ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין יעקב סלומון נגד מועצה מקומית פ :

2

בתי המשפט

בית המשפט המחוזי בחיפה

בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים

עתמ000354/08

בפני:

כבוד סגן הנשיא גדעון גינת

תאריך:

01/04/2008

בעניין:

1. יעקב ורות סלומון

2. צבי ונורית לוי

3. יוחנן רסיסי

4. שלמה וחווה מוזס

5. דורון ומריון מוזס

6. עפרה אקשטיין

7. עוזי ושרה פוטשניק

8. עמוס פוטשניק

9. מרים זינגר

10. פרכטר איתי ויותם

ע"י ב"כ עוה"ד

גבי לוריה

העותרים

- נ ג ד -

המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור

המשיבה

ישיבת ‏יום שלישי‏ ‏01‏ ‏אפריל‏ ‏2008

נוכחים:

ב"כ העותרים: עו"ד גבי לוריה + ערן סלומון, בנם של העותרים 1

ב"כ המשיבה: עו"ד ג'ובראן ג'ובראן + רן גלר, הגזבר + מהנדס הוועדה המקומית דניאל ארז

פרוטוקול

השופט:

אני סבור, כי בשים לב לשאלות המשפטיות והעובדתיות השנויות במחלוקת בין הצדדים, כי ראוי שאם הרשות המקומית סבורה שעל תושבים, ובכללם העותרים, לשלם בגין סלילת כביש, הרי עליה לנקוט בהליכים משפטיים מתאימים נגד החייב בתשלום.

לוריה:

אני סבור, כי בפלוגתאות המעטות המתעוררות, ראוי שיכריע בימ"ש זה.

מה גם שסוגיית הגבייה המנהלית אינה עומדת על הפרק (יש הסכמה בין הצדדים כי לא תבוצע גבייה מנהלית עד להכרעה בנקודות האמורות). כמו כן קיימת חשיבות רבה לקביעת מועד הודעות החיוב ולשאלה האם הן הוצאו כדין. בין היתר לאור הוראות חוק הרשויות המקומית, ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה, תש"ם-1980. אנו סבורים כי היעילות הדיונית מחייבת הכרעה בפלוגתאות בשלב זה, דבר שייתר ניהול הליכים מרובים בין הצדדים.

סוג המחלוקות הן משפטיות שאינן מצריכות שמיעת ראיות. ישנן 2,3 שאלות פרשניות שנוגעות לחוק העזר הרבלנטי.

בנסיבות אלה, אנו סבורים כי מתן החלטה ע"י בימ"ש זה יכולה להביא לסיום מהיר ויעיל של המחלוקת המשפטית.

ג'ובראן:

באשר לשיטת הגבייה המנהלית או בסדר דין רגיל - מצטרף לעמדת חברי ומוסיף:

הנתונים לצורך הכרעה הם נתונים אובייקטיביים שאינם במחלוקת. המחלוקת הינה על תחולתו של סע' 9 לחוק העזר ראו נספח ב' לעתירה.

המחלוקת באמת מצומצמת. חברי אומר: השתתפנו בסלילת הרחוב בעבר, אבל זה היה בשנת 1947 ולא מכוח חוק עזר. גם המועצה לא נוסדה אלא ב - 49'.

חוק העזר הראשון היה בשנת 50'.

יש בתב"ע התייחסות שמכוחה שילמו בפועל, אם יסלל רחוב מחדש, יזקף התשלום ששולם על חשבון ההיטל המלא. אנחנו מוכנים לעשות זאת. להתחשב בתשלום שבוצע בפועל, לשערך עד היום ולגבות רק את ההפרש.

לוריה:

מפנה לסע' 3 נספח יט'.

מצטט.

הנחת העבודה המשותפת של שני הצדדים, היתה ששילמו דמי השתתפות והיתה הרחבה. הויכוח הוא מה משמעות הנתון הזה. מדובר כנראה במספר מליוני שקלים.


פסק-דין

1. הרשות המקומית, המשיבה, הוציאה הודעות חיוב מכוח חוק עזר לפרדס חנה-כרכור (סלילת רחובות) תשמ"ז-1986. העותרים, תושבים במקום, חולקים על הדרישות שנשלחו. הטענה היא, כי פרשנות נכונה של חוק העזר תביא לשינוי משמעותי בסכומים שנדרשו על-ידי הרשות המקומית. בא כוח העותרים מדגיש כי אין, למעשה, מחלוקת עובדתית בין הצדדים אלא השאלה היא של פרשנות חוק העזר הנדון.

2. בפתח הדיון המקדמי היום אמרתי לצדדים, כי אני סבור שהדרך המשפטית הנכונה היא הגשת תביעה על-ידי הרשות המקומית כנגד אותו תושב או אותם תושבים, שלדעת הרשות חייבים בתשלום. בעלי הדין לא הסכימו לעמדה זו ואחרי ששמעתי את דבריהם, אני סבור שהדרך שהצעתי היא אמנם הדרך בה יש ללכת.

3. מדובר במחלוקת בין המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור לבין חלק מהתושבים המתגוררים ברחוב הבוטנים, לגבי היטל סלילת רחוב. אינני רואה הבדל בין מחלוקת זו לכל מחלוקת אזרחית אחרת. בעל דין הטוען כי הוא זכאי לכספים מאת אחר, חייב, במקרה של העדר הסכמה, בנקיטת הליכים משפטיים מתאימים. העובדה שבמקרה הנוכחי עשויים להיות מספר לא מבוטל של נתבעים, לא צריכה לשנות מסקנה זו. אם מתעוררות שאלות דומות של חוק או עובדה במספר רב של הליכים, יכול בית המשפט לקיים דיון אחד בכל אותם הליכים באופן שהקביעה בפלוגתא הזהה, תתייחס לכל התיקים. אינני רואה סיבה מדוע יהיה דינה של הרשות המקומית כאן שונה מדינו של כל אחד אחר ואינני רואה סיבה להעדיף את הרשות המקומית על מתדיינים אחרים. המחלוקת האמיתית בין בעלי הדין היא מחלוקת כספית. המקום המתאים לבירורה של מחלוקת זו הוא בבית המשפט האזרחי, הדן בעניין לפי גובה הסכום שבמחלוקת.

4. למותר לציין, כי כל עוד לא הוכרעה המחלוקת באשר לזכותה של הרשות המקומית לגביית כספים מכוח חוק העזר שבמחלוקת, אין מקום להליכי גבייה מינהלית מכוח חוק העזר האמור.

5 התוצאה היא שאני מוחק את העתירה הנוכחית מבלי לפגוע בזכותם של בעלי הדין לפנות לבית-המשפט האזרחי המוסמך.

אינני עושה צו בדבר הוצאות.

ניתן היום כ"ה ב אדר ב, תשס"ח (1 באפריל 2008) במעמד הצדדים.

סגן נשיא

אלה ר.ל.