ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יצחק דוידסקו נגד מדינת ישראל :

פ"ה - 24973-09-14

לפני: כבוד הנשיא אלכס קוגן

התובע
יצחק דוידסקו
-
הנתבעת
מדינת ישראל
ע"י פרקליטות מחוז חיפה (אזרחי)

החלטה

1. לפני בקשתו של מר יצחק דוידסקו (להלן: "התובע") להורות על עיכוב ביצוע פסק דינו של בית דין זה מיום 20/7/15, אשר דחה את תביעתו של התובע בתיק פ"ה 24973-09-14 יצחק דוידסקו נ' מדינת ישראל וחייב את התובע לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך כולל של 3,000 ₪, תוך 30 ימים מיום מתן פסק הדין (להלן: "פסק דין").

2. ביום 2/8/15 הגיש התובע בקשתו לעיכוב ביצוע תשלום ההוצאות אותן חויב לשלם במסגרת פסק הדין, כשלטענתו בכוונתו להגיש ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה עד ליום 12/10/15; סיכויי הערעור להתקבל גבוהים; עיכוב תשלום ההוצאות עד לאחר מתן פסק דין בערעור לא יגרום למדינה נזק כלשהו; המדינה משלמת לתובע גמלה חודשית ומודעת ליכולת התובע לשלם מיידית את ההוצאות שנפסקו לטובתה בכל רגע שהדבר יידרש; התובע מוכן שסכום ההוצאות שנפסק יוצמד למדד המחירים לצרכן החל מיום 27/8/15 ועד ליום התשלום בפועל, ככל שערעורו יידחה.

יצוין, כי בהליך שלפנינו התובע אינו מיוצג והוא מייצג את עצמו, כפי שגם ייצג עצמו במסגרת תיק פ"ה 24973-09-14.

3. ביום 13/8/15 הגישה המדינה תגובתה לבקשת התובע לעיכוב ביצוע. לטענת המדינה, המדובר הוא בבקשת סרק, שיש לדחותה, תוך חיוב התובע בהוצאות. המדובר הוא בחיוב כספי; סיכויי הערעור קלושים והתובע טען טענותיו בעלמא בהקשר זה; התובע לא הוכיח את הנזק שייגרם על ידו במידה וישולמו הוצאות המשפט; המדובר הוא בסכום נמוך יחסית, והתובע יכול לשלמו כפי שהוא עצמו מודה בסעיף 5 לבקשתו; המדינה תוכל בנקל להשיב לתובע את סכום ההוצאות באם התובע יזכה בערעורו.

דיון והכרעה

4. יצוין, כי בהתאם לתקנה 467 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984, שחלה על בתי הדין לעבודה מתוקף תקנה 129 לתקנות בתי הדין לעבודה (סדרי דין) התשנ"ב-1991, משטרם הוגש ערעור, הסמכות לעכב את ביצוע פסק הדין נתונה לבית דין זה.

5. כלל יסודי הוא, כי מי שזכה בדינו, זכאי לממש את פרי זכייתו, בעוד אשר עיכוב ביצוע פסק הדין הוא בבחינת החריג לכלל.

6. על מנת שבית משפט יורה על עיכוב ביצוע פסק דין, על המבקש לשכנע כי מתקיימים שני תנאים מצטברים: סיכויי הערעור שהגיש להתקבל טובים, ומאזן הנוחות בין הצדדים נוטה באופן מובהק לטובתו.
"בין שני התנאים הנ"ל מתקיים יחס שתואר בפסיקה כ"מקבילית כוחות", דהיינו: ככל שמשקלם של סיכויי הערעור גדול יותר, כך ניתן להקל בדרישה לנטיית מאזן הנוחות לטובת המבקש, ולהפך. מובן כי נטל השכנוע כי קיימת הצדקה להיעתר לבקשה מונח בשלב זה על שכמו של המבקש...
בפרט אמורים הדברים כשעסקינן בפסק דין המטיל חיוב כספי גרידא, ועל אחת כמה וכמה כאשר החוב הפסוק הוא בגין הוצאות משפט. במצבים אלה הנטייה היא שלא להיעתר לבקשה, וביצועו של פסק הדין הכספי יעוכב, ככלל, במקרים חריגים ונדירים שבהם יעלה בידי המבקש להוכיח כי הוא לא יוכל לגבות בחזרה את כספו מהמשיב, אם ערעורו יתקבל, או כי ביצועו המיידי של פסק הדין יגרום לו נזק בלתי הפיך...
טענה בדבר אי-יכולת פירעון של המשיב צריכה להיתמך בתשתית ראייתית מספקת, ולא די בטענה בעלמא הנסמכת על הנחות, או על השערות" (ההדגשה אינה במקור- א.ק; ע"א 136/14 דן אופ בע"מ נ' CORNUCOPIA EQUITIES LTD (ניתן ביום 10/3/14) וראה גם הפסיקה המאוזכרת שם).

7. במקרה שלפנינו, דין הבקשה לעיכוב ביצועו של פסק הדין מיום 20/7/15 להידחות, וזאת, מבלי שאכנס לסיכויי הערעור, ומשום שלא מצאתי במקרה זה נסיבות חריגות בעלות חומרה מיוחדת, המצריכות חריגה מהכלל, המצדיקות את עיכוב ביצועו של פסק הדין.

8. יתר על כן, בנסיבות המקרה שלפני, ובהתחשב בסכום ההוצאות הנמוך יחסית שנפסק לחובת התובע, לא נראה, כי לתובע ייגרם כל נזק ממשי מקיומו של פסק הדין, כאשר יודגש, שמבקשתו של התובע לעיכוב ביצוע פסק הדין עולה בבירור, כי ביכולתו לשלם את ההוצאות מיידית בכל רגע נתון.

9. במצב דברים זה, ומשלא העלה התובע נסיבות מיוחדות וחריגות, המצדיקות את עיכובו ביצועו של פסק הדין מיום 20/7/15, דין בקשת התובע לעיכוב ביצוע פסק הדין להידחות.

סוף דבר

10. הבקשה נדחית.

11. אין צו להוצאות נוספות.

ניתנה היום, כ"ד אלול תשע"ה, 08 ספטמבר 2015, בהעדר הצדדים ותישלח אליהם.


מעורבים
תובע: יצחק דוידסקו
נתבע: מדינת ישראל
שופט :
עורכי דין: