ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עירית ת"א יפו נגד הדרה ורדימון :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא14192/07

בתיק עיקרי: תא 1628/07

בפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

03/07/2009

בעניין:

עירית תל אביב - יפו

ע"י ב"כ

עו"ד אבי נימצוביץ

המבקשת/הנתבעת

נ ג ד

הדרה ורדימון סלס

המשיבה/התובעת

החלטה

הנתבעת עותרת לדחיית התביעה על הסף מפאת חוסר סמכות עניינית, ולחלופין למחיקתה על הסף מפאת העדר עילה.

הבקשה התקבלה בהחלטתו מיום 31/10/07 של כב' השופט שמואל ברוך, בהעדר תגובה. התובעת הגישה בקשה לביטול ההחלטה, בטענה שהוגשה תגובתה לבקשה (צורפה כנספח לבקשת הביטול, ייתכן שקיימת תגובה נוספת שלא קיימת בתיק וגם לא במזכירות בית המשפט), ובהחלטתי מיום 17/4/08 נעתרתי לבקשה והוריתי על ביטול ההחלטה מיום 31/10/07.

עמדות הצדדים בסוגיית הסמכות העניינית הובעו גם במהלך קדם המשפט שנערך לפניי ביום 5/4/09, ולאחר מכן הגישה התובעת טיעונים נוספים.

אני שותף לעמדת הנתבעת, וסבור כי בית משפט זה נעדר סמכות עניינית.

במסגרת התביעה, עתרה התובעת לביטול הליכי הוצאה לפועל, מפאת פגמים שונים שנפלו, לטענתה, בהליכים, ועל רקע השגותיה כנגד החוב הנטען.

בפתח תביעתה, וכן בטיעוניה במסגרת הבקשה הנוכחית, טוענת התובעת כי התביעה מוגשת בהתאם להחלטתו מיום 1/4/07 של כב' הרשם עודד מאור, במסגרת הליך ההוצל"פ. לא איתרתי מבין הנספחים השונים את ההחלטה ממועד זה, אך הבחנתי בהחלטתו מיום 2/7/07 של כב' הרשם מאור (כתוארו אז), במסגרתה נאמר, בין היתר-

"צדדים שלישיים הפנו אותי היום לתחיקה ולטענות שונות לפיהן אין להם כל חוב בתיק. מעיון בתיק ההוצאה לפועל עולה שטענותיהם כבר עלו.. ונדחו על ידי כב' הרשם אלמוג שהפנה את המבקשים לבית המשפט המוסמך. עד היום לא עשו זאת המבקשים...קיבלתי את עמדתו של כונס הנכסים שיכול להיות והאישורים מתייחסים לנכס שנמכר על ידי כונס אחר ולכן העירייה הייתה (ח)ייבת למסור לו את האישור הנ"ל, אולם אין בכך כדי למנוע ממנה לגבות את החוב מהחייבים...אני משהה את ביצוע ההחלטה למשך 30 ימים מהיום על מנת לאפשר (לצד)דים שלישיים לפנות לבית המשפט המוסמך".

(נספח א' לבש"א 14192/07).

במסגרת הנחייה זו, איפשר כב' הרשם מאור לפנות בהליך נפרד לבירור גובה החוב, אך אין בה בכדי לאפשר לצדדי ג' לצאת כנגד התנהלותם של הליכי ההוצאה לפועל ולעתור לביטולם, באופן שבו עתרה התובעת. המהלך הראוי לצורך ביטול הליכי ההוצאה לפועל, ככל שהתובעת עומדת על עתירתה זו, הוא הגשת בקשת רשות ערעור על ההחלטה, במסגרת המועדים הרלוונטית לכך. לחלופין, ככל שלתובעת השגות על גובה החוב, היא רשאית לנקוט בהליך מתאים, בהתאם לחוק בתי משפט לענינים מנהליים, התש"ס-2000.

לבית משפט זה, לעומת זאת, אין סמכות לבטל הליכי הוצאה לפועל או לקבוע הוראות אופרטיביות בדבר גובה החוב כלפי הנתבע, כרשות מקומית.

לפיכך, התביעה נדחית על הסף מפאת העדר סמכות עניינית.

התובעת תשא בהוצאות בסך 5,000 ₪.

ניתנה היום י"א בתמוז, תשס"ט (3 ביולי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו