ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קוקרמן נדל"ן נגד פלזה סנטרס :

5


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

א 1438/06

בפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

28/05/2009

בעניין:

קוקרמן נדל"ן בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד טננבאום

התובעת

נ ג ד

1 . פלזה סנטרס

2 . אלביט הדמיה רפואית בע"מ

ע"י ב"כ

עו"ד בנקל

הנתבעות

החלטה

בהחלטתי מיום 5/5/09 הצעתי לצדדים שתי אפשרויות למסירת מידע לגבי פרטי ההסכמים שגילויים התבקש (מסמכים שנמסרו לעיוני בלבד) - הגשת הודעה מטעם הנתבעות בדבר שאלת קיומם של הסכמים תקפים בין הצדדים והפרטים הרלוונטיים להם או השגת הסכמה דיונית בדבר מתן צו אי פרסום סוד מסחרי במתכונת המעוגנת בסעיף 23(א) לחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק עוולות מסחריות").

התובעת הודיעה כי היא עומדת על גילוי ההסכמים, שכן גלומים בהם פרטים רבים העשויים להיות רלוונטיים עבורה, מעבר לתמורה שהתקבלה מעיסקאות אלה. עם זאת, התובעת מביעה נכונות למתן צו איסור פרסום, בהתאם לסעיף 23(א) לחוק עוולות מסחריות.

בנוסף, טוענת התובעת כי בש"א 8191/09 לא התייתרה, שכן הנתבעות מסרו לה תצהיר גילוי מסמכים שאינו עונה על הנדרש, ולכן היא עומדת על בקשתה זו, ומתעתדת להגיש בקשה נוספת בהקשר דומה.

הנתבעות, לעומת זאת, אימצו את האפשרות השנייה שהוצעה בהחלטתי, ואיזכרו את שני ההסכמים נשוא התביעה והפרטים הרלוונטיים להם- הסכם Heads of Terms מיום 20/5/05 שנערך בין הנתבעת 1 לבין קבוצת Klepierre והסכם מסגרת מיום 29/7/05 שנערך גם הוא בין חברות מסויימות מקבוצת Klepierre לבין הנתבעת 1.

על פי הפסיקה, העיקרון הוא, שיש לאזן בין אינטרס הגילוי לבין השמירה על הסוד המסחרי באופן שיצמצם, ככל האפשר, את הפגיעה בבעל הזכויות בסוד המסחרי. במסגרת איזון זה, יש לחייב את הגילוי רק בזיקה לתשתית הראייתית הלכאורית שהוצגה, ולבחון האם ניתן להסתפק בראיות חלופיות שפגיעתן בסודות המסחריים של בעל הדין היא קטנה יותר (רע"א 918/02 ויטלזון נ' פנטאקום בע"מ (19/6/02); רע"א 3638/03 ביטום נ' תעשיות פטרוכימיות בע"מ נ' כמיפרן ישראל בע"מ (16/9/03); בש"א (מחוזי תל אביב-יפו) 14993/07 Decell Inc נ' איי. טי. איי. אס שרותי תביעה בע"מ (3/6/08)).

במסגרת התביעה עתרה התובעת לחיוב הנתבעות בתשלום דמי תיווך בגין עיסקאות שנערכו עם קבוצת Klepierre . מכאן נובע, שהפרטים הגלומים בהסכמים שנערכו במסגרת עיסקאות אלה, עשויים בהחלט להיות רלוונטיים לצורך קביעת זכאות התובעת לקבלת דמי תיווך וכן (ואולי בעיקר) קביעת גובהם. הנתון הרלוונטי ביותר מבחינה זו, הוא סכום התמורה ששולם במסגרת עיסקאות אלה, אך אני מוכן להניח כי זהו אינו הנתון החשוב היחיד, וייתכן שקיימים נתונים נוספים הגלומים בהסכמים וחיוניים להצגת עמדת התובעת. מבחינה זו, האפשרות למתן צו איסור פרסום המעוגנת בסעיף 23(א) לחוק עוולות מסחריות, מאזנת בין האינטרסים המנוגדים של הצדדים, ומאפשרת הגנה על סודיותם של הנתונים המופיעים בהסכמים, תוך שמירה על אינטרס התובעת לגילוי ההסכמים.

לפיכך, מתקבלת עמדת התובעת, והנתבעות תמסורנה לעיונה, בתוך 20 יום, את ההסכמים האמורים. בש"א 8191/09 נמחקת, תוך שמירת הזכות לעתור בבקשה נוספת תוך 30 יום.

ניתנה היום ה' בסיון, תשס"ט (28 במאי 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים, ותקבע ישיבת קדם משפט נוספת לפי היומן.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו