ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יהונתן בן ישי נגד מדינת ישראל :

בפני: כבוד השופט מ' חשין
כבוד השופט י' טירקל
כבוד השופט א' ריבלין

המבקש: יהונתן בן ישי

נגד

המשיבה: מדינת ישראל

תאריך הישיבה: ז' בכסלו התש"ס (16.11.99)

בשם המבקש: עו"ד זכי כמאל

בשם המשיבה: עו"ד אלון אינפלד

רשות ערעור פלילי על פסק-דינו של
בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע מיום 14.7.99
בע"פ 7152/99 שניתן על-ידי כבוד השופטים
א' לרון, י' פלפל ונ' הנדל

בבית המשפט העליון

החלטה

המבקש הורשע בבית-משפט השלום בבאר-שבע בשתי עבירות של תקיפת קטין וחסר ישע בידי האחראי עליו - עבירות כהגדרתן בסעיף 368ב(א) סיפה לחוק העונשין, תשל"ז1977-, ובעבירה של תקיפת-סתם, איומים והדחה בחקירה, עבירות כהגדרתן בסעיפים 379, 192 ו- 245(ב) לחוק העונשין. לאחר הרשעתו כך בדין גזר בית-המשפט את עונשו של המבקש לתקופה של 18 חודשים מאסר בפועל ול12- חודשים מאסר על-תנאי. ערעורו של המבקש לבית-המשפט המחוזי נדחה, ועתה מבקש הוא רשות לערער לפני בית-המשפט העליון.

קראנו בתשומת לב מרובה את טיעוניו הארוכים בכתב של בא-כוח המערער, ושמענו בקשב-רב-קשב את טיעוניו על-פה. אחרי כל אלה לא נמצא לנו כי עניינו של המבקש מעורר שאלה משפטית המזכה אותו בדיון בערכאה שלישית. אכן, עורך-דין כמאל עשה כמיטבו כדי לשכנענו כי הבקשה שלפנינו מעוררת שאלות משפט הראויות לדיון לפנינו, ואולם דעתנו היא כי כל שאלות אלו אין הן בעיקרן אלא שאלות עובדה, ומכל מקום אין הן מעוררות שאלות משפט עקרוניות.

אנו דוחים איפוא את הבקשה למתן רשות ערעור.

המבקש יתייצב לריצוי עונשו במזכירות בית-המשפט המחוזי בבאר-שבע ביום 26.11.99 עד השעה 10:00 בבוקר. הערבויות הקיימות לשיחרורו של המבקש תעמודנה בתוקפן עד להתייצבותו לריצוי עונשו.

המדינה תהא רשאית לפנות לבית-משפט השלום בבאר-שבע בכל עת להחמרת תנאי השיחרור בערובה.

היום, ז' בכסלו התש"ס (16.11.99).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99052680.G05


מעורבים
תובע: יהונתן בן ישי
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: