ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קשר רנט א קאר בע"מ נגד שמשון שקד :

לפני כבוד ה רשמת בכירה חן מאירוביץ

התובעת:

קשר רנט א קאר בע"מ

נגד

הנתבעת:

שמשון שקד

פסק דין

לפניי תביעה בסדר דין מהיר, לתשלום סכום של 1,000 ₪ בגין נזקי רכוש שנגרמו על פי הנטען, לרכב התובעת, בעטיה של תאונת דרכים מיום 23/10/2014 שהתרחשה בשד' בן גוריון בפרדסיה (להלן : " התאונה").

בתאונה היו מעורבים רכב התובעת נהוג בידי גב' איריס רזין (להלן : " נהג התובעת") ואופנוע נהוג על ידי הנתבע.

אין חולק כי ארעה התאונה אך יש מחלוקת באשר לנסיבותיה.

ביום 20/3/2017 התקיים בפניי דיון בו נשמעו עדויות הנהגים המעורבים בתאונה.

הואיל ומדובר בתביעה בסדר דין מהיר, ינומק פסק הדין באופן קצר ותמציתי, בהתאם לקבוע בתקנה 214 ט"ז(ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984.

טרם הכרעה אני מוצאת לנכון לציין שהנתבע בחר להיות לא מיוצג, ומטבעם של דברים ועל אף הסיוע שהענקתי לו בגדר האפשרויות הדלות שבידיי, יש השלכה לעובדת היותו בלתי מיוצג, על אופן ניהול ההליך.

משכך הוריתי שעדותו תישמע ראשונה כדי שאוכל להתרשם ממנה ללא כל השפעת גרסת נהגת התובעת שעדותו היתה אמורה להישמע ראשונה. הנתבע העיד ש הוא נסע בכביש בצומת פרדסיה, כאשר לפתע רכב התובעת שנסע לפניו חזר לאחור ו פגע באופנועו באופן קל ביותר. הוא תיאר שמי יד לאחר התאונה נהגת התובעת יצאה בבהלה מהרכב וטענה שהאופנוע שלו הדף אותה לכוון העמודים.

כאשר נשאל האם פגע בה עם האופנוע הוא ניסה למעט מהנסיבות שארעו כאשר בתחילה השיב בשלילה, ואמר שאופנוע זעיר כשלו לא יכול לדחוף רכב, ומיד עבר לתיאור של התנהגות נהגת התובעת לאחר קרות התאונה, בכך שהשתרעה על הכביש וסירבה למסור לו פרטים.

הוא פירט ואמר שהכל אירע תוך כדי שהאופנוע עומד וכדי להסביר את גרסתו לפיה רכב התובעת נסע לאחור, הוא תיאר זאת כך " יש האט זו צומת מהירה, שאם את זולגת אותה את חייבת לחזור"(עמ' 6 לפרוט' שורה 8).

בהמשך כשהתבקש לעמוד על דיוקם של דברים באשר להתרחשות, הוא תיאר זאת בכך שהוא עצר במקום התאונה כדי לשוחח עם שומר שנכח בסמוך וכך אמר : "ולא שמתי לב אפילו, והיא קיבלה מכה, אפילו לא הרגשתי, לא, היא לא קיבלה היא נסעה אחורה וטענה שהדפתי אותה ודחפתי אותה". (עמ' 6 שו' 19-20).

לדבריו השומר שעימו שוחח ראה את כל ההתרחשות והוא מכיר אותו, אך לא מצא לנכון לזמנו לעדות כדי לא להטריחו.

עוד עלה מעדותו שהוא לא עמד ממש מאחורי רכב התובעת, במרכזו, אלא הדגים שהוא עמד יותר לצידה.

נהגת התובעת העידה שהיא הגיעה לצומת והאטה כשם שהתמרור שניצב בכיוון נסיעתה מורה ולפתע הרגישה מכה מאחור. היא ראתה שזה היה בצידו השמאלי האחורי של רכבה ושאלהאת הנתבע מיד לאחר מכן מה קרה וכתגובה הוא השיב לה , שהנזק שמצוי ברכבה הינו קודם להתרחשות ולא באשמתו.

היא שללה זאת מכל וכל, ופירטה בפירוט רב על הבהלה שאחזה בה מיד לאחר ההתרחשות.

אני מוצאת לנכון לציין עוד בטרם אתייחס לעדותה של נהגת התובעת, שקיים יתרון ממשי בתיקים של נתבעים שאינם מיוצגים המתמצה בעובדה שבעת החקירה הנגדית מתקיים מעין עימות בין הצדדים, ומשיח חופשי זה ניתן להתרשם היטב באשר לגרסתו של מי מבין הצדדים אמינה ואיתנה.

ובמקרה דנן כאשר איפשרתי לנתבע לשאול את נהגת התובעת שאלות בחקירה נגדית, הוא מיד פנה לאפיק ההדברות שלאחר קרות התאונה, ונמנע מלשאול שאלות לגבי ההתרחשות עצמה.
כאשר ביקשתי ממנו שישאל אותה לגבי הנסיבות, הוא שוב בחר לעסוק בנושא של החלפת הפרטים והתנהלות התובעת לאחר התאונה.

בסופו של דבר כשהגיע לעיקר ואמר לנהגת התובעת שהיא נסעה לאחור, היא שללה זאת בכעס ואמרה שלא אמר לה דבר, תוך שביקשה שיכבד את בית המשפט ועוד הוסיפה שאם אכן גרסתו הייתה נכונה, הוא היה אומר זאת במקום התאונה, דבר שלא נאמר.

ברי מתיאור העדויות שגרסתה של נהגת התובעת עדיפה בעיני. גרסה זו שנמסרה באופן קוהרנטי והתרשמתי מכנותה, מתיישבת גם עם מוקדי הנזק שנראים בת/2. היא לא השתנתה ברבות השנים בהתאם לטופס הדיווח למבטחת (ת/1). ולעומת גרסה זו ניצב הנתבע שלא הותיר עלי רושם אמין. האופן בו תיאר את הנסיבות והיתלותו בנושא החלפת הפרטים בזמן שהתאפשר לו לעמת את התובעת עם גרסתו, כולל חלקים מעדותו שמתיישבים עם גרסת נהגת התובעת, כל אלה מובילים למסקנה שהוא פגע ברכב התובעת כמתואר בכתב התביעה.

נוכח האמור לעיל, ועל בסיס חוות דעת שמאי התובעת שלא נסתרה, אני מקבלת את התביעה במלואה, ומחייבת את הנתבע לשלם לתובעת סך של 1,000 ₪, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה ועד ליום התשלום בפועל, ואגרת בית משפט ששולמה, שכר בטלת עדה כפי שנפסק במהל ך הדיון ושכ"ט עו"ד בסכום של 1,500 ₪.

הסכום הכולל ישולם בתוך 30 ימים.

המזכירות תמציא את פסק הדין לצדדים בדואר רשום עם אישור מסירה.

כתובתו העדכנית של הנתבע הינה: רח' האלון 14 כפר יונה.

ניתן היום, כ"ח אדר תשע"ז, 26 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: קשר רנט א קאר בע"מ
נתבע: שמשון שקד
שופט :
עורכי דין: