ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יורשי המנוח גיל אורגלר ז"ל נגד המוסד לביטוח לאומי :

לפני: השופט מירון שוורץ

התובע:
יורשי המנוח גיל אורגלר ז"ל (ת.ז XXXXX224)
ע"י ב"כ: עו"ד רוני רוטשטיין

-
הנתבע:
המוסד לביטוח לאומי
ע"י ב"כ: עו"ד אורנית פיכמן

החלטה

1. ביום 13.7.2016 ניתנה החלטה בבקשת התובעים לפסול את המומחה היועץ הרפואי ד"ר רוני וולף אשר מונה בתיק זה ולחילופין למנות בתיק מומחה נוסף. הבקשה נדחתה אולם בסעי פים 13 ו- 14 להחלטה, נקבע כך:

"אשר לטענת התובעים ולפיה המומחה התעלם מעובדה מהותית מפרשת המקרה – כי האזור שבו הופיעו הנגעים – אזור החזה, היה חשוף לשמש, באופן אשר אפשר לו להתאים את פרטי המקרה לתבנית קבועה: עיון בעובדות המוסכמות אשר הועברו לעיון המומחה אל מול הנתונים העובדתיים עליהם התבסס המומחה בחוות דעתו, אכן מעלה את השאלה האם נתן המומחה את דעתו לכך כי אזור החזה השמאלי העליון שבו הופיע נגע אשר לראשונה התברר כמלנומה (סעיפים יג ו- יד לרשימת העובדות) ככל הנראה היה חשוף לשמש במשך שנות עבודתו (סעיף יא לרשימת העובדות). מדובר בנתון רלוונטי לנוכח מסקנה המתוארת בחוות הדעת על בסיס מחקרים חדשים ולפיה מקובל היום להניח קשר סיבתי בין סוג אחד של מלנומה "המתפתחת בשטחים חשופים, בעיקר ראש צוואר..." לחשיפה מתמשכת, בעיקר בבגרות ולחשיפה תעסוקתית. זאת, בניגוד לסוג שני של מלנומות – אשר מתפתחות בעור הגוף הבלתי חשוף, לגביהן מקובל היום להניח, כמו בעבר, כי הן קשורות יותר לחשיפה לסירוגין, בשעות הפנאי בסופי שבוע.
המומחה הניח כי במקרה של המנוח, מדובר באזור שאינו "ראש צוואר" שכן הנגע נמצא בעור החזה. מכאן הוא קבע, כי אין תימוכין לכך שמחלת המלנומה שלו קשורה היתה לחשיפתו לשמש בעת עבודתו.

בנסיבות אלו יש מקום להפנות את המומחה שנית אל העובדות המוסכמות ולפיהן הנגע אשר התברר כמלנומה הופיע ככל הנראה באזור אשר כן היה חשוף לשמש במשך שנות עבודת התובע. לצורך כך יש מקום לשלוח למומחה תמונות המדגימות את פתח החולצה אשר צוין ברשימת העובדות המוסכמות כי הן מצורפות אליה, אולם מבדיקה עולה כי הן לא צורפו להודעת הצדדים ועל כן גם לא נשלחו אל המומחה ". (ההדגשה אינה במקור).

2. בעקבות החלטה זו הגישו התובעים בקשה להפניית שאלות הבהרה אל המומחה , כדלקמן:

"בחוות דעתך קבעת, כי מקובל להניח קשר סיבתי בין מלנומה "המתפתחת בשטחים חשופים בעיקר ראש צוואר", לבין תנאי העבודה.

במסגרת העובדות המוסכמות שהועברו לעיונך כבסיס לחוות הדעת נקבע (סעיף יא להחלטת בית הדין הנכבד מיום 14.2.16), כי "במשך כל שנות עבודתו עבד המנוח כשחלקו העליון של חזהו חשוף. מצ"ב תמונות המדגימות את פתח החולצה".
מצ"ב התמונות.

1. האם נכון, לאור האמור לעיל, כי המלנומה הופיעה אצל המנוח ב"שטח חשוף"?

2. האם נכון, כי הופעת נגעים מסוג Solar Keratoses במנוח מחזקת אף היא את הקשר הסיבתי בין החשיפה התעסוקתית לבין המלנומה? זאת, בהתבסס על האמור בעמ' 3 לחוות דעתך: "כיום מקובלת הגישה...1. המתפתחת בשטחים חשופים...בעיקר אצל בעלי עור בהיר...עם ריבוי נגעים טרום סרטניים...".

3. אם כן- האם נכון כי מדובר במלנומה מן הסוג לגביו מקובל להניח קשר סיבתי בין תנאי העבודה לבין המחלה, כמפורט בחוות דעתך?".

3. הנתבע בתגובתו הסכים להפנות את שאלה מס' 1, בכפוף לשינוי נוסחה ולהפנ ייתה ביחד עם שאלות נוספות:

"על פי חוות דעתך ציינת כי "ב 19/11/13 עבר ביופסיה מנגע פיגמנטרי בחזה עליון מצד שמאל שהוכחה כ"Malignant melanoma Breslow 9 mm".

נא הבהרתך כי המלנומה הופיעה לראשונה בחזה עליון מצד שמאל.
נכון שהחלק שאינו מכוסה בחולצה לפי התמונות הוא מפתח החזה ולא אזור חזה שמאל עליון?
נכון שאזור חזה שמאלי עליון אינו חשוף לפי התמונות?
האם נכון כי הפנים מגנות על מפתח החזה מפני החשיפה לשמש?".

הנתבע ציין בתגובתו כי הוא מסכים להפניית שאלות 2 ו- 3 "רק ככל שהמומחה ישיב כי המלנומה הופיעה במפתח החזה וכי אזור זה חשוף לשמש" ו כי בתשובותיו לשאלות אלו, המומחה יידרש גם לכך כי המנוח הוא מושתל כליה והוא ישאל "והאם נכון כי בשל התרופות קיימת נטייה להתפתחות מלנומה. ככל שהתשובה חיובית המומחה מתבקש לכמת זאת באחוזים".

4. לאחר שעיינתי בבקשה ובתגובה לה, אני סבור כי יש להעביר אל המומחה את שאלות ההבהרה כפי שה ן נוסחו על ידי התובעים.

5. שאלה מס' 1 נוסחה על ידי התובעים בבקשה באופן שיש בו כדי להבהיר את הנדרש לדעת בית הדין כמפורט בסעיף 1 להחלטה זו. אין מקום לניסוח השאלות על דרך השלילה כפי שמציע הנתבע. גם אין מקום לציין לפני המומחה כי הפנים מגנות על מפתח החזה מפני החשיפה לשמש. עיון ברשימת העובדות המוסכמות אינו מעלה כי היתה קיימת הסכמה לגבי נתון זה ויש בו אף סתירה להסכמה המובאת בסעיף יא לרשימת העובדות לפיה חלקו העליון של חזהו של התובע היה חשוף.

יצוין כי אין זו הפעם הראשונה בה מבקש הנתבע לצמצם תשתית עובדתית אשר נוסחה בהסכמה על ידי הצדדים עצמם. הנתבע מופנה לאמור בהחלט ת בית הדין מיום 22.9.2016 בתיק 17661-12-14 ולאמור בה, לפיה מצופה מהנתבע בבקשות מסוג זה לנהוג בזהירות המתבקשת תוך כיבוד המסגרת העובדתית המוסכמת (סעיף 6, סיפא). דברים אלו, יפים ונכוחים גם במקרה הנדון.

6. כמו כן יש מקום להעביר אל המומחה את שאלות מס' 2 ו- 3 , גם ללא קשר לתשובת המומחה לשאלה מס' 1. הנתבע מבקש בתגובתו, ככל שתופנה שאלה מס' 2 אל המומחה, להעביר אל המומחה למעשה שאלת הבהרה מטעמו בנושא תרומת "התרופות" אשר קיבל התובע בקשר להיותו מושתל כליה. אין מקום בשלב זה להעביר אל המומחה את השאלה. בניגוד לשאלה מס' 2 אשר מתבססת על דברי המומחה עצמו בחוות הדעת, השאלה מאת הנתבע הינה כללית ולא עולה ממנה לאילו תרופות מכוון (כגון : תרופות הקשורות לסיבה בגינה הושתלה הכליה או תרופות הקשורות לעצם ההשתלה וכו') ומה המקור עליו מתבסס הנתבע בשאלה זו. לאחר קבלת חוות הדעת המשלימה וככל שהנתבע יהיה סבור כי יש מקום להפנות אל המומחה שאלות הבהרה, בית הדין ישקול כל בקשה ככל שתוגש בעניין.

7. לסיכום, המומחה מתבקש להשיב על שלוש השאלות המפורטות בסעיף 2 להחלטה זו, ככל הניתן תוך 30 יום.

המומחה מתבקש לעיין שוב ברשימת העובדות המוסכמות שבהחלטת המינוי אשר תצורף להחלטה זו וכן בתמונות אשר טרם הועברו לעיונו אשר יצורפו גם הן להחלטה. לבקשת המומחה בחוות הדעת - לא יועבר שוב החומר הרפואי אשר צורף להחלטת המינוי. עם זאת, המומחה ייתן את דעתו האם החומר הרפואי דרוש לו בפרט לצורך הערכת מיקומו של הנגע המצוין בסעיף יג ו- יד לרשימת העובדות המוסכמות.

8. בתגובתו ציין הנתבע כי לבקשה שהומצאה לידיו לא צורפו התמונות. יצוין כי התמונות נסרקו לתיק בית הדין בצבע. מדובר בשתי תמונות אשר על פניו הינן זהות לתמונות אשר מצויות בידי הנתבע ואשר צורפו לתגובתו.

9. התיק יובא לעיוני בעוד 30 יום.

ניתנה היום, ט' תשרי תשע"ז (11 אוקטובר 2016) בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.

מירון שוורץ, שופט


מעורבים
תובע: יורשי המנוח גיל אורגלר ז"ל
נתבע: המוסד לביטוח לאומי
שופט :
עורכי דין: