ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין א.ק.ג. סוכנות לביטוח בע"מ נגד כלל חברה לביטוח בע"מ :

החלטה בתיק רע"א 9081/16

לפני: כבוד השופט נ' סולברג

המבקשת:
א.ק.ג. סוכנות לביטוח בע"מ

נ ג ד

המשיבים:
1. כלל חברה לביטוח בע"מ

2. כלל פנסיה וגמל בע"מ

3. רונעוז ו-13 אח'

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בת"א 25091-12-13 מיום 26.10.2016 שניתנה על-ידי השופטת צ' צפת

בשם המבקשת:
עו"ד ליאור להב

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בקשה למתן רשות ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו מיום 26.10.2016 בת"א 25091-12-13 שניתנה על-ידי השופטת צ' צפת, בגדרה נדחתה בקשה למחיקת כתב הגנה מטעם המשיבים ולחלופין להורות על גילוי מסמכים מטעמן.

רקע
2. ההליך נשוא בקשה זו – תביעה כספית שהגישה המבקשת נגד המשיבים – מתנהל בבית המשפט המחוזי החל משלהי שנת 2013; בחלוף שלוש שנים ממועד פתיחת ההליך טרם הושלמו ההליכים המקדמיים, והדבר אומר דרשני. אתאר את תמצית ההשתלשלות העובדתית הרלבנטית.

3. בתום ישיבת קדם-משפט ביום 27 במרץ 2014 הורה בית המשפט המחוזי לצדדים להשלים את ההליכים המקדמיים של גילוי מסמכים ושאלונים בתוך 45 ימים. טרם השלמת הליכים אלה, פנו הצדדים להליך גישור, שלא צלח. בית המשפט המחוזי חידש את הדיון עם הגשת בקשה מאת המבקשת לקיום הליכי גילוי מסמכים. בתום ישיבת קדם-משפט נוספת ביום 28.10.2015, נתן בית המשפט המחוזי תוקף להסכמת הצדדים על דבר סיום ההליכים המקדמיים באופן הדדי בתוך 45 יום (12.12.2015), כשלאחריהם יוגשו תצהירי עדות ראשית מטעם הצדדים.

4. הצדדים לא פעלו להשלמת ההליכים המקדמיים. למעשה, מכתבי טענות הצדדים בבית המשפט המחוזי עולה כי במהלך התקופה לא נרשמה פניה בעניין זה מטעם מי מן הצדדים אל זולתו. רק ביום 7.1.2016, בחלוף מסגרת הזמנים האמורה ולקראת פקיעת המועד שנקבע להגשת תצהירי עדויות ראשיות מטעמה, פנתה המבקשת אל המשיבים בדרישה להשלמת גילוי המסמכים מצדן בתוך שבעה ימים; לצד הודעת הדרישה, צירפה המבקשת תצהיר גילוי מסמכים מטעמה. המשיבים דחו את הדרישה האמורה. בעקבות זאת, הגישה המבקשת ביום 18.1.2016 בקשה למחיקת כתב ההגנה של המשיבים, בהסתמך על תקנה 122 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984 (להלן: התקנות), ולחלופין – להורות על השלמת הליכי הגילוי והעיון במסמכים שבידי המשיבות.

5. בהחלטה מיום 26.10.2016 דחה בית המשפט המחוזי את הבקשה, נוכח "חוסר מעש" הדדי בהתנהלות הצדדים במהלך התקופה שהוקצבה להשלמת ההליכים המקדמיים.

6. על החלטה זו מוסבת בקשת רשות הערעור שלפני.

תמצית טענות המבקשת
7. לטענת המבקשת, אין לראות בהתנהלותה משום חוסר מעש, שכן פניות מצדה אל המשיבים בעניין גילוי המסמכים נעשו פעמים רבות בעבר (אך קודם להחלטה מיום 28.10.2015). אשר לפנייתה אל המשיבים בחלוף פרק זמן ניכר, נטען כי אין לראות בכך משום התעלמות מן המועדים שאותם קבע בית המשפט המחוזי, שכן המבקשת היתה סבורה כי "משפנתה אל המשיבות בבקשה לגילוי מסמכים, בקשתה זו תקפה גם במסגרת הצו שניתן ביום 28.10.2015" (סעיף 30 לבקשה).

דיון והכרעה
8. לאחר שעיינתי בבקשה, על נספחיה, ונתתי דעתי על נימוקיה, באתי לכלל מסקנה כי דינה להידחות, אף מבלי צורך להיזקק לתשובת המשיבים.

9. כתב הבקשה אינו מגלה מדוע פנתה המבקשת אל המשיבים, לראשונה, בחלוף כשלושים יום מן המועד האחרון שאותו קבע בית המשפט המחוזי להשלמת ההליכים המקדמיים. בהעדר הצדקה או טעם כאמור, אין לקבל את ניסיונה של המבקשת להציג עצמה כמי שפעלה במסגרת המועדים שנקבעו. מחדליה של המבקשת – הריהם כמחדלי המשיבים. במצב עניינים זה, מושכלות יסוד של הגינות דיונית מורים כי דין הבקשה להידחות. אכן, בית המשפט לא ישעה לטענות בעל דין שאינו קושט עצמו תחילה ועושה במחדלי הצד שכנגד קרדום לחפור בו.

10. ההליך נמשך מזה שלוש שנים, ובצדק קצב בית המשפט המחוזי את המועדים להשלמת ההליכים המקדמיים. במצב זה, טוב תעשה המבקשת אם תפעל לקידום ההליך, ותמנע מבקשות כגון דא העלולות לשמש חרב פיפיות בידה (בשים לב להוראות תקנה 122 האמורה, לפיה תובע (לצד נתבע) שאינו פועל כמצוות בית המשפט בהליכי גילוי מסמכים, עלול לעמוד לפני הסנקציה של מחיקת כתב התביעה).

11. הבקשה נדחית אפוא; משלא התבקשה תגובת המשיבים לא אעשה צו להוצאות.

ניתנה היום, ‏י"ד בכסלו התשע"ז (‏14.12.2016).


מעורבים
תובע: א.ק.ג. סוכנות לביטוח בע"מ
נתבע: כלל חברה לביטוח בע"מ
שופט :
עורכי דין: