ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בנימין בן נשר נגד לידור פוגל :

בפני כבוד ה רשם בכיר נדים מורני

תובע

בנימין בן נשר ת.ז. XXXXXX173

נגד

נתבעת

לידור פוגל ת.ז. XXXXX870

פסק דין

1. התובע הגיש תביעה קטנה כנגד הנתבעת, שהיא עורכת דין במקצועה, ותבע לחייבה לשלם לו סך 33,800 ₪.

2. ביום 14/11/15 ניתן פסק דין כנגד הנתבעת ע"י כבוד השופטת שלאעטה לפיו היא חויבה לשלם לתובע סכום כולל של 10,000 ₪.
הנתבעת הגישה בקשה לביטול את פסק הדין מנימוקים שונים והוא בוטל תוך חיוב הנתבעת בתשלום הוצאות.

3. התיק נקבע בפני להוכחות ליום 7/9/16, דיון אשר נדחה לפי בקשת הנתבעת ליום 6/10/16 בשעה 09:30.

4. ביום 8/9/16 הנתבעת הגישה בקשה נוספת לדחיית מועד הדיון שנקבע מהנימוק שקבוע למשרדה דיון אחר בפני כבוד השופטת שלאעטה לאותו יום בשעה 09:00 לק.מ.

5. באותו יום הוריתי על דחיית הבקשה וציינתי: "בית המשפט ימתין להגעת הנתבעת לאחר סיום הדיון בתיק האחר".

6. משום מה הנתבעת לא התייצבה לדיון ביום 6/10/16 בשעה 09:30 ואף לא לאחר מכן. מבדיקת התיק שהתנהל בפני כבוד השופטת שלאעטה הוברר כי עו"ד אורן (ולא הנתבעת) הוא זה שהופיע לאותו דיון ולא נמסרה כל הודעה מטעם הנתבעת לתיק זה.

7. התובע התייצב לדיון וביקש לקיימו בהעדר הנתבעת וטען את טענותיו לצורך הוכחת תביעתו, בהתאם להוראת תקנה 157(2) לתקנות סדר הדין האזרחי.

דיון והכרעה:

8. מכתבי הטענות עולה כי ביום 28/6/12 נחתם הסכם בין הצדדים לפיו הנתבעת קיבלה על עצמה לייצג את התובע כנגד מוסד רפואי שביצע ניתוח לתובע בגין רשלנות רפואית שנטענה ע"י התובע.
עפ"י אותו הסכם, התובע שילם לנתבעת סך 4,000 ₪ + מע"מ ע"ח שכ"ט הנתבעת והתחייב לשלם לה שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 20% + מע"מ מסכום הפיצוי שיפסק לטובתו.

9. לטענת התובע, הוא אף שילם לנתבעת סכום נוסף של 996 ₪ בגין אגרת משפט עוד בשנת 2013 והמתין להגשת התביעה שלא הוגשה.
בשנת 2015 התובע הגיש תלונה כנגד הנתבעת ללשכת עורכי הדין, אשר הורתה לנתבעת למסור לתובע את כל המסמכים השייכים לו ולהשיב לו את סכום האגרה.
הנתבעת פעלה בהתאם להוראות לשכת עורכי הדין והשיבה לתובע סך 700 ₪ מתוך סכום האגרה לאחר קיזוז סכום ההוצאות ששולמו עבור הזמנת מסמכים רפואיים.

10. הנתבעת טענה בבקשתה לביטול פסק הדין שהתביעה לא הוגשה מאחר וד"ר פרידמן אשר בדק את התובע הגיע למסקנה שלא היתה רשלנות רפואית והתובע לא סיפק לה חוו"ד של רופא אחר.

11. התובע אישר בפני שהוא קיבל מהנתבעת ערימת מסמכים של יותר מ-200 דפים ומסר שאינו יודע מאיפה היא הוציאה את הדפים האלה.
עדות זו מלמדת כי הנתבעת פעלה להשגת מסמכים רפואיים של התובע מגורמים שונים.

12. התובע העיד גם כי לאחר קבלת המסמכים הוא הגיש תביעה משפטית בגין עוולת רשלנות מקצועית ללא חוות דעת רפואית, מאחר והוא נדרש לשלם 8,000-15,000 ₪ בגין חוות הדעת.
מהנטען עולה כי תביעתו של התובע לא התיישנה וזכותו לתבוע את הגורם הרפואי בגין רשלנות לא נפגעה.

13. מצד שני, התובע טען כי הנתבעת טרטרה אותו כל הזמן ולא התחשבה בו, כאשר התקשר אליה והיא לא ענתה לו בטלפון. לטענתו, הוא התקשר אליה כמה פעמים במשך כמה חודשים והיא לא ענתה עד אשר החליט להגיש כנגדה תלונה ללשכת עורכי הדין כעבור יותר מ-3 שנים מיום מסירת הייצוג לידיה .

14. הנתבעת העלתה בבקשתה טענות רבות כנגד התובע, אולם, ומאחר והיא לא התייצבה לדיון, ביהמ"ש אינו אמור להתחשב בטענותיה הנ"ל.

15. הנזק הנתבע ע"י התובע הינו מוגזם ומופרז ובמרביתו לא הוכח.
ביהמ"ש מקבל את גרסת התובע שהוא לא זכה להתייחסות ולמענה מטעם הנתבעת וכי הנתבעת גרמה לסחבת ממושכת בהגשת התביעה ובגין כך יש לחייבה לפצותו.

16. נראה לי שהפיצוי הראוי בנסיבות המקרה הוא כשווי הסכומים ששולמו לנתבעת על חשבון שכר טרחתה.
כאמור, התובע שילם לנתבעת 4,000 ₪ + מע"מ על חשבון שכר טרחתה.
עניין החזר האגרה טופל ע"י לשכת עורכי הדין והסכום במרביתו הוחזר לתובע.

17. לאור האמור לעיל, אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעת לשלם לתובע פיצוי בסכום כולל של 5,000 ₪ (הכולל בתוכו אגרה סבירה), אשר ישולם לו תוך 30 יום מיום מסירת העתק מפסק דין זה לידיה, שאם לא כן, הוא ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

על מנת להסר ספק, הסכום שנפסק הינו בנוסף לסכום ההוצאות שנפסק בגין ביטול פסק הדין הראשון.

המזכירות תמציא העתק מפסק דין זה לצדדים בדואר רשום.
ניתן היום, כ"א תשרי תשע"ז, 23 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: בנימין בן נשר
נתבע: לידור פוגל
שופט :
עורכי דין: