ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין אבי פלד נגד דוד ברוך :


בפני כבוד הרשם הבכיר אורן כרמלי

מבקש

אבי פלד

נגד

משיבים

1.דוד ברוך
2.אברהם ברוך
3.גלעד ברוך

החלטה

בפניי בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה.

למרות טענתו המשתמעת של המבקש כי לא קיבל זימון לדיון, בתיק בית המשפט מצוי אישור מסירה מיום 24/11/14 עם חתימה לכאורה של המבקש עליו. בנסיבות אלה, משבוצעה המצאה כדין, אין מקום לביטול פסק הדין מחובת הצדק ועל בית המשפט להחליט אם להורות על ביטול פסק הדין שניתן בהעדר הגנה משיקוליו, וזאת באיזון שבין סיבת המחדל וסיכויי ההגנה ( ע"א 64/53 כהן נ' יצחקי, פ"ד ח 395).
לעניין המשקל היחסי של שני השיקולים, מאחר שביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה כרוך בזכות החוקתית לגישה לערכאות ( רע"א 8292/00 יוספי נ' לוינזון, ניתן ביום 27/2/01), הרי שככל שלא יוכח זלזול בוטה של המבקש כלפי בית המשפט מכוח חובתו כבעל דין, לא יכולה להיות מחלוקת בדבר משקלו היחסי העדיף של השיקול השני ( פס"ד כהן לעיל; ע"א 5000/92 בן ציון נ' הנאמן על נכסי י. בן ציון, פ"ד מח(1) 830); כשעל המחדל ניתן על-פי רוב לכפר בדרך של פסיקת הוצאות לטובת הצד השני באותו שלב ( אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי ( מהדורה שמינית) 343 וההפניות שם (2005) ( להלן: גורן/סד"א)).

סיבת המחדל:
בהתאם למסמכים שצורפו לבקשה לביטול פסק דין, המבקש הוא אדם בא בימים שבמהלך חודש ינואר 2015 היה מאושפז מספר פעמים בבית החולים 'בלינסון' ואף נדרש לפרוצדורות רפואיות שמפאת צנעת הפרט אין מקום לפרטן ( ראו נספחים שצורפו לבקשה). בנסיבות אלה יש מקום לקבל טענתו, כי היעדרותו מהדיון שנקבע ליום 25/1/15, הגם שלא היה מאושפז באותו מועד, אינה מחמת זלזול בבית המשפט, אלא נבעה מהיותו טרוד בענייני בריאותו וייתכן כי אף לא זכר את מועד הדיון.

סיכויי הצלחה:
לאור האמור, יש לבחון סיכויי ההגנה. הלכה היא כי אין הנתבע חייב להראות הגנה איתנה ובטוחה, אלא ניתן להסתפק לצורך הליך זה בהגנה אפשרית בלבד ( אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי ( מהדורה שמינית) 343 וההפניות שם (2005)).
הנתבע מעלה טענות למעשה בית דין בין הצדדים, הכרוכות בהשתק עילה ו/או השתק פלוגתה, שבגינן לא היו יכולים המשיבים כלל לפתוח בהליכים נגדו. מאחר שלא פורטה מלוא הגירסה העובדתית ולמעט הכחשת הטענה אין פירוט מלא בתגובת המשיבים, הרי שלכאורה, לגבי השלב המשפטי בו מצוי התיק, לא נסתרה גירסת המבקש ומדובר בטענה הראוייה להתברר. לאור האמור, יש בכך די כדי להצביע על הגנה אפשרית, שדי בה כדי להורות על ביטולו של פסק הדין שניתן.

יחד עם זאת, לא נעלם מעיני כי מדובר בדחייה נוספת של ההליך המשפטי וכי מדובר בפעם השנייה בו נדרש בית המשפט לביטול פסק דין בהעדר הגנה בעניינו של המבקש. לא נעלם מעיני גם כי מדובר בתובענה שהוגשה עוד בשנת 2012 ושטרם התקיים דיון בבקשת הרשות להתגונן.
הלכה היא כי אם מצביע הנתבע על הגנה אפשרית, הרי שבגין המחדל יכול בית המשפט להסתפק בהטלת הוצאות לטובת התובע (אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי ( מהדורה שמינית) 343 וההפניות שם (2005) ). בנסיבות אלה יש להורות על תשלום הוצאות לטובת המשיבים בגין הארכת הדיון שלא לצורך והצורך של המשיבים בהמשך הוצאות משפטיות, וזאת כתנאי לביטולו של פסק הדין.

התוצאה:
אשר על כן,
המבקש ישלם למשיבים/התובעים הוצאות בגין הליך זה סך של 1,500 ₪, תוך 45 ימים מהיום כתנאי לביטולו של פסק הדין שניתן ביום 25/1/15 בהעדר הגנה. עם ביצוע התשלום ימסור המבקש הודעה מתאימה לתיק בית המשפט.
ישולמו ההוצאות תוך 45 ימים מהיום, כי אז יבוטל פסק הדין שניתן ביום 25/1/15 בהעדר הגנה.
יבוטל פסק הדין תקבע המזכירות את התיק לדיון בבקשת המבקש ליתן לו רשות להתגונן מפני התביעה.
ת"פ כדי לוודא ביצוע תשלום ההוצאות ומתן המשך הוראות ליום 15/5/15 .

ניתנה היום, ג' ניסן תשע"ה, 23 מרץ 2015, בהעדר הצדדים.


מעורבים
תובע: אבי פלד
נתבע: דוד ברוך
שופט :
עורכי דין: