ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין ועד מחוז תל-אביב לשכת עורכי הדין נגד דוד ברוך :

בפני: כבוד הרשם בעז אוקון

המבקש: ועד מחוז תל-אביב לשכת עורכי הדין

נגד

המשיב: דוד ברוך, עו"ד

הוגש הליך

בבית המשפט העליון

החלטה

1. בתוקף סמכותי לפי סעיף 90 של חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד 1984-, ועל יסוד הוראות סעיף 237 (ד) של חוק סדר הדין הפלילי, התשמ"ב 1982- יחד עם הוראת סעיף 77 א לכללי לשכת עורכי הדין (סדין הדין בבתי הדין המשמעתיים, תשכ"ב 1962-, נראה לי ניתן לקבוע כי העדרו של הסדר המצאה בתקנות בתי המשפט (סדרי דין בערעור לבית המשפט העליון לפי חוק לשכת עורכי הדין), התשמ"ט 1989-, אינו בבחינת הסדר שלילי. ניתן להשלים את החסר על ידי פניה להוראות החוק שהוזכרו (ראו ההחלטה מיום 18.3.01 ועמדת מנהלת המחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה, גב' בן אור מיום 27.3.01).

על יסוד זה, אני מתיר תחליף המצאה כמפורט להלן.

2. תחליף ההמצאה ייעשה באמצעות פרסום בשני עיתונים בעלי תפוצה ארצית יומית בשפה העברית.

דבר ההזמנה ומספרי ההליכים, לצד תיאור ההחלטות נושא הערעורים, על פי תאריכיהן, הליכים שהוגשו על ידי המבקש כנגד המשיב יפורסמו בכל אחד מן העיתונים בשתי הזדמנויות שונות, בהפרש של כשבוע זו מזו.

3. תחליף ההמצאה יבוצע על ידי המבקש או מי מטעמו תוך עשרים יום מיום קבלת החלטה זו.

4. המועד לתשובה - שלושים יום מיום הפרסום האחרון.

ניתנה היום, ד' בניסן תשס"א, 28 במרץ 2001.

בעז אוקון, רשם

העתק מתאים למקור
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה טרם פרסומו בקובץ פסקי הדין של בית המשפט העליון בישראל.
שמריהו כהן - מזכיר ראשי
99042330.D02


מעורבים
תובע: ועד מחוז תל-אביב לשכת עורכי הדין
נתבע: דוד ברוך
שופט :
עורכי דין: