ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ראובן בסון נגד שירות בתי הסוהר :

החלטה בתיק רע"ב 1167/16

לפני: כבוד השופט ס' ג'ובראן

המבקש:
ראובן בסון

נ ג ד

המשיב:
שירות בתי הסוהר

בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים מיום 3.2.2016 בעת"א 61638-12-15 שניתן על ידי כבוד השופט א' טל - נשיא

בשם המבקש:
בעצמו

בשם המשיב:
עו"ד נועם זמרן

בבית המשפט העליון

החלטה

1. לפניי בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי מרכז-לוד בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (הנשיא א' טל) בעת"א 61638-12-15 מיום 3.2.2016, בגדרה נדחתה עתירתו של המבקש נגד החלטתו של המשיב 1 (להלן: שירות בתי הסוהר) לדחות את בקשתו להשתלב בסבב חופשות ולהחזירו לכלא מעשיהו.

2. המבקש הוא אסיר, המרצה מאסר הקצוב ל-38 שנים בגין עבירת רצח כפול ובגין נשיאת נשק, מתוכו ריצה כ-23 שנים. המבקש עתר לבית המשפט המחוזי בבקשה להחזירו לסבב חופשות ולהחזירו לכלא מעשיהו, זאת על יסוד התנגדותו למידע חסוי אשר על פיו קיבל המשיב החלטה להוציאו מסבב החופשות ולהעבירו לכלא איילון. בהחלטתו, בית המשפט המחוזי התייחס למידע החסוי אשר ניתן בסמוך למועד הדיון, קבע כי מדובר במידע בעל מהימנות גבוהה וכי יש בו לעורר חשש למימוש כוונות שליליות אם יצא המבקש לחופשה. בית המשפט המחוזי קבע כי יש במידע זה כדי למנוע מהמבקש את סבב החופשות וכן את העברתו לכלא איילון. עם זאת, הורה בית המשפט כי על המשיב לאפשר למבקש להמשיך לעסוק באותן הפעילויות בהן עסק גם בבית הכלא אליו הועבר.

יצוין כי לצד בקשה זו הגיש המבקש שתי עתירות נוספות שעניינן זהה לבית המשפט המחוזי; בהחלטתו מיום 9.3.2016 דחה בית המשפט (הנשיא א' טל) את הבקשה על יסוד עיון במידע החסוי; בהחלטתו מיום 5.9.2016 דחה בית המשפט (השופטת מ' ברנט) את מועד הדיון בעתירה השניה, לצורך השלמת חוות הדעת של ועדת מאסרי העולם, לחודש ינואר 2017.

3. בבקשתו זו ובהודעות העדכון שהגיש, המבקש מבקש להתמודד עם טענות אשר להערכתו הופיעו בחומר המסווג. הוא מציין שמותיהם של אסירים אחרים אשר לשיטתו העבירו מידע כלשהו בעניינו, וטוען כי אינם אמינים. בנוסף, המבקש הדגיש את עברו החיובי בבית הסוהר, הכולל יציאה לחופשות רבות, שילוב בלימודים ובתעסוקה, טיפולים פסיכולוגיים וסדנאות. לפיכך, מבקש המבקש להחזירו לסבב החופשות.

4. המשיב, מאידך גיסא, גורס כי יש לדחות את הבקשה על הסף, היות שהיא לא מעוררת שאלה בעלת חשיבות עקרונית, בעלת חשיבות כללית או כל שאלה אחרת החורגת מעניינו של המבקש. עוד גורס המשיב כי היה על המבקש לעדכן את בית המשפט בנוגע לעתירות הנוספות שהגיש, ומשבחר שלא לעשות כן יש מקום לדחות את העתירה בשל חוסר נקיון כפיים. בנוסף, אליבא דמשיב, משנקבע דיון המשך בבית המשפט המחוזי בעתירתו השלישית של המבקש, מתייתרת הבקשה למתן רשות הערעור. לגופם של דברים, טוען המשיב כי ההחלטות שקיבל נוגעות לליבת שיקול הדעת המנהלי שלו ואינן מעלות עילה להתערבות. בתוך כך, המשיב מפנה לקביעות בית המשפט המחוזי אשר מצאו כי אין מקום להתערב בהחלטת המשיב, זאת על סמך בחינת הידיעה החסויה.

5. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים ובפסק דינו של בית המשפט המחוזי, הגעתי לכלל מסקנה כי אין מקום להיעתר לבקשה למתן רשות ערעור. הלכה פסוקה היא כי רשות ערעור על החלטה של בית המשפט המחוזי בעתירת אסיר תינתן רק מקום בו הבקשה מעוררת שאלה משפטית עקרונית או נושא בעל חשיבות החורגת מנסיבותיו הפרטניות של המבקש (ראו: רע"ב 6862/16 פוקס נ' שירות בתי הסוהר (7.12.2016); רע"ב 7590/16 ברבי נ' שירות בתי הסוהר (5.10.2016); רע"ב 7/86 וייל נגד מדינת ישראל (26.6.1986)). מצאתי כי בעניינו של המבקש לא עולה כל שאלה משפטית עקרונית; וכן כי הבקשה, רובה ככולה, עוסקת בנסיבותיו האישיות של המבקש. די בכך כדי לדחות בקשה זו.

6. יתרה מזאת, כידוע, ההחלטה לשלב אסיר פלוני בסבב חופשות או למנוע שילוב זה היא החלטה מנהלית של המשיב. הביקורת השיפוטית על החלטה מסוג זה מתייחסת לחוקיותה, לסבירותה ולהפעלת שיקול הדעת על ידי המשיב. בית המשפט אינו נכנס בנעליהם של גורמי שירות בתי הסוהר אלא בוחן האם הפעילו את שיקול דעתם באופן סביר (רע"ב 2255/16 בראנץ נ' מדינת ישראל, פסקה 15 (12.7.2016); רע"ב 4697/16 גץ נ' שירות בתי הסוהר, פסקה 8 (14.6.2016); רע"ב 2478/16 דעאס נ' מדינת ישראל, פסקה 7 (11.4.2016). בית המשפט המחוזי בחן, בשני מותבים שונים, את עניינו של המבקש ולא מצא כי נפל כל פגם בשיקול דעתו של המשיב. שתי ההחלטות אלה מבוססות על בחינת טענות המבקש וכן על בחינת המידע החסוי, ואיני רואה מקום להתערב בהן. זאת, בפרט נוכח העובדה שוועדת מאסרי העולם עתידה להגיש לבית המשפט המחוזי חוות דעתה העדכנית, וכי עתיד להתקיים דיון נוסף לגופו של עניין בבית המשפט המחוזי במהלך חודש ינואר 2017.

7. סוף דבר, הבקשה נדחית.

ניתנה היום, כ"ב בכסלו התשע"ז (22.12.2016).


מעורבים
תובע: ראובן בסון
נתבע: שירות בתי הסוהר
שופט :
עורכי דין: