ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין פנדריך יוסף נגד קנריק אירית :

בפני: כבוד הרשמת מ' אגמון

המבקש: פנדריך יוסף, עו"ד

נגד

המשיבה: קנריק אירית

בקשה לפטור מאגרה

בשם המבקש: בעצמו

בבית המשפט העליון

החלטה

בפני בקשה לפטור מתשלום אגרה בגין בקשת רשות ערעור שהגיש המבקש, ולחילופין בקשה להאריך את המועד לתשלומה בארבעים וחמישה יום.

בבקשתו טוען המבקש, כי במהלך ששת החודשים האחרונים הסתכמו הכנסותיו בסך כולל של 15,000 ש"ח, וכי חשבונו בבנק נמצא ביתרת חוב של 19,000 ש"ח. כמו כן, טוען המבקש כי אין לו נכסים ולכן בשלב זה אינו יכול לשלם את האגרה.

דין הבקשה להידחות.

על המבקש פטור מאגרה מחמת עוניו להיכבד ולפרט במדויק את מצבו הכלכלי, הכנסותיו בששת החודשים האחרונים, מצב חשבונותיו בבנק, פרטים על רכושו ורכוש בני משפחתו ומקורות ההכנסה של בני משפחתו הקרובים (תקנה 13 לתקנות בית המשפט (אגרות), תשמ"ח1987-; בש"א 294/89 אליאס נגד שחר, תקדין עליון 89(3) 345).

כמו כן, על המבקש ליתן פרטים על הוצאותיו וצרכיו כדי שבית המשפט יוכל לעמוד על יכולתו הכלכלית לשאת בתשלום האגרה. הימנעות מכך או מסירת פרטים חלקיים ולא מפורטים מצדיקים דחיית הבקשה (בש"א 287/92 מאור נגד מדינת ישראל ואח', תקדין עליון 92(1) 361).

במקרה זה, לא צורפו לבקשה תדפיסי חשבונות הבנק של המבקש, לתמיכת הנטען בתצהירו, אין בבקשה פירוט כלשהו על מקורות ההכנסה או רכושם של בני משפחתו, והמבקש אף לא פירט את הוצאותיו.

בהעדר המסמכים והפרטים האמורים, לא הוכח בפני כי מצבו הכלכלי של המבקש מצדיק לפוטרו מתשלום האגרה.

זאת ועוד, המבקש טוען, כי ניתן לו אשראי של 20,000 ש"ח ללא בטחונות, וכי תשלום האגרה יביא לניצול מלוא האשראי העומד לרשותו. אין כל סיבה כי המבקש לא ינצל את מלוא האשראי העומד לרשותו על מנת לשלם את האגרה, או לחילופין ידאג להגדלת האשראי כנגד בטחונות.

יתר על כן, הלכה היא כי המבקש פטור מאגרה חייב להוכיח בטרם יזכה בפטור שעשה נסיונות למצות את כל אפשרויותיו גם לגייס כספים ממקורות אחרים, לרבות בני משפחה וידידים (בש"א 494/95 שמעוני נגד שמעוני, תקדין עליון 95(1) 1211).

במקרה דנן, הבקשה אינה מפרטת כל נסיון מצד המבקש לגייס כספים לתשלום האגרה מבני משפחתו או ממקורות אחרים.

בנסיבות אלו, סבורה אני כי אין מקום לפטור את המבקש מתשלום האגרה.

אשר על כן, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, י"ב בכסלו תש"ס (21.11.99).

מיכל אגמון, שופטת

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99082550.P01


מעורבים
תובע: פנדריך יוסף
נתבע: קנריק אירית
שופט :
עורכי דין: