ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ליאור נאמן נגד גולן טלקום בע"מ :

בפני כבוד ה שופט מוטי פירר

תובעים

ליאור נאמן

נגד

נתבעים

  1. גולן טלקום בע"מ
  2. טלזר 019 שרותי תיקשורת בינלאומיים בע"מ

החלטה

1. ביום 2 אוגוסט 2016 ניתן פסק דין בהיעדר התייצבות הנתבעת 1, בהתאם להוראות תקנה 11 לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז – 1976.

2. הנתבעת 1 הגיש ה בקשה לביטול פסק הדין מהטעם שעקב טעות אנוש ובתום לב, מועד הדיון לא הופיע ביומני החברה.

3. התובע התנגד לבקשה כמפורט בתגובתו שהוגשה לבית המשפט.

4. מאחר והנתבעת 1 קיבל ה זימון לדיון ולא התייצב ה, היא אינה זכאי לכאורה לביטול פסק הדין משיקולי צדק. עם זאת מוטל על בית המשפט להפעיל את שיקול דעתו ולבחון האם על אף זאת ראוי לבטל את פסק הדין בנסיבות העניין.

5. ברע"א 1957/12 זהרה חלה נ' יוסף כהן (פורסם בנבו) קבע בימ"ש:

"קיימים שני שיקולים מנחים בבחינת בקשה לביטול פסק-דין שניתן בהעדר התייצבות: הראשון, עניינו בסיבת אי ההתייצבות, האם מדובר במי "שהתעלם מדעת מההליך השיפוטי?", או שמא עסקינן במי שלא התייצב מפאת צירוף נסיבות אומלל, בהיסח הדעת או מרשלנות במקרים אלה, בניגוד למקרה הראשון, תגבר נטיית ביהמ"ש לבטל את פסק הדין. השיקול השני, שעל-פי רוב נודעת לו חשיבות גדולה יותר, עוסק בסיכויי ההגנה (או התביעה, אם מדובר בתובע) של מבקש הביטול. על מבקש ביטול פסק הדין להראות, ברמה הלכאורית, שיש לו אינטרס בביטולו ושטיעוניו אינם עולים בגדר הגנת בדים, שכן אין תועלת בביטול פסק-דין אם אין כל סיכוי שתוצאתו תשתנה לאחר בירור ההליך. לצד שיקולים מנחים אלה, קיים שיקול נוסף, מעין שיקול על, והוא זכות הגישה לערכאות. זכות זו אינה מוחלטת ויש לאזנה, בין היתר, אל מול האינטרס הציבורי-מערכתי בניהול תכליתי ויעיל של מערכת המשפט.
אין לכחד כי למתן פסק דין בהעדר התייצבות עלולות להיות השלכות משמעותיות על בעל הדין שפסק הדין ניתן נגדו; זאת בלא שהתובענה בה ניתן פסק הדין התבררה במלואה ומבלי שלבעל הדין ניתנה ההזדמנות להוכיח טענותיו. משכך, ראוי שהשימוש בסנקציה זו ישמר למקרים קיצוניים בהם בעל דין הראה זלזול בוטה והתעלם מדעת מן ההליך, או במקרים בהם לא עלה בידו להצביע על סיכוי הגנה כלשהם. יהיו מקרים בהם סנקציה זו, של אי ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד ומניעת גישה לערכאות, לא תהיה מידתית בהתייחס לכלל נסיבות המקרה, ולאיזון שבין סיבת אי ההתייצבות לבין סיכויי ההגנה. לעיתים יש גם לשקול במסגרת "משוואה" זו את האינטרסים המונחים על הכף. יצוין, כי הדברים יפים במיוחד למצבים בהם אי ההתייצבות היא של נתבע (או משיב בהמרצת הפתיחה), שאז מחיקת הגנתו נועלת בפניו את שערי ביהמ"ש באופן מוחלט. כשמדובר באי התייצבות תובע, יש בידי ביהמ"ש סנקציה פחות קיצונית, של מחיקת תובענתו, באופן שלא תיחסם דרכו לשוב ולהגישה. סנקציה אפשרית נוספת – פחותה בחומרתה – היא השתת הוצאות."

6. הנתבעת 1 הגיש ה כתב הגנה בתיק וכן הודעת צד ג' . איני רואה בהתנהלות ה שהביאה לאי התייצבות ה לדיון כמי שמתעלם מדעת מההליך השיפוטי. מדובר בטעות אשר לכל היותר עשויה להגיע כדי רשלנות דיונית, אך לא מגעת כדי זלזול בבית המשפט.

7. עיון בכתב ההגנה מעלה כי לא מדובר במקרה של "הגנת בדים" , וכי במידה ויוכח כי התובע אכן עשה שימוש במפעילים בינלאומיים על אף שידע או שצריך היה לדעת כי שירותים אלו אינם כלולים בחבילה התקשורת שרכש מאת הנתבעת 1 – עשויה לקום נתבעת 1 "הגנה לכאורה".

8. בנסיבות אלו ולאור "שיקול העל" של זכות הגישה לערכאות, הנני מורה בזאת על ביטול פסק הדין מיום 2 לאוגוסט 2016, זאת בכפוף לכך שהנתבעת 1 תישא בהוצאות התובע בסך 800 ₪, ללא קשר לתוצאות ההליך. הסכום הנ"ל יופקד בקופת בית המשפט תוך 30 יום מהיום. במידה והסכום יופקד, פסק הדין יבוטל, המזכירות תקבע מועד דיון חדש ותזמן את הצדדים , וכן תעביר את הסכום שהופקד לתובע.

9. במידה והסכום לא יופקד עד למועד הנקוב לעיל, פסק הדין יוותר על כנו.
המזכירות תדוור ההחלטה לצדדים.

ניתנה היום, כ"ו אלול תשע"ו, 29 ספטמבר 2016, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: ליאור נאמן
נתבע: גולן טלקום בע"מ
שופט :
עורכי דין: