ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בקולו טרודנט אטני נגד שר הפנים :

פסק-דין בתיק בג"ץ 1528/13

לפני: כבוד השופטת א' חיות

כבוד השופט ע' פוגלמן

כבוד השופט א' שהם

העותרים:
1. בקולו טרודנט אטני

2. פוטי ג'ודית קונדה

3. לופקווה אטני

4. האגודה לזכויות האזרח בישראל

5. מוקד סיוע לעובדים זרים

6. רופאים לזכויות אדם ישראל

נ ג ד

המשיבים:
1. שר הפנים

2. מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה

עתירה למתן צו על-תנאי

תאריך הישיבה:
כ"ד באייר התשע"ו
(1.6.2016)

בשם העותרים:
עו"ד עודד פלר

בשם המשיבים:
עו"ד יצחק ברט

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

פסק-דין

השופטת א' חיות:

1. עניינה של עתירה זו הוא באישורי הלידה המונפקים למי שנולדו בישראל להורים שאינם רשומים במרשם האוכלוסין (להלן: ילדים שאינם רשומים). לטענת העותרים, לאחר לידת ילד שאינו רשום מקבלים הוריו טרם השחרור מבית החולים "הודעה על לידת חי" לפי סעיף 6 לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 (להלן: הודעה על לידת חי). הודעה זו נרשמת בכתב יד על גבי טופס של רשות האוכלוסין וההגירה וניתן לרשום בה את פרטי ההורים ואת שם המשפחה הנבחר של הילוד (שם המשפחה של האב או של האם). על יסוד תעודה זו רשאים ההורים לפנות לרשות האוכלוסין ולקבל ממנה מסמך הקרוי "אישור על לידה" (המקביל לתעודת הלידה המונפקת לילדים הרשומים במרשם האוכלוסין). אישור זה, כך נטען, מוקלד על גבי טופס ממוחשב אשר ניתן להדפיסו והוא מהווה תיעוד מוסדר של הלידה אשר ניתן להציגו בפני רשויות ונציגויות זרות לשם הכרה במעמדו של הילוד. לטענת העותרים, על אף שבהודעה על לידת חי ניתן לרשום את פרטי שני ההורים ולבחור את שם משפחת הילוד, לאחרונה החלו המשיבים לסרב לכלול את פרטי האב באישורי הלידה המונפקים לילדים שאינם רשומים. כמו כן, נטען כי המשיבים רושמים באישורי הלידה את שם משפחתה של האם כשם משפחת הילוד גם אם ההורים אינם מעוניינים בכך, ובנוסף החלו המשיבים להתנות את הנפקת אישורי הלידה בתנאים שונים. במסגרת העתירה ביקשו העותרים להורות למשיבים לרשום באישורי הלידה המונפקים לילדים שאינם רשומים את פרטי שני ההורים ולאפשר להם לבחור את שם משפחת היילוד שיירשם בטופס. כמו כן ביקשו העותרים להורות למשיבים שלא להתנות את הנפקת האישור בתנאים כלשהם.

2. בדיון שהתקיים בעתירה ביום 24.11.2013 הגיעו הצדדים להסכמות לפיהן המשיבים יפעלו לכך שהודעות על לידת חי יוכלו לשמש כתעודות ציבוריות שניתן להציג בפני רשויות ונציגויות זרות. עוד הוסכם כי עד החלטה אחרת ימשיכו המשיבים לנהוג כפי שנהגו טרם הגשת העתירה. ביום 27.7.2014 עדכנו המשיבים כי הם ערכו את ההתאמות הנדרשות על מנת שהודעות על לידת חי יענו להגדרה של תעודה ציבורית וציינו כי בעתיד גם הודעות אלו יוקלדו על גבי טופס ממוחשב. בתגובה להודעת העדכון טענו העותרים כי ההסדר החדש שגובש על ידי המשיבים מרע את מצבם של ילדים שאינם רשומים ביחס למצב שהיה קיים עד היום. אמנם, כך נטען, בעקבות השינויים שיערכו בהודעה על לידת חי ניתן יהיה להציגה בפני רשויות ונציגויות זרות ואולם, בעקבות שינויים אלו יידרשו הורים לילדים שאינם רשומים להסתמך על תעודה רשומה בכתב יד אשר יש קושי של ממש לתקנה או לשחזרה. זאת, כך לטענת העותרים, בניגוד לילדים הרשומים במרשם האוכלוסין אשר זוכים לכך שלידתם תתועד באופן ממוחשב ויכולים לקבל בקלות עותק של תעודת הלידה שלהם או לתקן אותה במידת הצורך. המשיבים טענו מנגד כי טענות העותרים בנוגע לצורך בתיעוד ממוחשב של לידות ילדים שאינם רשומים חורג מיריעת המחלוקת שהוגדרה בעתירה ומכל מקום, בימים אלו נעשים מאמצים למחשב את מערך הנפקת הודעות הלידה הניתנות להורים לילדים שאינם רשומים.

3. בדיון שהתקיים בעתירה ביום 1.6.2016 הורינו למשיבים כי עד להשלמת מחשוב מערך הנפקת ההודעות על לידת חי, עליהם להמשיך ולנהוג כפי שנהגו בטרם שינוי המדיניות שהוביל להגשת העתירה וכי עליהם להקפיד לכלול באישורי הלידה המונפקים להורים לילדים שאינם רשומים את כל הפרטים שנרשמו בהודעה על לידת חי שניתנה להם. ביום 28.8.2016 עדכנו המשיבים כי לאחר תקופת היערכות הם פועלים בהתאם להחלטתנו ומנפיקים להורים לילדים שאינם רשומים אישורי לידה שבהם מפורטים כלל הנתונים שנרשמו בהודעות על לידת חי המוצגות על ידם. בתגובה, טענו העותרים כי המשיבים הנחו את בתי החולים שלא לאפשר להורים לילדים שאינם רשומים לתקן בדיעבד תעודות על לידת חי שלא נרשמו בהן פרטי האב או שם המשפחה שנבחר על ידי ההורים ובדרך זו מונעים מהם לקבל אישורי לידה הכוללים פרטים אלו. לפיכך, ביקשו העותרים להורות למשיבים לבטל את הנחייתם שלא לאפשר תיקון בדיעבד של תעודות על לידת חי ולהנפיק להורים לילדים שאינם רשומים אישורי לידה הכוללים את פרטי האב ואת שם משפחת היילוד שנבחר על ידם.

4. לאחר שעיינתי בטענות העותרים הגעתי למסקנה כי בנסיבות שתוארו לעיל העתירה מיצתה את עצמה ודינה להימחק. הסוגיה החדשה שמעלים העותרים חורגת מיריעת המחלוקת שהוגדרה בכתב העתירה, וככל שהעותרים מעוניינים להשיג על האופן שבו מיושמות ההנחיות העדכניות בנוגע להנפקת הודעות לידת חי ואישורי לידה, עליהם להגיש עתירה חדשה בנושא, לאחר שימצו הליכים בהקשר זה מול המשיבים וככל שתהיה להם עילה בדין לכך.

אשר על כן, העתירה נמחקת ללא צו להוצאות.

ניתן היום, ‏כ"ב בכסלו התשע"ז (‏22.12.2016).

ת


מעורבים
תובע: בקולו טרודנט אטני
נתבע: שר הפנים
שופט :
עורכי דין: