ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נתנאל פרייב נגד שמואל ניסנוב :


בפני כבוד ה שופטת כוכבה לוי

תובע

נתנאל פרייב

נגד

נתבעים

  1. שמואל ניסנוב
  2. מרדכי ניסנוב

החלטה

נותנת בזאת תוקף להסכמת הצדדים למינוי מומחה מטעם בית המשפט ולנושאים שיידרש המומחה להתייחס אליהם במסגרת חוות דעתו – הסכמת הצדדים תומצא לידי המומחה.
נוכח הסכמת הצדדים הריני ממנה כמומחה בית המשפט בתחום ההנדסה ושמאות המקרקעין את המהנדס מר יצחק חייט, מרחוב ברל כצנלסון 20/10, כפר סבא, בטלפון: 09-XXXX975, פקס: 09-XXXX860.
המומחה מתבקש להודיע לבית המשפט בתוך 10 ימים האם לנוכח זהותם של הצדדים קיימת מניעה מצ דו לשמש מומחה מטעם בית המשפט בתיק זה. אי הגשת הודעה תיחשב כהסכמה לקבלת המינוי.
המומחה יקבל מב"כ הצדדים את כל כתבי הטענות על נספחיהם, וכן כל מסמך נוסף על פי הסכמת הצדדים שקיבלה תוקף של החלטה.
המומחה יקיים ביקור בתיאום עם ב"כ הצדדים, יעבור על פרטי הליקויים ואי ההתאמות הנטענים ויקבע מהם הפגמים, אם בכלל, המצויים בו. המומחה יבחין בין פגמים הניתנים לתיקון באופן סביר לבין כאלה שאינם ניתנים לתיקון.
עוד יקבע המומחה מהי הערכת הזמן הסבירה לתיקון הפגמים ולצד כל פריט ירשום את עלות התיקון, בהנחה שיבוצע על ידי קבלן שהתובעים בחרו בו. כן יציין המומחה האם ניתן להתגורר בדירות שבבניין בתקופת התיקונים.
המומחה יאפשר לצדדים, לב"כ ואף למומחים מטעמם להיות נוכחים בעת ביקורו, ברכוש המשותף בבניין.
הצדדים יישאו בשכרו של המומחה בחלקים שווים - המומחה לא יחל במלאכתו בטרם שולם שכרו על ידי הצדדים.
שכר המומחה כולל עד 10 שאלות הבהרה (לרבות סעיפי משנה), לכל צד.
המומחה ימציא חוות הדעת לתיק בית המשפט בתוך 60 ימים מביקורו בדירה, בשני העתקים. עותק אחד שאינו כרוך לצורך סריקה לתיק האלקטרוני, ועותק נוסף כרוך, הנושא תמונות צבעוניות.
שאלות הבהרה יופנו למומחה תוך 15 יום ממועד קבלת חוות דעתו, והמומחה מתבקש להשיב לשאלות אלה תוך 15 יום נוספים.
הצדדים ישתפו פעולה עם המומחה, ככל הנחוץ למתן חוות הדעת.

קובעת את התיק לתזכורת פנימית ליום 20/3/17, לבחינת הגשת חוות הדעת לתיק.

ניתנה היום, ג' טבת תשע"ז, 01 ינואר 2017, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: נתנאל פרייב
נתבע: שמואל ניסנוב
שופט :
עורכי דין: