ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבי פלד נגד דוד ברוך :


בפני כבוד ה שופטת מיכל עמית - אניסמן

המבקש

אבי פלד

נגד

המשיבים

  1. דוד ברוך
  2. אברהם ברוך
  3. גלעד ברוך
  4. היועץ המשפטי לממשלה

החלטה

1. מונחת לפני בקשה לפטור מתשלום אגרת המשפט נוכח מצבו הכלכלי של המבקש.

2. עסקינן בערעור שהגיש המבקש על החלטת כבוד הרשם אורן כרמלי מיום 30.6.15. אציין כי ערעורו של המבקש וכן בקשתו לפטור מאגרה הוגשו אך ביום 2.11.15, בחלוף המועד הקבוע לכך בחוק.

3. המבקש, בן 84, טוען בבקשתו, כי אינו עובד ומתפרנס אך ורק מקצבאות המוסד לביטוח הלאומי (קצבת זקנה וקצבת הבטחת הכנסה), כאשר בחלקן הוא נאלץ לעשות שימוש לשם רכישת תרופות, בשל מצבו הרפואי. כמו כן, מציין המבקש כי אין לו חשבון בנק, וכי עקב חוב בתיק הוצאה לפועל, הוא אף מנוע מפתיחת חשבון בנק. לטענת המבקש, אין לו חסכונות או כלי רכב בבעלותו.

4. המבקש סומך את בקשתו, בין היתר, על החלטות קודמות שניתנו בהליכים שונים שניהל בערכאות השונות, בהן הוחלט להעניק לו פטור מאגרה בשל מצבו הכלכלי.

5. מאידך, טוענים המשיבים, כי המבקש כשל להוכיח את חוסר יכולתו הכלכלית לשאת בתשלום האגרה. ראשית, טוענים המשיבים, כי המבקש לא פירט את כתובת מגוריו והמקור לתשלום שכר הדירה, ולא נתן פירוט מלא הודות הכנסותיו, הוצאותיו, נכסיו וחובותיו. שנית, מתיק ההוצאה לפועל כנגד המבקש עולה כי קיימות לו זכויות בנכסים ובמכוניות הרשומות על שם אמו. המבקשים מוסיפים וטוענים כי מבקשתו של המבקש לא ברור על איזו החלטה הוא מבקש לערער, אך ממילא חלף המועד להגשת הערעור.

6. המשיבים מוסיפים וטוענים כי ההחלטות שצירף המבקש לבקשתו בדבר פטור מאגרה שניתן לו בהליכים שונים אינן רלוונטיות, ומפרטים החלטות נוספות שניתנו בעניינו, בהן נדחו בקשותיו לפטור מאגרה בהליכים שונים.

7. בתשובה לתגובה, טוען המבקש, כי הנכס אליו מפנים המשיבים אינו בבעלותו אלא בבעלות בתו וחתנו, וכן כי המכוניות המצוינות בתגובת המשיבים אינן קיימות עוד, או שעוקלו בידי המשיבים עצמם.

8. נציג היועץ המשפטי לממשלה הגיש גם הוא את תגובתו לבקשת המבקש, בה טען כי יש לסלק את הבקשה על הסף הן בשל השיהוי הניכר בהגשתה, והן בשל העובדה שהמבקש לא הרים את נטל ההוכחה המוטל עליו להראות כי מצבו הכלכלי מצדיק את מתן הפטור. בנוסף, ציין נציג היועץ המשפטי לממשלה כי המבקש הינו תובע המכביר בהגשת תביעות. נוכח היות אגרת בית המשפט כלי מסנן להליכי סרק, יש חשיבות מכרעת, בעניינו של המבקש, שלא להיענות לבקשתו לפטור מתשלום אגרה.

9. לאחר שנתתי דעתי לבקשה, לתגובות ולתשובה, להוראות הדין והפסיקה הנוהגת, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להידחות. ואפרט.

10. סמכות בית המשפט לפטור בעל דין מתשלום אגרה מעוגנת בהוראת תקנה 14(ג) לתקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז - 2007 (להלן: "תקנות האגרות"):
"הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית המשפט שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית המשפט שההליך מגלה עילה, רשאי בית המשפט לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה"

11. שני תנאים מצטברים, איפוא על המבקש פטור מתשלום אגרה, להוכיח. האחד, כי אין ביכולתו לשלם את האגרה, כאשר מוטל עליו הנטל להוכיח העדר יכולת כאמור באמצעות תצהיר תומך המפרט את רכושו, רכוש בן זוגו ורכוש הוריו אם הוא סמוך על שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החודשים שקדמו לתאריך הבקשה, והשני, כי ההליך מגלה עילה.
"הלכה ידועה היא, כי המבקש פטור מתשלום אגרה או מהפקדת עירבון מחמת עוניו חייב להיכבד וליתן לבית המשפט תמונה מלאה ועדכנית של מצבו הכלכלי" (ראה: רע"א 2598/99 כהן נ' נח (פורסם במאגרים המשפטיים, ניתן ביום 16.3.00).

12. המבקש לא הרים, לדידי, הנטל המוטל על כתפיו להוכיח התנאי הראשון, קרי העדר יכולת כלכלית לשאת בתשלום האגרה.

13. מן המסמכים שצירף המבקש עולה כי הוא מקבל סכום של כ-2,900 ₪ לחודש מהמוסד לביטוח לאומי. באשר לטענות המשיב, המבקש לא התייחס לגורלם של נכסי אימו המנוחה, וזכויותיו כיורש. המבקשת אף לא פירט מהן הוצאותיו וכן לא הומצאה אישור באשר להגבלה המוטלת עליו לטענתו לפתיחת חשבון בנק. זאת ועוד, המבקש לא פירט היכן הוא מתגורר, והאם מדובר בדירה בבעלותו או שמא הוא גר בשכירות, ואם כן מה גובה השכירות. כמו כן, לא פירט המבקש האם עשה מאמצים כלשהם לגיוס הסכום הנדרש, כגון פניה לחברים או לבני משפחה.

14. אמנם, מהחלטות שניתנו בהליכים שונים שניהל המבקש ניתן לו פטור מאגרה במספר הזדמנויות, אך מדובר בהחלטות ישנות (מהשנים 2007, 2011 ו-2012), ואין בהן כדי להעיד על מצבו הכלכלי של המבקש כיום. בנוסף, בהחלטות מאוחרות שניתנו בהליכים שניהל המשיב, אשר אליהן הפנו המשיבים והיועץ המשפטי למשלה בתגובותיהם, הוחלט שלא להעניק למבקש פטור מתשלום אגרה.

15. מכאן שהמבקש לא עמד בנטל המוטל עליו להוכיח כי מצבו הכלכלי מצדיק מתן פטור מתשלום אגרה.

16. לא נעלם מעיני מצבו הבריאותי של המבקש, אך אין בכך בלבד כדי להעיד על מצבו הכלכלי או על היעדר יכולת לשאת בתשלום האגרה.

17. משמדובר, כאמור בתנאים מצטברים, הרי שמתייתר הצורך לדון בתנאי השני, קרי כי ההליך מגלה עילה, ודי בכך כדי לדחות את הבקשה. למעלה מן הצורך, יצויין כי הערעור מופנה כלפי החלטת הרשם, אשר במסגרתה נקבלה בקשת המבקש לביטול פסק דין, ואולם הביטול הותנה בתשלום הוצאות נוכח הטעמים המפורטים בהחלטה. בנסיבות אלו, שעה שהסעד העיקרי המבוקש על ידו התקבל על ידי בית המשפט, סבורני, בזהירות המתבקשת, כי סיכויי הערעור אינם גבוהים.

18. נוכח האמור לעיל, ובהתחשב אף בשיהוי הרב בהגשת הערעור והבקשה לפטור מאגרה, ובהליכים הרבים אותם ניהל המבקש בערכאות השונות, הרי שדין הבקשה להידחות.

19. בנסיבות העניין לא מצאתי לעשות צו להוצאות בבקשה זו.

החלטה זו ניתנה על ידי בסמכותי כרשמת.

המזכירות תשלח החלטה זו לצדדים.

ניתנה היום, א' טבת תשע"ו, 13 דצמבר 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אבי פלד
נתבע: דוד ברוך
שופט :
עורכי דין: