ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק מלכה נגד משה תיבי :

החלטה בתיק רע"א 9041/16

לפני: כבוד הרשם גלעד לובינסקי זיו

המבקש:
יצחק מלכה

נ ג ד

המשיבים:
1. משה תיבי

2. זוניס נתן

3. השיא פיתרונות פיננסים בע"מ

4. מירית עמוסי מדר

5. היועץ המשפטי לממשלה

בקשה מיום 25.12.2016 לעיון חוזר

בבית המשפט העליון בירושלים

החלטה

בחנתי את הבקשה שבכותרת, שעניינה עיון חוזר בהחלטתי מיום 15.12.2016, ולא מצאתי לקבלה.

ראשית, בניגוד לטענת המבקש לא נתונה לו זכות קנויה להשיב לתגובת המשיבים לבקשת הפטור. כך, שכן ההוראה הרלוונטית לענייננו אינה תקנה 241 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, העוסקת בבקשות ביניים בערכאה הדיונית, אלא תקנה 465 לתקנות האמורות, שעניינה בקשות ביניים בערכאת הערעור (למשל, ח' בן-נון וט' חבקין, הערעור האזרחי (מהדורה שלישית, 2012), עמ' 366 והאסמכתאות הנזכרות שם). במאמר מוסגר אציין, כי ככל שהיה המבקש מעוניין להשיב למכלול טענות המשיבים (להבדיל מטענת הסף הנזכרת בהחלטתי מיום 12.12.2016 בלבד) היה עליו לציין זאת בכתב בי הדין שהגיש ביום 15.12.2016.

שנית, אין בנמצא עילה שבדין לעיון חוזר, כגון שינוי נסיבות מהותי. ודוק: בעל דין, ובוודאי בעל דין מיוצג, נדרש להניח את מלוא התשתית העובדתית והראייתית לעניין מצבו הכלכלי במסגרת בקשת הפטור הראשונה המוגשת לבית המשפט, ואין מקום להגשת בקשות פטור "לשיעורין".

שלישית, חרף האמור בסעיף 2 להחלטתי מיום 15.12.2016 גם הבקשה לעיון חוזר אינה נתמכת בתצהיר. הטענה לפיה לא הוגש תצהיר מן הטעם ש"...אין למבקש מה להצהיר לאחר שנותר ללא כל רכוש..." (סעיף 17 לבקשה) לאו טענה היא. כך, שכן טענה בדבר היותו של יוזם ההליך נעדר רכוש היא טענה עובדתית אשר צריכה להיתמך בתצהיר ערוך כדין (וכך גם טענות עובדתיות נוספות אשר נכללו בבקשה לעיון חוזר).

כפי שעולה מהחלטתי הקודמת, מהותו של ההליך והעובדה שהוא מופנה כנגד החלטה המכריעה בבקשה לפטור מעירבון הובאה על ידי בחשבון ואף הובילה להפחתת העירבון במידה ניכרת לכדי סכום מתון של 5,000 ש"ח. ודוק: סכום האגרה שעל המבקש לשלם בהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי עומד על כ-23,000 ש"ח (סעיף 9 לבקשה לעיון חוזר). היעדר יכולת לשלם סכום זה אינו מעיד, מיניה וביה, גם על היעדר יכולת להפקיד את סכום העירבון, שהוא נמוך בהרבה.

אשר על כן, הבקשה נדחית. בנסיבות העניין ניתנת למבקש ארכה להפקדת העירבון עד ליום 16.1.2017.

ניתנה היום, ‏כ"ו בכסלו התשע"ז (‏26.12.2016).

גלעד לובינסקי זיו, שופט

ר ש ם


מעורבים
תובע: יצחק מלכה
נתבע: משה תיבי
שופט :
עורכי דין: