ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דקסל בע"מ נגד חברת אקטיבולגט האסל :

בפני: כבוד השופט י' טירקל

המבקשים: 1. דקסל בע"מ
2. דקסון בע"מ
3. אורן דן

נגד

המשיבות: 1. חברת אקטיבולגט האסל
2. חברת אביק בע"מ

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט
המחוזי בתל אביב-יפו בת.א. 1240/99
בש"א 32718/99 שניתנה ביום 26.10.99
על ידי כבוד השופט י' זפט.

בשם המבקשים: עו"ד י' קלדרון

בשם המשיבה מס' 1: עו"ד ר' לוטי

בשם נמשיבה מס' 2: עו"ד ש' הורוביץ

בבית המשפט העליון

החלטה

1. המשיבות הגישו בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו תביעה נגד המבקשים שבה הן מייחסות להם הפרה של פטנט השייך למשיבה מס' 1, שעניינו תרופה לטיפול במחלות של דרכי העיכול. בתביעתן ביקשו סעדים של צווי מניעה שיאסרו על המבקשים להפר את הפטנט "בדרך כלשהי" וכן לייצר, לשווק, למכור ולפרסם את המוצרים המפרים. כמו כן ביקשו צו עשה המחייב את המבקשים לאסוף את המוצרים המפרים שסיפקו ללקוחות וסעד של חשבונות. עוד ביקשו המשיבות להעניק להן סעדים אלה כסעדים זמניים עד להכרעה בתביעה. בית המשפט המחוזי (כבוד השופט י' זפט), בהחלטתו מיום 26.10.99, נתן צווים זמניים כבקשת המשיבות.

המבקשים ביקשו להרשות להם לערער על ההחלטה וכן ביקשו לעכב את ביצועה עד להחלטה בבקשה להרשות ערעור. המשיבות השיבו על הבקשות. חברתי הנכבדה, השופטת ט' שטרסברג - כהן, בהחלטתה מיום 6.12.99, דחתה את הבקשה לעכב את הביצוע, למעט הסעד שעניינו איסוף המוצרים נשוא התובענה.

2. דין הבקשה להרשות ערעור להידחות.

בדיון בבית המשפט המחוזי התגוננו המבקשים בשלוש טענות עיקריות: הפטנט אינו תקף; אין הם מפרים את הפטנט; אין לתת סעד זמני לגבי פטנט הטעון תיקון. יצויין כי אחרי הגשת הבקשה להרשות ערעור הודיעו המבקשים לבית המשפט - לענין הטענה האחרונה - כי בינתיים פנתה המשיבה מס' 1 לבית המשפט המחוזי בבקשה לתקן את הפטנט וכי חברה אחרת פנתה אליו בבקשה להתיר לה לבקש את ביטולו. בית המשפט המחוזי, בהחלטתו המפורטת והמנומקת היטב, עיין בטענות אלה וכן בכל השאלות האחרות שהיו צריכות להחלטתו ודחה את טענותיהם של המבקשים אחת לאחת. כפי שקבע הפטנט הוא בר תוקף, המבקשים מפרים את הפטנט ואין בעובדה שנתבקש תיקונו של תאור הפטנט כדי למנוע מתן צו מניעה זמני. עוד בחן את מאזן הנוחות וסבר שהוא נוטה לטובת המשיבות.

חזרתי ועיינתי בהחלטתו של בית המשפט המחוזי, בבקשות ובתגובות של בעלי הדין ובנספחים שצורפו. דרכו של בית המשפט בניתוח החומר שהובא לפניו היתה נכונה וכך גם המסקנות שהסיק ואיני רואה צורך לחזור ולעמוד על ההשגות שהמבקשים העלו נגדן. ראוי לציין כי לעניין מתן צוים זמניים נגד הפרה של פטנט, די בהוכחה לכאורה של תוקפו של הפטנט, ובהוכחה לכאורה כי המוצר המפר כולל את המאפיינים העיקריים של האמצאה המוגנת על ידי הפטנט. ראיות לכאוריות כאלה הובאו במקרה שלפנינו. במצב דברים זה אין בתיקון המבוקש של הפטנט - שהוא תיקון של התיאור, כפי שציין בית המשפט המחוזי - כדי להשפיע על התוצאה. אין גם מקום להתערב בסברתו של בית המשפט המחוזי כי נזקיהן של המשיבות, אם יבוטלו צווי המניעה, יהיו גדולים בהרבה מנזקיהם של המבקשים אם יעמדו הצווים בעינם, וכי יהיה קשה מאוד לאמוד את נזקיהן של המשיבות בעתיד בעקבות הכנסת המוצר המפר לשוק התרופות. כאן ראוי לחזור ולהדגיש כי בעניננו מדובר בהליך זמני, שלפי מהותו ומטרתו אינו מצריך בירור יסודי ומדוקדק של כל הטענות, העובדתיות והמשפטיות, וכי הזמן למיצוין המלא של כל הטענות יגיע - אם יהיה עדיין צורך בכך - בעת הדיון בתובענה העיקרית לגופה.

3. הבקשה להרשות ערעור נדחית.

המבקשים יישאו בהוצאותיה של כל אחת מן המשיבות בסך 30,000 ש"ח.

ניתנה היום, ב' באייר תש"ס (7.5.00).

העתק מתאים למקור
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99081700.M05


מעורבים
תובע: דקסל בע"מ
נתבע: חברת אקטיבולגט האסל
שופט :
עורכי דין: