ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סינימה סאונד בע"מ נגד עדי רותם :


בפני כבוד ה שופטת הדס עובדיה

מבקשים

  1. סינימה סאונד בע"מ
  2. יוסי עיני

נגד

משיבים

  1. עדי רותם
  2. שוני שיווק מתקדם בע"מ
  3. אילן רותם

החלטה

להלן הכרעתי בדרישת המבקשים-התובעים לגילוי מסמכים, בהתאם לסימון המופיע בטבלה אשר הוגשה על-ידי הצדדים במשותף:

סעיפים ו', ח' י', יא' ו- יב' לטבלה - התובעים הודיעו כי הדרישה קוימה או התייתרה ועל-כן אין צורך בהכרעה.

סעיפים א' - ב' ( דפי בנק וכרטיסי אשראי של נתבעים 2-3) - התובעים טוענים כי הנתבעים 2-3 היו חלק מהמיזם המשותף ועל-כן חשבונות הבנק וכרטיסי האשראי שלהם יצביעו האם הופקדו בהם כספים שקשורים למיזם המשותף. הנתבעים 2-3 טוענים כי לא היו חלק מהשותפות, שהתקיימה רק בין התובע 2 לנתבע 1. עוד נטען על-ידי הנתבעים 2-3 כי מסירת המסמכים הינה הסעד היחיד המופיע כלפיהם בכתב התביעה.
כפי שצוין על-ידי התובע עצמו בסעיף 77 לכתב התביעה, על-מנת שתקום לו זכות עיון בחשבונות עליו להוכיח קיומה של מערכת יחסים מיוחדת בין הצדדים. על-פניו הדרישה לגילוי תואמת את הסעד למתן חשבונות לו עתרו התובעים בכתב התביעה. במצב זה אין מקום להיעתר לגילוי המסמכים טרם שהוכחה זכותם של התובעים למתן החשבונות וטרם הוכחה טענתם כי הנתבעים 2-3 הנם שותפים בשותפות ( טענה, כאמור, המוכחשת על-ידי הנתבעים 2-3). כפי שחזר והבהיר אך לאחרונה בית המשפט העליון: "אין מקום לגילוים של המסמכים שבמחלוקת בטרם הכרעה בשאלה המקדמית האם מתקיימת בין הצדדים מערכת יחסים מיוחדת המצדיקה מתן חשבונות..." [רע"א 9919/16 דון גילי בע"מ נ' Lifestyle Equities C.V (07.02.2017)]. בהתאם נדחית הדרישה בהקשר זה.

סעיפים ג' ו-ד' (כרטסת הנהלת חשבונות בעסקי הנתבעים 2-3 של ספקים משותפים עם השותפות וחשבוניות שקיבלו נתבעים 2-3 עבור רכישת סחורות מהשותפות) - הנתבעים 2-3 טענו שאין ספקים משותפים וכן כי לא רכשו סחורות מהשותפות ( ומכך ניתן להבין שהמסמכים המבוקשים אינם קיימים). משעה שלא הועלתה על-ידי הנתבעים 2-3 כל טענה אחרת בהקשר זה - עליהם לתמוך טענתם להיעדר המסמכים בתצהיר מתאים. בכפוף למתן התצהיר בדבר העדר המסמכים אין סעד נוסף.

סעיף ה' (דו"חות כספיים)- התובעים טוענים כי מהדוחות הכספיים " ניתן להצביע ולחלץ את ההכנסות הידועות מן המיזם וכן הכנסות נוספות שאם הם קשורות למיזם הם רלוונטיות ביותר" (צ"ל הן - ה.ע.). הנתבעים חזרו על טענותיהם. מן הטעמים שהובהרו לעיל אין מקום להיעתר לדרישה לגילוי המסמכים טרם שהוכחה זכותם הנטענת של התובעים למתן החשבונות וטרם הוכחה טענתם כי הנתבעים 2-3 הנם שותפים בשותפות. על-פניו אף אם טענה זו תוכח עדיין רחוקה הדרך מלאפשר עיון בדו"חות כספיים של חברה פרטית, אשר נדרשת הצדקה כבדת משקל לגלותם [ ראו: רע"א 7515/16 לוזון נ' ברקוביץ (05.12.2016) ]. הדברים אף נכונים בשים לב לכך שמטענת התובעים עצמם עולה כי גם להם לא ידועה רלוונטיות המסמכים המבוקשים אלא שהם מבקשים לעיין בהם כדי למצוא פרטים נוספים שאולי יתגלו כרלוונטיים לשיטתם. הדרישה בהקשר זה נדחית.

סעיף ז' (טפסי 126 )- הנתבע 1 גילה המסמכים ועל כן מתייתרת הכרעה בעניינו. הנתבע 3 טען כי הדרישה אינה רלוונטית לגביו. התובעים טענו כי " כל סכום שימצא שמה שקשור למיזם הוא רלוונטי ביותר". בכל הנוגע לנתבע 3 לא הובהר על-ידי התובעים-המבקשים כיצד המסמכים המבוקשים רלוונטיים לבירור המחלוקת ולבירור הטענות כלפי הנתבע 3. טענת התובעים משולה לטענה לפיה " אם יימצא שמדובר במסמך רלוונטי אזי הדרישה רלוונטית" – מובן שהנטל להוכחת הרלוונטיות רובץ על המבקש ועליו לעמוד בו קודם למתן זכות העיון, ולא לאחריה. השיקול העיקרי במסגרת בחינת הרלבנטיות הוא תלותו של המבקש באותם מסמכים לשם בירור המחלוקת – וביחס למסמכים האמורים לא הוכח ולא נטען כי קיימת תלות שכזו לשם הוכחת עילת התביעה [ראו: רע"א 3860/16 וויספרס לאנז'רה בע"מ נ' אלרוב אזור מסחרי ממילא (1993) בע"מ (22.06.2016) ]. דרישה זו נדחית.

סעיף ט' (רשימת לקוחות וספקים של הנתבעים)- התובעים טענו כי " אם חלילה ויש ספקים משותפים כי אז הדרישה יותר מלגיטימית". לא ברור מדוע סבורים התובעים כי הם זכאים לקבל את רשימת כל הלקוחות והספקים משעה שעל-פי הנימוק מעוניינים הם רק בספקים משותפים. מהנימוקים שפורטו לעיל אין מקום להורות על גילוי הרשימה במלואה על-מנת לאפשר לתובעים לנסות ולבחון בדיעבד האם דרישתם היא רלוונטית אם לא ( לשיטתם). ממילא עמדת הנתבעים לפיה אין ספקים משותפים ( כפי שנטענה בתשובה לדרישה לסעיף ג') תגובה בתצהיר כפי שהוחלט לעיל.

סעיף יד' (דפי תנועות חשבונות הבנק הקשורים עם המיזם)- הנתבעים טענו שהמסמכים שנמצאים בידם מקורם בפניה המשותפת של הצדדים לבנק בו התנהל חשבון השותפות. בכפוף לתמיכת הטענה בתצהיר אין מקום לסעד נוסף.

ביחס לדרישת הנתבעים לגילוי מסמכים, כאמור בהחלטתי מיום 15.3.2017, ככל שקיימים מסמכים שהנתבעים עומדים על גילויים והתובעים מסרבים לגלותם – יש להגיש טבלה מתאימה אשר תוגש במשותף בה יפורטו טענות הצדדים ביחס למסמכי התובעים שהנתבעים מבקשים לעיין בהם.

ניתנה היום, כ"ה אדר תשע"ז, 23 מרץ 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: סינימה סאונד בע"מ
נתבע: עדי רותם
שופט :
עורכי דין: