ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ציון אבו ואח' נגד בנק דיסקונט ואח' :

1

בתי המשפט

בית משפט השלום ראשון לציון

בשא003080/08

בתיק עיקרי: הפ 000260/08

בפני:

כב' השופטת יעל בלכר

12/07/2008

בעניין:

1. ציון אבו

2. חיה אבו

ע"י ב"כ עו"ד

ברק מלכית

המבקשים

- נ ג ד -

1. בנק דיסקונט

2. כהן אורי

3. ד.נ.ר ניהול וייעוץ בע"מ

4. בנק לאומי בע"מ

5. בר פוינט אוף סייל בע"מ

6. רשת הרבוע הכחול היפר בע"מ

7. קשר ליס א קאר בע"מ

8. כץ גיא אליעזר

9. דלק חברת הדלק הישראלית

10. מגדל חברה לביטוח בע"מ

11. מתתיהו ניצן

12. החברה המרכזית בע"מ

13. פנחס חוזז סוכנות לביטוח

14. דראל רם בע"מ

15. עיריית תל אביב

16. איתן אבו

המשיבים

החלטה

1. לאחר עיון בבקשה ובנספחיה, אני מורה בזאת על עיכוב הליכי ההוצאה והמכירה של המטלטלין נשוא הבקשה.

2. הצו יכנס לתוקפו לאחר הפקדת הערבויות המפורטות להלן, עד 7 ימים ממועד המצאת החלטה זו לידי המבקשים:

א. התחייבות עצמית, ללא הגבלה בסכום, לפיצוי כל נזק העלול להיגרם למשיבים כתוצאה מצו זה, אם המבקשים לא יזכו בתביעתם או אם יפקע הצו מסיבה אחרת.

ב. הפקדת הסך של 1,500 ₪ בקופת בית המשפט.

מובהר בזה כי אם לא יומצאו הערבויות בתוך התקופה של 7 ימים כאמור – יפקע תוקפה של ההחלטה.

3. לאחר הפקדת הערבויות במועד - יהא תוקפו של צו זה עד למתן החלטה אחרת.

4. המבקשים יגישו רשימת מטלטלין עדכנית ומסודרת וכן קבלות רכישה ו/או אסמכתאות אחרות לתמיכה בטענת הבעלות במטלטלין, וזאת בתוך בתוך 7 ימים ממועד קבלת החלטתי זו.

לפי סעיף 10 לתצהיר המבקשים מיום 3/7/08, רשימת המיטלטלין מצורפת כנספח א' לבקשה. ואולם, נספח זה אינו מצורף. המבקשים יצרפו הרשימה תוך 7 ימים, כאמור לעיל.

5. ב"כ המבקשים יבצע מסירה אישית של התובענה, הבקשה לעיכוב הליכים והחלטה זו, לכל אחד מן המשיבים, בתוך 7 ימים ממועד קבלת החלטתי זו; וימציא לבית המשפט את אישורי המסירה מיד עם קבלתם ולא יאוחר מ- 20 יום ממועד קבלת החלטה זו.

6. העדר תגובה של המשיבים לתובענה ולבקשה, בתוך 30 ימים ממועד המצאתה לידיהם, ייחשב כהסכמה לתובענה ולבקשה.

7. התיק יועבר לקביעת מועד.

ניתנה היום ד' בתמוז, תשס"ח (7 ביולי 2008) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

יעל בלכר, שופטת

03080/08בשא126 אתי