ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אטרש קאיד נגד ועדת השמות הממשלתית :

פסק-דין בתיק בג"ץ 9003/16 בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

לפני: כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופטת ד' ברק-ארז

כבוד השופטת ע' ברון

העותר:
אטרש קאיד

נ ג ד

המשיבה:
ועדת השמות הממשלתית - משרד ראש הממשלה

עתירה למתן צו על תנאי

בשם העותר:
עו"ד דכוור עבדאללה

בשם המשיבה:
עו"ד ליאורה וייס-בנסקי

פסק-דין

השופטת ע' ברון:

העותר הוא תושב היישוב הבדואי "מולדה" שבנגב, ועניינה של העתירה בבקשה לשינוי שם היישוב לשמו של השבט שתושבי המקום משתייכים אליו, "אלאטרש" (להלן גם: השבט).

כנטען בעתירה, תושבי היישוב כמו גם המועצה האזורית, אלקסום, פנו אל המשיבה מספר פעמים בשנים האחרונות, במטרה להביא לשינוי השם כאמור. זאת משנטען כי כל תושבי המקום משתייכים לשבט אלאטרש, ואין לכפות עליהם שם עברי שאין לו דבר עימם ועם תרבותם ומורשתם, ואף ללא שיתופם בהליך בחירתו. ואולם, נטען כי המשיבה לא התייחסה לפניות ואף לא עדכנה את הפונים באשר למועדי ישיבותיה ולתוכן הדיונים. בתוך כך העותר אף הגיש עתירה לבית משפט זה באותו עניין ביום 4.9.2014, וזו נדחתה על הסף מחמת היותה מוקדמת, הואיל ובאותו שלב טרם נדונה במשיבה בקשת המועצה המקומית לקביעת שמו הקבוע של היישוב כ"אלאטרש", כאשר "מולדה" נבחר אך כשם זמני (בג"ץ 5972/14 מיום 19.1.2015).

בתגובת המשיבה פורט כי השם "מולדה" נבחר כשם זמני ליישוב ביום 15.6.2006, במסגרת הליכי הקמת יישובי קבע לפזורה הבדואית, תוך שהוטעם כי שם קבוע ייקבע עם השלמת הליכי התכנון והקמת מוסדות מוניציפליים. המשיבה טוענת כי מכתבים מאת נציגי השבט שנשלחו אליה בשנת 2013 לא התקבלו אצלה; וכי בישיבותיה מיום 12.2.2015 ומיום 25.6.2015 הוחלט להותיר את השם הזמני על כנו לאחר שלא נתקבלה התייחסות לפניות המשיבה למועצה בנוגע לשמות חלופיים ליישוב. לגישת המשיבה, דינה של העתירה להידחות על הסף מחמת היותה מוקדמת גם זו הפעם, בהינתן שהשם "מולדה" הוא שם זמני וטרם נתקבלה החלטה סופית באשר לשם היישוב; וכן מאחר שהמועצה האזורית אלקסום היא חדשה, וחבריה הנוכחיים מונו על ידי שר הפנים, כאשר ביום 25.4.2017 עתידות להיערך הבחירות הראשונות למועצה ולוועד המקומי של מולדה. כן נטען כי על העתירה להידחות על הסף משלא צורפה המועצה המקומית כמשיבה. לגופו של עניין נטען כי המשיבה נמנעת ככלל מלקרוא ליישובים על שם שבטים בדואים ספציפיים, לבל ידיר השם מן היישוב אוכלוסיות אחרות לרבות בדואים המשתייכים לשבטים אחרים – וגם כיום מיעוט מתושבי היישוב אינם משתייכים לשבט – אך המשיבה "רואה בחיוב מתן שם ערבי ליישוב".

דין העתירה להידחות על הסף, ללא שנביע כל עמדה לגופה ביחס לשם הקבוע שיש ליתן ליישוב. אמנם, לא מצאנו ממש בטענת המשיבה כי העתירה מוקדמת משהשם הוא זמני, באשר "זמניותו" עומדת בעינה מזה למעלה מעשור שנים; ואולם, העתירה היא מוקדמת לנוכח הבחירות הראשונות למועצה המקומית ולוועד המקומי של היישוב, שעתידות להיערך בעוד כחודשיים בלבד (וראו ביחס לבחירות אלה, בג"ץ 4927/16 אבו רביעה נ' שר הפנים (16.11.2016); בג"ץ 7148/16 המפקח הארצי על הבחירות נ' אלאטרש (21.9.2016)). הדין עם המשיבה כי בנסיבות אלה אין מקום לדון בבית משפט זה בהליך בחירת שמו הקבוע של היישוב, בעיצומה של מערכת בחירות וטרם שתינתן לנציגות הנבחרת הראשונה של התושבים הזדמנות לגבש עמדה בנושא ולפעול למימושה.

העולה מן האמור הוא כי לכשייבחרו מועצה מקומית וועד מקומי, פתוחה הדרך לפני הנוגעים בדבר לפנות למשיבה באשר לשם היישוב, וחזקה על המשיבה כי תשקול את הדברים בנפש חפצה, בהתאם לשיקול דעתה ואמות מידה מקצועיות; ועוד חזקה עליה כי תפעל באופן אקטיבי לצורך קבלת החלטה מבוססת ומושכלת בנדון, בשיתוף התושבים ונציגיהם. בין כך ובין כך, בנסיבות דנן העתירה מוקדמת.

סוף דבר, העתירה נדחית על הסף, כאמור ללא שנביע עמדה לגופם של דברים. אין צו להוצאות.

ניתן היום, ‏כ' בשבט התשע"ז (‏16.2.2017).


ת
ת


מעורבים
תובע: אטרש קאיד
נתבע: ועדת השמות הממשלתית
שופט :
עורכי דין: