ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין מחמד זיאדה נגד שירות בתי הסוהר :

בפני: כבוד הנשיא א' ברק

המבקש: מחמד זיאדה

נגד

המשיב: שירות בתי הסוהר

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי
בב"ש בעע"א 2322/99 ועע"א 2078/99, מיום
28.6.99, שניתנו ע"י כבוד השופט א' ריבלין

בשם המבקש: בעצמו

בשם המשיב: עו"ד אבי ליכט

בבית המשפט העליון

החלטה

זוהי בקשת רשות ערעור על שתי החלטות של בית המשפט המחוזי בבאר-שבע (השופט ריבלין) בעע"א 2332/99 ו2078/99-.

1. בעע"א 2078/99 דרש המבקש, בין היתר, כי תופחת כמות האסירים השוהה בו זמנית באולם הביקורים בכלא שיקמה. בעע"א 2322/99 דרש המבקש כי יותר לו להכניס לאולם הביקורים משקאות שאינם שקופים, ולהעבירם למבקריו. בית המשפט המחוזי דחה את דרישותיו של המבקש, בקבעו כי החלטת השב"ס להגביל את העברת הפריטים הינה סבירה בנסיבות העניין, וזאת משום הרצון להבטיח שלא יוברחו אשגרים מן הכלא אל החוץ. כן קבע בית המשפט, כי החלטת השב"ס לכנס 28 אסירים ובני משפחותיהם באולם הביקורים יחדיו, בעוד שאולם הביקורים נועד להכיל 30 אסירים ובני משפחותיהם, הינה סבירה גם כן.

2. בבקשה שלפני העלה המבקש טענות כלפי השופט בבית משפט קמא. המבקש טוען, בין היתר, כי השופט מחזיק בדעות קדומות כלפי אסירים בטחוניים שהמבקש נמנה עימם. המבקש אף שב ומעלה את הטענות שהעלה בבית משפט קמא. לטענתו הצפיפות באולם הביקורים פוגעת בכבוד האדם ובצנעת הפרט. כמו כן, ההגבלה על העברת משקאות שקופים אינה סבירה שמשום שכל המשקאות נרכשים בקנטינה בהיותם סגורים.

3. המשיבה מתנגדת לבקשה. המשיבה מציינת כי העובדה שלא בחרה להפחית עוד יותר את מספר המבקרים באולם הביקורים נעשתה מן הטעם שהדבר יביא להקטנת תדירות הביקורים ותפגע בסופו של דבר באסירים עצמם. עוד צוין על ידי המשיבה כי כלא שקמה עובר בימים אלו שיפוץ כללי, כאשר בתקציב שנת 2000 מוקצב סכום כסף לשיפוץ אולם הביקורים.

4. בהתייחס להעברת משקאות שאינם שקופים, טוענת המשיבה כי בבסיס ההחלטה עומדים שיקולים של ביטחון. לטענתה ההחלטה שלא להעביר משקאות שקופים מהווה דרך ביניים המשלבת בין טובת האסירים לבין שיקולי בטחון המדינה.

5. לאחר שעיינתי בחומר שמונח בפני, נחה דעתי כי דין הבקשה להידחות. באשר לטענות שהועלו כלפי שופט בית משפט קמא, ומבלי להתייחס לגוף הטענות, הרי שהיה על המבקש להעלותם על ידי טענת פסלות שופט לפי סעיף 77א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד - 1984. משלא עשה כן, אל לו להלין אלא על עצמו.

6. באשר ליתר טענות המבקש, מקובלים עלי טיעוניה של המשיבה. החלטת בית המשפט המחוזי שלא להיענות לבקשות המבקש הייתה סבירה בנסיבות העניין. הלכה פסוקה היא כי בית המשפט אינו מחליף את שיקול דעת של שירות בתי הסוהר בשיקול דעתו שלו (ראו רע"ב 2410/93 מדינת ישראל נ' לוי, פ"ד מז(3) 802, רע"ב 1662/98 מדינת ישראל נ' שקולניק (לא פורסם)). אשר על כן, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"ג בכסלו התש"ס (2.12.99).

א

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99066970.A03/דז/


מעורבים
תובע: מחמד זיאדה
נתבע: שירות בתי הסוהר
שופט :
עורכי דין: