ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין דורון לוי נגד עו"ד יואל גולדברג :

בפני כבוד ה שופט אבי שליו

תובע
דורון לוי

נגד

נתבע
עו"ד יואל גולדברג

החלטה

הנתבע עותר לתיקון טעות חשבונאית שנפלה בפסיקתא שנחתמה בתיק ביום 13.6.16, וזאת בה משך לפסק הדין שניתן ביום 5.5.16 ולהחלטה בנושא מיום 13.6.16.
הפסיקתא נחתמה בהמשך להוראות האופרטיביות שניתנו בסעיפים 74-75 לפסק הדין לצורך התחשבנות בין הצדדים ובכללן, ניתנה לנתבע אפשרות להציג אסמכתא אודות תשלום סך של 36,057 ₪ אשר טען שהחזיר לתובע בשנת 2009, אולם לא הציג ראיות לכך במסגרת ההליך.
בהתאם להוראות אלו, הציג הנתבע בבקשה הקודמת אסמכתאות אודות תשלומים ששילם לכאורה (בסך של 12,000 ₪ ו- 28,000 ₪) ולאחר שנתקבלו תגובות הצדדים, התרתי בהחלטתי המפורטת מיום 13.6.16 זיכוי בסך של 12,000 ₪.
לטענת הנתבע בבקשה דנן , יש להפחית מהסכום שנפסק סך נוסף של 18,000 ₪, שהועברו לתובע ע"י עו"ד רווית סיני ביום 3.12.09, בהתאם לתדפיס הבנקאי שצורף. בהמשך, ה בהיר הנתבע שהמסמך אמנם לא הוגש במסגרת הראיות, אך הגשתו הותרה בסעיף 75 לפסק הדין.
התובע מתנגד לתיקון וטוען בתגובתו כי הנתבע מיצה את זכותו להעלאת טענות והצגת ראיות על פי סעיף 75 לפסק הדין, ואין אפשרות להתיר צירוף ראיה לאחר אישור הפסיקתא, ולאחר שחלף המועד לתיקון פסק הדין. בנוסף, טוען התובע כי בית המשפט אינו יושב כערכאת ערעור על פסק דינו ואינו יכול להורות על הפחתת סכומים מהסכום שנפסק.
הנתבע השיב וטען כי בית המשפט לא הגביל את זכותו להציג אסמכתאות בעניין החזר הכספים. לטענתו, האסמכתא הרלוונטית מהבנק אותרה לאחר זמן רב ממועד פנייתה של עו"ד סיני, וזאת בשל סגירת הסניף הרלוונטי.
בהחלטתי מיום 12.9.16 הערתי כי עמדת התובע המבקרת את התנהלות הנתבע הינה בדין, שכן במסגרת סעיף 75 לפסק הדין אפשרתי לנתבע להציג אסמכתא אודות השבת הסכום של 36,057 ₪, ובעקבות זאת הגיש הנתבע תגובה מפורטת שנדונה והוכרעה בהחלטתי מיום 13.6.16 (ובעקבותיה הופחת סכום של 12,000 ₪ מסכום פסק הדין). האסמכתא בדבר העברת סכום של 18,000 ₪ לתובע, לא הוצגה במסגרת ההשלמה האמורה, ו זאת ללא הסבר מניח את הדעת (שכן אף הטענה כי נעשתה פניה ע"י עו"ד סיני לבנק, לא נתמכה בתצהיר).
חרף זאת, ועל מנת שלא להביא לתוצאה בלתי צודקת, ביקשתי מב"כ התובע להודיע, האם התשלום בסך 18,000 ₪ אכן התקבל אצל מרש ו ביום 3.12.09 מאת עו"ד סיני, וככל שעמדתו היא שהתשלום לא התקבל , יצהיר על כך התובע בתצהיר.
בהמשך לכך, הודיע ב"כ התובע כי מבדיקה שנערכה אצל מרשו עולה כי סכום של 18,000 ₪ אכן הועבר לחשבונו, אך בחלוף שנים כה רבות, אין באפשרותו לזכור את נסיבות העברת הסכום.
ב"כ התובע חוזר על התנגדותו לתיקון הפסיקתא על דרך הפחתת הסכום האמור, מהטעמים שפורטו בתגובתו.
לאחר ששקלתי בדברים וחרף הסתייגויותיו הצודקות של ב"כ התובע מאופן התנהלות הנתבע, שהיה עליו להציג אסמכתאות אלו עוד במסגרת ההליך, ולכל המאוחר עת נ יתנה לו ההזדמנות לכך בטרם נחתמה פסיקתא, הרי שלגופו של ענין, התובע מאשר את קבלת הסכום, ולא מצא לנכון לתמוך בתצהיר את טענתו הכללית כי אינו זוכר את נסיבות קבלתו.
נכון הוא שההליך דנן אינו תחליף לדיון הוכחות, אך בשוקלי את מחדלי הנתבע אל מול המטרה לקיום התחשבנות נאותה בין הצדדים, ומבלי שהתובע מתעשר שלא כדין , מצאתי כי יש מקום להכליל בהתחשבנות את התשלום האמור, היינו לקזז סכום של 18,000 ₪ ( נכון ליום 3.12.09) מסכום הפסיקתא.
עם זאת, יש ליתן את הדעת לאופן ההתנהלות הבלתי תקין מצד הנתבע, שבעטיו נדרש ב"כ התובע להגיב מספר פעמים בסוגיה שאמורה היתה להיות מוכרעת עוד במסגרת פסק הדין (שכן היה על הנתבע להציג ראיות אלו בפרשת ראיותיו), ולכל היותר במסגרת ההליך המלא (והחריג, יש לומר) שבמסגרתו ניתנה לנתבע אפשרות להציג אסמכתאות לתשלום האמור. בנוסף, הנתבע לא תמך טענתו כי נעשתה פניה קודמת לבנק לצורך איתור האסמכתא בתצהיר מאת עו"ד סיני, ולא הזכיר את הדבר בתגובתו במסגרת הבקשה המקורית לחתימה על פסיקתא.
לאור האמור, מצאתי לחייב את הנתבע בהוצאות התובע בגין המחדל.
בהתאם לכך, מורה כי יקוזז מסכום הפסיקתא סך נוסף של 18,000 ₪ (נכון ליום 3.12.09), ובמקביל, יחויב הנתבע בהוצאות התובע בגין תגובותיו בסך 3,000 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד מועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח החלטתי לצדדים

ניתנה היום, י"ד תשרי תשע"ז, 16 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: דורון לוי
נתבע: עו"ד יואל גולדברג
שופט :
עורכי דין: