ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין JOCKIM DWSOUZA דרכון 3381288 F נגד איריס דלאל :

לפני:

כבוד הרשם אלעד שביון

התובע
JOCKIM DWSOUZA דרכון 3381288 F
ע"י ב"כ עו"ד נטלי צרף
-
הנתבעת
איריס דלאל ת.ז. XXXXXX434
ע"י ב"כ עו"ד איליה וולביק

פסק דין

1. בפניי תביעה כספית שעניינה טענת התובע להשבת תשלומים ששילם לנתבעת עבור ויזה שהוצאה על שמו.

2. במסגרת ההליכים בתיק התקיימו שני קדמי משפט בתאריכים 12.7.15 ו-20.9.15 ודיון הוכחות ביום 16.5.16, במסגרתו העידו הצדדים.

טענות התובע:

3. לטענת התובע ביום 21.8.15 הוא הגיע לישראל באמצעות אשרה מסוג ב/1 לעבודה בענף הסיעוד.

4. בסוף שנת 2007 התובע סיים את עבודתו בחיפה ובאותה עת יצר עמו קשר "ניסים" (להלן – ניסים) ומסר, כי ידוע לו על מעסיקה שהינה בעלת היתר להעסקת עובד זר בתחום הסיעוד.

5. התובע שילם לניסים עבור אשרת העבודה בחודש 12/07 סך של 3,000$ ואילו עבור האשרה שהוצאה ע"ש הנתבעת שילם התובע לנתבעת סך של 1,000 ₪ מדי חודש ובסה"כ 53,000 ₪ .

6. לטענת התובע מדובר בגבייה שלא כדין ועל כן עתר לחייב את הנתבעת בסכומים שלטענתו שילם.

7. לתצהיר גילוי המסמכים מטעמו צרף התובע אשרות עבודה המצויות בדרכונו, טפסי הצהרה של עובד זר המבקש להירשם בלשכה בענף הסיעוד, כרטיס ביטוח רפואי ומכתב הנושא תאריך 31.3.13 הכולל אישור של הנתבעת לפיו התובע עובד אצלה.

טענות הנתבעת:

8. הנתבעת טענה, כי מדובר בתביעה מופרכת מעיקרה, הזויה וללא כל בסיס.

9. הנתבעת הינה נכה בעלת היתר העסקה לעובד זר ו בעבר התובע עבד אצלה כמטפל בתחום הסיעוד לאחר שנשלח אליה, ככל הזכור לה, מחברת כוח אדם בשם "אורות" מבת-ים. לגרסת הנתבעת מלוא שכרו ותנאיו הסוציאליים של התובע שולמו והתובע לא טען על כך דבר במסגרת כתב התביעה. הנתבעת אף ערכה לתובע פוליסת ביטוח רפואי לחודשים 2/10-3/13.

10. לגרסת הנתבעת היא אינה חייבת לתובע דבר בגין עבודתו אצלה והמטרה היחידה העומדת מאחורי הגשת התביעה הינה רצונו של התובע לגרום למערכת המשפט ולמשרד הפנים להותירו בישראל באצטלא של מימוש זכויות משפטיות. לתובע אין כל עילת תביעה כנגד הנתבעת ומדובר בטענות סתמיות ללא כל בסיס תוך ניסיון להוציא מהנתבעת כספים שלא כדין.

11. הנתבעת הדגישה, כי היא מעולם לא קיבלה מהתובע כל תשלום בגין האשרה כפי שהוא מציין בתצהירו והיא מעולם לא דרשה כל תשלום כאמור.

12. הנתבעת הוסיפה, כי לא ברור מדוע התובע השתהה בתביעתו והגיש אותה רק בסוף שנת 2014 כאשר בפועל הוא סיים את עבודתו בחודש מרץ 2013.

דיון והכרעה:

13. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות, בתצהירים ובמכלול הראיות שבתיק, מצאתי, כי לא עלה בידי התובע להוכיח את תביעתו.

14. כל שטען התובע בתצהירו היה, כי שילם סך של 1,000 ₪ מדי חודש לנתבעת בגין האשרה בדרכונו. מעבר לאמור התובע נמנע מהמצאת ראיות כלשהן שיתמכו בגרסתו וכל הראיות שצרף (צילומי אשרות, אישורי עריכת ביטוח רפואי, טפסי הצהרה של עובד זר ומכתב המופנה למשרד הפנים מיום 31.3.13) אין בהן כדי לבסס את עילת התביעה הנטענת.

15. כך, אישורי עריכת הביטוח הרפואי, לא מעלים ולא מורידים לעניין הסוגיה הנדונה (תשלום נטען לנתבעת בגין אשרה) בהתחשב בכך שהן התובע והן הנתבעת אישרו, כי התובע עבד בפועל אצל הנתבעת. גם טפסי ההצהרה והמכתב המופנה למשרד הפנים אינם תורמים דבר להוכחת טענת התובע לאור קשרי העבודה שהיו בין הצדדים. אף עיון באשרות העבודה מעלה, כי מדובר באשרות מסוג ב/1 (תייר בעל רישיון עבודה) שאין בהן כדי להוכיח את טענותיו של התובע.

16. זאת ועוד, התובע לא המציא כל ראיה שיכולה הייתה להיות רלוונטית לסוגיה הנדונה ובכלל זאת תדפיסי חשבון בנק מהם ניתן היה להיווכח במשיכות בסך של 1,000 ₪ בחודש, אישור כלשהו בכתב בדבר מתן תשלומים כאמור והתובע אף לא העיד כל עד מטעמו (ראו בנדון הודעת התובע מיום 3.1.16 לפיה "... בשלב זה לא צלח ליצור קשר עם עד בעניינו ומשכך נכון למועד זה למעט כל נספחים ואסמכתאות שהוצאו במסגרת בקשה קודמת לעת עתה אין בידי התובע עדים").

17. מעבר לאמור, גם גרסאותיו של התובע נמצאו כבלתי קוהרנטיות, חסרות וסתרו האחת את רעותה.

א. כך למשל, בעוד שבדיון קדם המשפט שנערך ביום 12.7.15 ציינה ב"כ התובע, כי "התובע לא עבד אצל הנתבעת" (עמ' 1, שורה 9) וכי "באשרה מסוג "ב' 1" לא רשום שם המעסיק, אולם במסמכי משרד הפנים הנתבעת נרשמה כמעסיקה, למרות שלא העסיקה אותו בפועל" (עמ' 1, שורות 10-11), ציין התובע בקדם המשפט שנערך ביום 20.9.15, כי עבד אצל הנתבעת 4 שנים (עמ' 3, שורה 14) ובמסגרת עדותו העיד התובע, כי עבד בפועל אצל הנתבעת "לפעמים פעמיים לפעמים פעם בשבוע" בתחום הניקיון (עמ' 6, שורות 13-18).

ב. במסגרת אותה עדות עלתה לפתע גרסה חדשה של התובע אשר כלל לא הועלתה בכתב התביעה ובתצהירו ולפיה הנתבעת כלל לא שילמה לו עבור עבודתו (עמ' 6, שורות 19-20). גרסה זו תמוהה ביותר, שכן ברי, כי לו הנתבעת אכן לא שילמה לתובע עבור עבודתו, מן הסתם, הוא היה כולל בכתב התביעה גם דרישה לקבלת שכר עבודה ותנאים סוציאליים, דבר שכאמור לא נעשה.

ג. גם לעניין תקופת ההעסקה הנטענת העלה התובע שלל גרסאות: במסגרת כתב התביעה טען התובע ששילם לנתבעת תשלומים עבור הוויזה החל מחודש דצמבר 2008 ועד לחודש מרץ 2012 (סעיף 4 לכתב התביעה); בתצהירו הצהיר התובע, כי בפועל שילם סך 53,000 ₪ (ולא 39,000 ₪ כנטען בכתב התביעה) ועבד החל מחודש דצמבר 2007 ועד לחודש מאי 2012 (סעיף 4 לתצהיר); בין לבין התובע הגיש ביום 15.10.15 בקשה לתיקון כתב התביעה במסגרתה טען, כי עבד אצל הנתבעת החל מחודש 12/07 וסיים את עבודתו בחודש 3/13 (קרי: התובע מסר שתי גרסאות לגבי מועד תחילת העבודה – 12/07 ו-12/08 ושלוש גרסאות לגבי מועד לסיום העבודה – 3/12, 5/12 ו-3/13).

ד. הסתירות והתמיהות כאמור מקשות עוד יותר על קבלת תביעת התובע.

18. לא נעלמו מעיניי סתירות ותמיהות שעלו בעדותה של הנתבעת [לעניין מהות העבודה – עבודה כמטפל בתחום הסיעוד (ס'4 לתצהיר) ומנגד ביצוע עבודות ניקיון (עמ' 7, שורות 5-12); לעניין תקופת ההעסקה – העסקה במשך 8 חודשים (עמ' 3, שורה 10) ומנגד תקופת העסקה של "חמש שנים" (עמ' 7, שורות 13-14);

לעניין התשלומים ששולמו לתובע - הנתבעת בחרה שלא להעיד את בעלה בעוד שלטענתה הוא זה ששילם את הכסף לתובע בגין עבודתו (עמ' 8, שורות 2-3), הנתבעת העידה, כי היא לא זוכרת כלל כמה שולם לתובע (עמ' 8, שורה 5) והנתבעת זכרה, כי שילמה לתובע דמי הבראה, אולם למרות שיש בידה קבלות, היא בחרה שלא להציג אותן (עמ' 8, שורות 16-17) ], ברם לא מצאתי בסתירות אלו כדי לשנות את מסקנתי.

במאמר מוסגר יצוין, כי עדותה של הנתבעת הייתה שזורה לרוב בטענות לגבי בעיות בזיכרונה ("יש לי בעיה בזיכרון", "לא זוכרת", "אני לא זוכרת", "אני לא זוכרת כמה שילמתי לו, עברו כבר חמש שנים, אני לא אמורה לזכור"), ברם מטעמים השמורים עמה, הנתבעת נמנעה מהמצאת אישורים רפואיים שאכן יתמכו בטענותיה בדבר פגם בז יכרונה.

סוף דבר:

19. למרות הסתירות והתמיהות שעלו בגרסאות הנתבעת, בהתחשב בגרסאות החסרות, הסותרות והבלתי קוהרנטיות של התובע ובאי הוכחת התביעה על ידו, מצאתי לדחות את התביעה .

20. התובע יישא בהוצאות הנתבעת בסך 3,000 ₪ שישולמו בתוך 30 ימים מהיום.

ניתן היום, י"ד תשרי תשע"ז, (16 אוקטובר 2016 ), בהעדר הצדדים ויישלח אליהם .

חתימה


מעורבים
תובע: JOCKIM DWSOUZA דרכון 3381288 F
נתבע: איריס דלאל
שופט :
עורכי דין: