ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אירית לנגסם נגד ישראייר תעופה ותיירות בע"מ :

התובעים:

1.אירית לנגסם
2.דרור נחושתן

נגד

הנתבעת:

ישראייר תעופה ותיירות בע"מ

פסק דין

רקע וטענות הצדדים
בפני תביעה שהוגשה בהליך תביעות קטנות על ידי ה"ה אירית לנגסם ודרור נחושתן ( להלן: "התובעים") נגד חברת התעופה ישראייר תעופה ותיירות בע"מ ( להלן : "הנתבעת").
התובעים רכשו ביום 21.5.15 שני כרטיסי טיסה הלוך ושוב מהעיר תל אביב לעיר אילת, כשברצונם להמשיך מאילת לחופשה בת יומיים בירדן השכנה. כרטיסי הטיסה היו לתאריכים 26.5.15 (הלוך משדה דב לשדה תעופה אילת) – 27.5.15 (חזור משדה תעופה אילת לשדה דב).
בערב טיסת ההלוך התברר לתובעים כי הטיסה המיועדת לשעה 6:40 נדחתה לשעה 8:30, והיא תצא מבן גוריון ולא משדה דוב. שינוי השעה לא התאי ם לתובעים מאחר והיה עליהם להתייצב לאיסוף הטיול בשעה 8:00 באילת .
לאור האמור טסו התובעים בחברה אחרת ומשביקשו לבטל את הטיסה הנתבעת התעכבה במענה כ 50 דק'.
ביום הטיסה חזור ביקשו התובעים לברר האם בטיסה חזרה לא יהיו שינויים, ונענו מנציגי הנתבעת שלא תהיינה. עם זאת, בסוף חל עיכוב גם בטיסה חזור בשעה וחצי, ובמקום לנחות בשדה דב (כמתוכנן) נחתה בנתב"ג.
התובעים טוענים כי שינוי יעד הנחיתה היה ידוע לנתבעת מספר שעות לפני כן והיא בחרה להסתיר זאת. לאור האמור שילמו מונית שמחירה 118 ₪ ובסך הכל מבקשים התובעים פיצוי גלובאלי בסך 6,000 ₪ עבור שני התובעים (3,000 ₪ עבור כל תובע).
הנתבעת מנגד סבורה כי מאחר ובקשר לטיסת הלוך הוחזרו לתובעים דמי הכרטיס ובקשר לטיסת חזור האיחור היה קצר כשלפי תקנות שירותי תעופה רק איחור בן 3 שעות בטיסה פנים ארצית מזכה בפיצוי, דין התביעה להידחות.
התובעת הבהירה שתביעתה מתרכזת במחדלי הנתבעת שלא קשורים באיחור הטיסה, אלא בשירות לא יעיל, וללא תום לב.
בדיון שהתקיים בפני ביום 10.10.16, בו נכחו התובעים בעצמם, ונציג הנתבעת מר ראובן ברי, חזרו הצדדים על האמור בכתבי בי הדין. התובעת 1 בחרה להדגיש כי הנתבעת ידעה על כך שהשתנה מיקום הנחיתה ל נתב"ג, ומאחר ולא רצתה שיבוטלו טיסות, הסתירה זאת מהנוסעים. בנוסף הדבר התגלה רק כשהטייס הודיע על כך כ- 10 דק' לפני הנחיתה . בנוסף מציינת כי השירות הטלפוני של הנתבעת היה גרוע .
נציג הנתבעת מנגד טען כי הועמד אוטובוס להסעת הנוסעים מנתב"ג לשדה דב, ובחירת התובעים לקחת מונית הייתה מיוזמתם ועל כן אין לפצותם בגין כך . כמו כן ציין שנוצר עומס בלתי רגיל בקווי הנתבעת עקב בירורי מועדי הטיסות , ולכן זמן ההמתנה למענה אנושי התארך.
לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, ראיתי לנכון להביא את הצדדים לידי פשרה בבחינת "אין הצר שווה בנזק המלך" אולם הצדדים לא הסכימו להצעתי ולכן אין מנוס מלהכריע בסוגיה זו בבחינת "ייקוב הדין את ההר" ( מסכת סנהדרין דף ו' עמ' ב').
דיון והכרעה
הטוען טענה החשובה לעמדתו במשפט נושא בנטל השכנוע להוכחתה. כך תובע המבקש סעד, נושא בנטל השכנוע שנתקיימו כל העובדות המהוות את עילת התובענה, קרי, עובדות אשר את התקיימותן מתנה הדין המהותי על מנת לזכות בסעד המבוקש, (ראה ע"א 642/61 טפר נ' מרלה פ"ד טז 1000, 1005 – 1004 וכן ע"א 641/66 שפיר נ' קליבנסקי פ"ד כ"א (2) 358, 364).
אכן בתיק זה, כבכל הליך תביעה שיגרתי, התביעה היא בבחינת "המוציא מחברו עליו הראיה" ולפיכך נטל ההוכחה להוכיח את טענותיה עליה הוא מוטל.
נטל ההוכחה - הוא נטל הבאת הראיות, אשר במשפט אזרחי נקבע עפ"י " הטיית מאזן ההסתברות". בע"א 475/81 זיקרי נ' כלל חברה לביטוח בע"מ פ"ד מ (1) 589,598 נקבע:
"דרושה רק הרמת נטל ההוכחה עד למעלה מ 50% על פי מאזן ההסתברות, אלא שנחוץ להגיש ראיות בעלות משקל יתר על מנת להגיע באותם תיקים עד לשכנוע של 51% "
תקנות שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (טיסות פנים-ארציות), תשע"ג-2013 מזכות נוסע שטיסתו איחרה מעל 3 שעות בפיצוי כספי. מאחר ולצדדים אין מחלוקת באשר לעובדה שדמי הכרטיס עבור טיסת ההלוך הוחזרו, ובאשר ל עובדה כי זמן עיכוב טיסת החזור הינו קטן מהזמן שהינו בר- פיצוי, עומדת לתובעים רק טענת חוסר תום הלב בהתנהלות הנתבעת , וההמתנה הממושכת למענה טלפוני.
לאחר שעיינתי בטענות הצדדים וכפוף לכלל שלעיל, סבורני כי התביעה לא עמדה בנטל להוכיח התנהלות בחוסר תום לב תוך הסתרת עובדות מהותיות מהצרכן . לדידי יש לראות בבעיות שנוצרו משום תקלות שאינן בשליטתה של הנתבעת , ועל כן לא היה בידה למנען . עוד אציין כי הנתבעת נהגה בסבירות בכך שדאגה לתחבורה חלופית לתובעים.
למותר לציין כי המרחק בין שדה דב לנתב"ג הינו קצר ולא משמעותי כל כך, בפרט לאור העובדה כי במקרה הקונקרטי מדובר בטיסת חזור ולא בטיסת הלוך שיש בה בכדי " לשבש" נופש.
יש להדגיש כי אם הייתה הנתבעת מתנהלת כפי שמתארת זאת התביעה, אזי גם שינוי טיסת ההלוך היה מוסתר מעיני הנוסעים, ובכך היו נאלצים לקחת אוטובוס משדה דב לנתב"ג - ומשם לטוס לאילת. הלכה למעשה הנתבעת לא פעלה כך. הנתבעת הודיעה לתובעים, אפשרה להם לבטל את הכרטיס, ולרכוש טיסה בחברה אחרת- כפי שצוין לעיל.
לאור כל האמור לעיל איני רואה בהתנהלות הנתבעת חוסר תום לב - כפי שרואים זאת התובעים באספקלריית דיני החוזים. גם בחינתה לפי דיני הנזיקין תגלה שהתנהלות הנתבעת אינה בבחינת רשלנית אלא סבירה.
באשר להמתנה הממושכת לתפיסת קו לשיחה עם נציגי הנתבעת, בנסיבות העניין-משנוטרלו שני מטוסים של החברה , ונגרמו שינויים במועדי הטיסות- נוצר עומס בקווי הנתבעת, ומבלי יכולת לצפות זאת - אני לא רואה גם בזמן ההמתנה למענה כמצדיק פיצוי כלשהו.
לאור האמור לעיל, ומשלא עמדה התביעה בנטל השכנוע להוכחת תביעתה, דין התביעה להידחות.
התובעים ישאו בהוצאות הנתבעת בסך של 300 ₪ .
התשלום יבוצע תוך 30 ימים מהיום שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

המזכירות תמציא פסק דין זה לצדדים בדואר רשום

ניתן היום, י"ב תשרי תשע"ז, 14 אוקטובר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אירית לנגסם
נתבע: ישראייר תעופה ותיירות בע"מ
שופט :
עורכי דין: