ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קיבוץ אורים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ נגד מדינת ישראל :

ע"א 1771/98
רע"א 1877/98

בפני: כבוד השופט ת' אור
כבוד השופטת ט' שטרסברג-כהן
כבוד השופט י' אנגלרד

המערערים: 1. קיבוץ אורים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
2. קיבוץ נתיב הל"ה,
אגודה חקלאית שיתופית בע"מ
3. רותם אמפרט נגב בע"מ
4. מפעל המים נחלת יהודה אגודה ההדית בע"מ

נגד

המשיבים: 1. מדינת ישראל
2. רשות החברות הממשלתיות
3. מקורות חברת מים בע"מ

ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בהמר' 5047/97 ה"פ 486/97 שניתן על ידי כבוד השופט א' צ' בן זמרה

תאריך הישיבה: יב' בתשרי התש"ס (22.09.99)

בשם המערערים: עו"ד אהוד גוט, עו"ד יוחנן וינר
ועו"ד לילך רזניק
בשם המשיבים 2-1: עו"ד יעל מימון
בשם המשיב 3: עו"ד משה נאמן, עו"ד נאוה שוחט
ועו"ד הריקי שחר

מ1/
מוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. פסק הדין של בית המשפט המחוזי יתבטל, ובמקומו יקבע כי התובענה בבית המשפט המחוזי תמחק, על כל הליכי הביניים שבה.

2. הצדדים מסכימים להעביר את כל הסכסוכים ביניהם נשוא התובענה, לרבות בקשות התיקון שהוגשו בערעור, להכרעתו של היועץ המשפטי לממשלה. הכרעתו תהיה סופית.

3. אם לא יוכרע הסכסוך על ידי היועץ המשפטי לממשלה, הרי התקופה שמהיום ועד למועד הקובע, לא תובא במניין הימים לחישוב תקופת ההתיישנות של תביעות התובעים על פי התובענה ועל פי הבקשה לתיקונה, כפי שהוגשה בערעור התובעים לבית המשפט העליון. אין באמור משום ויתור על כל טענת התיישנות העומדת כיום לנתבעים.

המועד הקובע - 31.3.2000 או 30 יום מיום מסירת הודעה של היועץ המשפטי לממשלה כי ההליך להכרעה בסכסוך בפניו הופסק על ידו, לפי המוקדם.

___________ ______________ _________________
עו"ד א' גוט עו"ד יעל מימון עו"ד משה צבי נאמן

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים

פסק-דין

ניתן בזה תוקף של פסק דין למוסכם בין הצדדים, המסומן מ1/. בהתאם לכך, נמחקת התובענה אשר הוגשה לבית המשפט המחוזי, אשר במסגרתה ניתנו פסק הדין וההחלטה נשוא ערעורים אלה, אשר הינם מבוטלים בזה.
מחלוקת נפלה בין הדדים בנושא ההוצאות. בנסיבות המקרה, ישא כל צד בהוצאותיו.

ניתן היום, יב' בתשרי התש"ס (22.9.99).

ט

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
98017710.E04 /עכב


מעורבים
תובע: קיבוץ אורים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: