ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טל חומסי נגד פולינה חייט :

בפני כבוד ה רשמת הבכירה נעמה פרס

התובע

טל חומסי

נגד

הנתבעת

פולינה חייט ת"ז XXXXXX382

פסק דין

הצדדים הסמיכו אותי להכריע את הדין בהתאם לסעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, וזאת לאחר שהוסברה להם המשמעות הנובעת מכך, בצירוף הנמקה תמציתית. לאחר ששמעתי את התובע ואת אחיו, מר חמצי יורן וכן את הנתבעת וגב' יהודית ולקר, מתנדבת במשטרת ישראל, במסגרת דיון שהתקיים לפניי ביום 29.9.16 והתרשמתי מעדותם, עיינתי בכתבי הטענות, בתמונות ממקום התאונה (ת/1), בתמונות נזק בצבע לאופנוע התובע (ת/2), בדו"ח פעולה מיום 21.3.15 (נ/1) וביתר הראיות, ראיתי לקבל את התביעה בחלקה. אני סבורה כי האחריות העיקרית לגרם התאונה רובצת לפתחה של הנתבעת. יחד עם זאת, מצאתי מקום לזקוף לחובת התובע, אשם תורם בשיעור 30%, מכוחו יש להפחית לתובע את סכום הפיצוי הנתבע. אין חולק, כי התאונה אירעה בצומת הרחובות דב הוז ותרצ"ו. עוד אין חולק, כי בכיוון נסיעת רכב הנתבעת מוצב תמרור עצור וכי על מנת לפנות שמאלה לרחוב דב הוז, צריכה הנתבעת לגלוש קדימה עם רכבה, מספר מטרים, על מנת לשפר את שדה ראיה. מן הראיות שהובאו, ובשים לב למוקדי הנזק ברכבים המעורבים (צד שמאל אחורי באופנוע התובע וכנף ימנית קדמית ברכב הנתבעת) נראה לי כי תרחיש התאונה הנכון והסביר, בנסיבות העניין, הוא זה לפיו רכב הנתבעת החל לגלוש לכיוון רחוב דב הוז, ובעשותו כן, פגע באופנוע התובע, אשר הוסע כדין בנתיב השמאלי ומרביתו חלף על פניו. לא ראיתי לקבל כמהימנה את עדותה של הנתבעת, לפיה בעת התאונה רכבה נמצא במצב עמידה. הנתבעת הציגה מספר גרסאות שונות וסותרות לאופן קרות התאונה ועדותה על דוכן העדים הייתה מבולבלת ועוררה תהיות רבות . ריבוי הגרסאות שהציגה הנתבעת פוגם, מטבע הדברים, בהערכת צדקת גרסתה. לטעמי, וכפי העולה מן הראיות, הנתבעת התרשלה בכך שלא נהגה בהתאם לתקנה 64(ד) לתקנות התעבורה. גם אם עצרה הנתבעת את רכבה בקו העצירה, היה עליה לתת זכות קדימה לנהג רכב האופנוע, טרם הכניסה לצומת. לצד אחריותה העיקרית של הנתבעת לגרם התאונה, מצאתי לקבוע כי גם התובע נהג בחוסר זהירות בזמן הכניסה לצומת, עת לא וידא דיו, כי הצומת פנוי ומאפשר נסיעה בטוחה. יתר על כן, במצב בו הכביש ריק, בשבת בבוקר, היה על התובע, נהג האופנוע, לנסוע בנתיב הימני של הכביש ובכך לא ליצור סיכון מיותר, כפי שאירע במקרה דנן.

אשר על כן, משמצאתי את חוות דעת שמאי התובע, ככלל, כסבירה וראויה (למעט רכיבי האביזרים וגרירה, אשר לא הוכחו כדבעי), אני מחייבת הנתבעת, לשלם לתובע, סכום של 9,878 ₪ (70% מסכום התביעה בהפחתת רכיבי התביעה שעניינם אביזרים וגרירה), בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 13.4.15 ועד למועד התשלום המלא בפועל. כמו כן, תישא הנתבעת בהוצאות שנפסקו בישיבת 19.9.16 ובשכר טרחת עורך דין בשיעור של 17.55% מסכום הנזק שנפסק. הסכום הכולל ישולם תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין. הנתבעת תישא בשכר העדה מטעמה, כפי שנפסק בדיון. הנתבעת רשאית לשלם את סכום פסק הדין בשניים עשר תשלומים, כפי בחירתה, וכפי הסכמת התובע, החל מיום 15.11.16 ואילך.
נוכח סיום ההליך בפסק דין לפי סעיף 79א(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, הנני מורה לגזברות להשיב לתובע את המחצית השנייה של אגרת בית משפט, באמצעות ב"כ.

ניתן היום, י"ב תשרי תשע"ז, 14 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: טל חומסי
נתבע: פולינה חייט
שופט :
עורכי דין: