ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין עמותת ישיבת בני עקיבא כפר הראה ואח' - פתחיה נריה :

בית הדין הארצי לעבודה

ברע000474/08

1. עמותת ישיבת בני עקיבא כפר הראה

2. הנהלת ישיבת בני עקיבא כפר הראה

3. ועד עמותת ישיבת בני עקיבא כפר הראה

4. צבי צויבל המבקשים

-

פתחיה נריה המשיב

החלטה

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת בית הדין האזורי בתל-אביב מיום 21.7.2008 (השופטת נטע רות ונציגי הציבור גב' חנה קפלניקוב ומר מיכה סימיון; בשא 3149/08, עב 8157/08) אשר קיבל את בקשת המשיב לביטול פיטוריו והוציא מלפניו צו המונע ביצוע שינוי במעמדו, בזכויותיו ובתנאי העסקתו עד למתן החלטה אחרת.

2. לאחר שעיינתי בבקשה, הריני מורה בשלב זה כדלקמן:

א. המבקשת תמציא, עד יום 28.08.2008, רשימה מפורטת בנוגע לצמצומים שנעשו בהיקף תקני העובדים. בכלל זה יפורטו שמות העובדים שפוטרו ומה היה היקף משרתם עובר לפיטורים; שמות העובדים אשר משרתם צומצמה תוך פירוט היקף המשרה עובר לצימצומה ולאחר מכן.

לרשימה יצורפו העתקי כלל המכתבים שנשלחו לעובדים בנוגע לפיטוריהם או צמצום משרתם ויובהר לגבי כל אחד ואחד מהם מתי ההחלטה בעניינו נכנסה לתוקף. ויוטעם, העברת עובד בין אגפים שונים במבקשת או בין המבקשת לבין העמותות האחראיות על הפעלתה - אינה נחשבת לעניין זה לפיטורים או צמצום משרה.

ב. המשיב יגיב לבקשת רשות הערעור ולנתונים שיומצאו על ידי המבקשת, עד ליום 4.9.2008.

3. ההליך יובא לפני הנשיא ביום 4.9.2008 בשעה 14:00.

ניתנה בהעדר הצדדים, היום כ' במנחם אב ה'תשס"ח (21.8.2008) ותשלח לצדדים בפקסימיליה.

ורדה וירט - ליבנה, שופטת