ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין טלטיב תקשורת בע"מ נגד פלאפון תקשורת בע"מ ואח' :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא14266/08

בתיק עיקרי: תא 2413/05

בפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

03/07/2009

בעניין:

טלטיב תקשורת בע"מ (בפירוק)

ע"י ב"כ

עו"ד י. רוה

המבקשת/התובעת

נ ג ד

1. פלאפון תקשורת בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ד. קלגסבלד

2. מודיעין אזרחי חקירות 1972 בע"מ

ע"י ב"כ עו"ד ד. בר-כוכבא

המשיבות/הנתבעות

החלטה

התובעת מבקשת להורות על ביטול פסק הדין שניתן בדיון מיום 1/6/08, אשר במסגרתו נדחתה התביעה, בהעדר התייצבות או הודעה מטעם התובעת או בא כוחה.

התובעת טוענת, כי מעולם לא התקבלה אצלה הזמנה לדיון האמור, וקיומו נודע לה רק לאחר מתן פסק הדין כנגדה. לטענתה, היא ערכה בדיקה של כל משלוחי הפקסימיליה שהגיעו למשרדיה, אך לא איתרה את הזימון לדיון האמור.

כפי שטוענת הנתבעת 2, הבקשה הנוכחית הוגשה ביום 20/7/08, כלומר למעלה מחודש לאחר מתן פסק הדין, וזאת בניגוד להוראת תקנה 201 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי"), אך לטעמי, אין המדובר באיחור משמעותי המצדיק, בפני עצמו, את דחיית הבקשה.

כידוע, ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד ייתכן על פי חובת הצדק או בשיקול דעת בית המשפט, בהתאם לסיבת המחדל הדיוני וסיכויי ההצלחה של טענות מבקש הביטול (רע"א 1119/05 גולדסיל בע"מ נ' ביליה רוברט-נכסים ובניין בע"מ (27/2/05)).

באופן קונקרטי לגבי ביטול פסק דין שניתן מפאת אי התייצבות לדיון, נקבע בע"א 2201/07 חונינסקי נ' אטלנטיס מולטימדיה בע"מ (2/2/09)-

"לא אחת נפסק כי שני המבחנים העיקריים הצריכים למקרה בו ניתן פסק דין בהעדר צד ואותו הצד מבקש לבטל את פסק הדין בהתאם לתקנה 201 הנ"ל, הינם: סיכויי ההצלחה של תביעת (או הגנת) המבקש במידה שיבוטל פסק הדין והסיבה אשר בגינה לא הופיע המבקש לדיון מלכתחילה. ביחס למבחן השני יש לבחון האם המבקש לא הגיע לדיון מחמת זלזול בבית המשפט או מחמת "צירוף נסיבות אומלל", אי הבנה או בהיסח הדעת, או אף בשל רשלנות מסוימת מצד המבקש או בא כוחו [ראו למשל: ע"א 32/83 אפל נ' קפח, פ"ד לז(ז)(3) 431 (1983); רע"א 1958/00 נדב נ' סלון מרכזי למכונות כביסה וטלביזיה בבית אל (10.7.01); רע"א 4425/98 מזרחי נ' בן חמו (30.11.00); רע"א 8036/01 סוכנות ימית ישראלית נ' MALMED MARITIME (2.1.02); רע"א 9572/01 דדון נ' וייסברג (1.10.02))".

הנתבעים טוענים בתגובותיהם כי לא נפל כל פגם בהליך, שכן בירור במזכירות בית המשפט העלה שההזמנה לדיון נשלחה אל ב"כ התובעת באמצעות הפקס ביום 9/1/08 (העתק האישור צורף כנספח א').

אני בספק האם המצאת הזימון לדיון בפקס, מקיימת את הדרישות הטכניות המעוגנות בתקנה 497ג לתקנות סדר הדין האזרחי. על פני הדברים נראה שהתשובה לכך היא שלילית, ולכן לא בוצעה המצאה כדין, וקיימת הצדקה לביטול פסק הדין מחובת הצדק.

מכל מקום, גם אם ניתן היה להתייחס למשלוח הזימון בפקס כהמצאה כדין, הרי שלא הופרכה טענת התובעת לפיה היא לא היתה מודעת לקיומו של הזימון לדיון, ועד כה לא איתרה אותו.

כלומר, נראה שהעדרה של התובעת מהדיון נובע מאי הבנה שאינו בגדר זלזול בסדרי דין.

אמנם, התובעת אינה מפרטת את טענות התביעה וסיכוייה, אך מעיון בתביעה, נראה שהיא נסבה על עניינים כבדי משקל, אשר מן הראוי לבררם.

התובעת ציינה כי ניתן לה צו פירוק ביום 14/12/05, והבקשה הנוכחית הוגשה על דעתו של המפרק, עו"ד עופר גבריאלי. בנוסף, ציינה התובעת כי בהחלטתה מיום 14/12/05 קבעה כב' הנשיאה בלהה גילאור כי אין בהוראות צו הפירוק בכדי לפגוע בניהול התביעה הנוכחית.

בהתאם לכך, ובהעדר אינדיקציה לפגם דיוני בהתנהלות התובעת, איני רואה מניעה להמשיך בבירורה הענייני של התביעה.

לפיכך, הבקשה מתקבלת, ופסק הדין מיום 1/6/08 מבוטל. אין צו להוצאות.

ניתנה היום י"א בתמוז, תשס"ט (3 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים, ותקבע ק"מ נוסף לפי היומן.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו