ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין הגה משרד להובלה נגד מדינת ישראל :

בפני: כבוד השופטת ד' דורנר

המבקשת: הגה משרד להובלה

נגד

המשיבות: 1. מדינת ישראל - משרד הביטחון
2. פיוניר קונקריט (ישראל) בע"מ
3. תעשיות אבן וסיד בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטות בית-המשפט המחוזי בחיפה מיום 23.6.99 בבש"א 5204/99 (ה"פ 157/99) ומיום 14.7.99 בבש"א 4093/99 (ה"פ 157/99) שניתנו על-ידי כבוד סגן-הנשיא ד"ר ד' ביין

בשם המבקשת: עו"ד אלי רולוף

בשם המשיבה 1: עו"ד מיקי חשין

בשם המשיבה 2: עו"ד יניר אלגואטי

בשם המשיבה 3: אין הופעה

בבית המשפט העליון

החלטה

זכייתה של המבקשת במכרזים שערכה המשיבה 1 בוטלה על-ידי ועדת המכרזים הפועלת אצל המשיבה 1, וזאת לאחר שהמבקשת כבר החלה בביצוע העבודה. לטענת המשיבה 1, מפניית המשיבה 2 אליה הוברר לה כי המבקשת, שהצעתה לא היתה ההצעה הזולה ביותר מבין ההצעות שהוגשו, אינה עומדת בתנאים המזכים אותה בעדיפות על-פני מציעים אחרים במכרזים.

המבקשת הגישה כנגד המשיבות תובענה לבית-המשפט המחוזי בחיפה, ובגידרה ביקשה כי בית-המשפט המחוזי יצהיר כי זכתה במכרזים האמורים כדין.

בטרם החל בית-המשפט המחוזי בשמיעת הראיות במסגרת הדיון בתובענה, הודיעה המשיבה 1 למבקשת בתאריך 15.4.99 אף על ביטול זכייתה במכרזים נוספים (להלן: המכרזים הנוספים). בתאריך 9.6.99 הגישה המבקשת בקשה לבית-המשפט המחוזי לתיקון כתב הטענות שהגישה במסגרת תובענתה, על-מנת שיכלול אף את טענותיה לעניין המכרזים הנוספים. המבקשת הוסיפה וביקשה מבית-המשפט המחוזי כי יורה למשיבה 2 למסור לידיה מסמך מסויים, וכן ביקשה לחקור מצהירים מטעם המשיבה 1.

בית-המשפט המחוזי (סגן-הנשיא ד"ר דן ביין) דחה את הבקשה לתיקון כתב הטענות, מן הטעם שסיכוייה של המבקשת לקבל את הסעד המבוקש על-ידה בתובענתה אינם גדולים, וכן מן הטעם שהמבקשת השתהתה בהגשת הבקשה. לנוכח טענתה של המשיבה 2, שלפיה המסמך שגילויו נתבקש מכיל סודות מסחריים, ולאחר שעיין בו, הורה בית-המשפט המחוזי על מסירת נוסח מצונזר מן המסמך למבקשת. לבסוף הקצה בית-המשפט המחוזי כחמש דקות לחקירת המצהירים מטעם המשיבה 1.

מכאן הבקשות שבפניי.

לא מצאתי מקום להתערב בהחלטות בית-המשפט המחוזי בעניין מסירת המסמך המצונזר ובעניין הקצאת הזמן לחקירת המצהירים. שכן, אופן ניהול הדיון נתון לשיקול-דעתה של הערכאה הראשונה, ובית-המשפט שלערעור לא יתערב בשיקול-דעת זה אלא בהתקיים נסיבות יוצאות-דופן.

ואולם באשר לבקשת רשות הערעור בעניין תיקון כתב הטענות שהגישה המבקשת, החלטתי לקבל את הבקשה ולדון בה כאילו ניתנה רשות ערעור וכאילו הוגש ערעור על-פי הרשות שנתקבלה.

דין הערעור להתקבל.

בקשתה של המבקשת לתיקון כתב הטענות שהגישה בגדרי התובענה הוגשה לאחר שבוטלה זכייתה במכרזים נוספים. בנסיבות אלו, ועל-מנת לאפשר בירור יעיל של הסכסוך שנפל בין הצדדים, ראוי לאפשר למבקשת לצרף לתובענתה אף את העילות החדשות, שלטענתה עומדות לה כנגד המשיבה 1.

זאת ועוד. המבקשת השתהתה אמנם כחודשיים בטרם הגישה את הבקשה לתיקון כתב הטענות. ואולם בשיהוי זה לא היה כדי לפגוע במי מן הצדדים, וזאת, כאמור, לנוכח העובדה שבית-המשפט טרם החל בשמיעת הראיות.

הערעור מתקבל, במובן זה שניתנת רשות למבקשת לתקן את כתב הטענות שהגישה בגדרי תובענתה, כך שיכלול טענות גם בנוגע למכרזים הנוספים.

לנוכח דחיית בקשת רשות הערעור לעניין יתר טענותיה של המבקשת, אין צו להוצאות.

ניתנה היום, יח בתשרי תש"ס (28.9.99).

ת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99051050.L02


מעורבים
תובע: הגה משרד להובלה
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: