ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בועז תמיר נגד נעמי עטייה אלשור :

בפני: כבוד המשנה לנשיא ש' לוין

המבקש: בועז תמיר

נגד

המשיבים: 1. נעמי עטייה אלשור (קטינה)
2. הילה אלשור (אלטשולר)

בקשת רשות ערעור על פסק דין בית
המשפט המחוזי בירושלים

בשם המבקש: בעצמו

בשם המשיבה: עו"ד מ. דרורי

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בקשה לרשות לערער על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים שדחה את ערעורו של המבקש על פסק דינו של בית המשפט לעניני משפחה, בו חויב המבקש, בין השאר, בתשלום מזונות המשיבה 1 היא בתו הקטינה. כעולה מן הבקשה המונחת בפני, טענתו העיקרית של המבקש מתמקדת בפרשנות הראויה, לטעמו של המבקש, לסעיף 3 לחוק לתיקון דיני המשפחה (המזונות) תשי"ט - 1959. על פי שיטתו של המבקש יש לחייב אף את אמה של הקטינה במזונותיה בהתאם להוראה הקבועה בסעיף 3(ב) לחוק האמור; השתתפותה של האם בחיוב במזונות צריכה להביא - כך לטענת המבקש - להפחתת הסכומים בהם חויב.

2. דין הבקשה להידחות משום שפרשנותו של המבקש נוגדת את ההלכה הפסוקה: ע"א 250/83 פ"ד לט(2) 113; ע"א 610/88 פ"ד מג(1) 834. לא זו אף זאת: בנסיבות הקונקרטיות - כעולה מפסק דינו של בית המשפט המחוזי - גבוהות הוצאות הילדה בפועל מן הסכום שנפסק והמשיבה 2 ממילא נושאת בהוצאות האמורות כאשר נטל גידול הילדה מוטל על כתפיה. יתר על כן, המבקש חויב לשאת בהוצאות צרכיה הבסיסיים של הקטינה בלבד ולא נפסקו מזונות מכוח דיני הצדקה, כך שלא היה מקום לחלק את החיוב בין המבקש למשיבה 2.

אף יתר טענותיו של המבקש אינן מעוררות כל שאלה משפטית של ממש המצדיקה דיון בערכאה שלישית; לפיכך הבקשה נדחית.

המבקש ישלם למשיבה שכר טרחת עורך - דין בסך 7,500 ש"ח.
ניתן היום ט בכסלו תש"ס (18.11.99).

המשנה לנשיא
העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99062070.B02


מעורבים
תובע: בועז תמיר
נתבע: נעמי עטייה אלשור
שופט :
עורכי דין: