הנאשם עצמו, מלמדים על כך ששולי המדרכה לצד מקום חנית רכבו של הנאשם צבועים בצבע לבן רצוף (בעוד שאלה שלפניהם צבועים בכחול לבן ואלה שאחריהם באדום לבן). זאת ועוד, על הכביש עצמו, לצד הקטע המסומן בלבן כאמור, קיים סימון של קו תוחם (אם כי הוא דהוי במקצת ולטעמי יש מקום לחזקו).

במצב דברים זה, דעתי היא כי מדובר במקום שהאדם הסביר צריך ויכול היה להבין שהוא אסור בחניית רכב רגיל, אלא מיועד לחניית רכב נכה משותק רגליים.

משכך, אני מחליטה להרשיע את הנאשם בעבירה המיוחסת לו בכתב האישום.

לאור עמדת המאשימה אשר נמנעה מעתירה להכפלת סכום הקנס המקורי ומשלא מצאתי טעם מיוחד להפחתת סכום זה כפי שבקש הנאשם כי אעשה היה ואחליט להרשיעו, ייוותר הסכום על כנו.

הנאשם ישלם את סכום הקנס במקור בסך 1,000 ₪ לא יאוחר מיום 31.7.17.

זכות ערעור לבית המשפט המחוזי בחיפה בתוך 45 ימים.

המזכירות תשלח את פסק הדין לצדדים בדואר רשום.

העתק מפסק הדין יועבר למנהל מחלקת אחזקת כבישים בעירית חדרה לשם טיפולו בחידוש הסימון על הכביד ובחינת הטענה החוזרת ועולה בפני בשבתי בבית משפט זה, בדבר חוסר אחידות באופן הצבת תמרורים מן הסוג הנדון ודומים להם – לפני או אחרי המקום האסור בחניה בעיר חדרה .

ניתן היום, ב' סיוון תשע"ז, 27 מאי 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: עיריית חדרה
נתבע: אלכסנדר נאקי
שופט :
עורכי דין: