ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מדינת ישראל נגד אידה מירוב :

בפני: כבוד השופט מ' חשין

המבקשת: מדינת ישראל

נגד

המשיבה: אידה (אסתר) מירוב

תאריך הישיבה: ו' בכסלו התש"ס (15.11.99)

בשם המבקשת: עו"ד אריה פטר

בשם המשיבה: עו"ד ישראל קליין

בקשה שלישית להארכת מעצר
מעבר לתשעה חודשים לפי סעיף 62
לחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה,
מעצרים) התשנ"ו1996-, בת"פ 268/98
בבית-המשפט המחוזי בחיפה

בבית המשפט העליון

החלטה

בהחלטתי מיום 1.11.99 סירבתי להיעתר לבקשת המדינה להוסיף ולהאריך את מעצרה של המשיבה מעבר למעצר בן תשעה חודשים ועליהם שתי הארכות מעצר נוספות. בהמשך לאותה החלטה, הוספתי והחלטתי ביום 12.11.99, כי באי-כוח בעלי-הדין יעמדו בקשר ביניהם ויעשו כמיטבם להגיע להסכם על-דבר תנאי חלופת מעצר.

באי-כוח בעלי-הדין עשו כבקשתי והגיעו לכלל הסכמה באשר לתנאי שיחרורה של המשיבה ממעצרה. הסכמה זו מצורפת להחלטתי כנספח א'. עיינתי בתנאי ההסכמה והם נראים ראויים בעיניי. אני מאמץ אותם איפוא אל תוך החלטתי ואני עושה אותם חלק מהחלטתי.

נותרה שאלה אחת במחלוקת, והיא בנושא הפקדת כסף מזומן (או ערבות בנקאית) בקופת בית-המשפט. המדינה מבקשת הפקדת מזומן (או ערבות בנקאית) בסך של 50,000 ש"ח, ואילו בא-כוח המשיבה טוען כי ניתן להסתפק בערבויות האחרות שניתנו. שמעתי מילים אחדות מפי כל אחד מבאי-כוח בעלי-הדין, ואני מחליט ללכת בדרך האמצע, לאמור, יופקד בקופת בית-המשפט סך של 25,000 ש"ח במזומן (או ערבות בנקאית) להבטחת קיומם של תנאי השיחרור ממעצר ולהתייצבותה של המשיבה למשפטה ולכל מקום שתידרש בידי הרשויות המוסמכות.

בכפוף למילוי התנאים האמורים בהסכמת באי-כוח בעלי-הדין והפקדת הסכום האמור (או ערבות בנקאית) בקופת בית-המשפט העליון בירושלים, תשוחרר המשיבה ממעצרה.

היום, ו' בכסלו התש"ס (15.11.99).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99069170.G04


מעורבים
תובע: מדינת ישראל
נתבע: אידה מירוב
שופט :
עורכי דין: