ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין סלאימה נגד מדינת ישראל :

4


בתי המשפט

בית משפט המחוזי בנצרת

ערר 000929/09

בפני:

כב' השופט שאהר אטרש

תאריך:

01/05/2009

בעניין:

1. אסמאעיל סלאימה

2. כיאן סלאימה

העוררים

נ ג ד

מדינת ישראל

המשיבה

נוכחים:

בשם העוררים: עו"ד ג'בארין מהסניגוריה הציבורית

בשם המשיבה: פקד אמיר גולן

העוררים הובאו על ידי הליווי

החלטה

1. זהו ערר על החלטת בית משפט השלום בנצרת מהיום להאריך את מעצרם של העוררים עד ליום 3.5.09 שעה 16:00.

2. המשיבה ביקשה להאריך את מעצרם של העוררים למשך 4 ימים לצורך השלמת החקירה. לשני העוררים יוחסו חשדות לביצוע עבירות של תקיפת שוטר בעת מילוי תפקידו וחבלה במזיד ברכב, בכך, שאתמול, בטבריה, בעקבות רישום דו"ח תנועה, תקפו שני העוררים נמרצות שוטרת וגרמו לה חבלות ועורר 1 גרם נזק לניידת משטרה, בכך ששבר את השמשה הקדמית וגרם נזק לפח של מכסה המנוע.

3. בית משפט קמא מצא, לאחר שמיעת הצדדים ועיון בתיק החקירה, כי קיים חשד סביר לכך, ששני העוררים ביצעו את העבירות המיוחסות להם, אם כי ביחס לעבירת גרימת נזק לשמשת הרכב, מצא כי עיקר החשדות מופנים נגד עורר 1 ואילו ביחס לעבירת תקיפת שוטרים, עיקר החשדות מופנים נגד עוררת 2. עוד ציין בית משפט קמא, כי לכאורה מדובר בארוע בריונות חמור, כי יש לאפשר למשיבה להשלים את פעולות החקירה המהותיות (4 פעולות) בלא מפריע וכי שחרור העוררים בשלב זה יש בו כדי להקים חשש ממשי לשיבוש הליכי משפט ולהשפעה על עדים. בנוסף, צויין, כי לעוררים טענות כי הם אלה שהותקפו על ידי השוטרים וכי השוטרים לא פעלו כנדרש.

4. העוררים אינם משלימים עם החלטתו של בית משפט קמא. ב"כ העוררים מיקד את טיעוניו בכך, שניתן להשלים את החקירה כששני העוררים משוחררים. מאידך, עמד ב"כ המשיבה על חומרת העבירות ועל הצורך בהשלמת החקירה בעוד העוררים במעצר.

5. על מנת להורות על מעצרו של אדם טרם הגשת כתב אישום נגדו, צריכים להתקיים שני תנאים מצטברים: האחד, חשד סביר לביצועה של העבירה שאיננה חטא והשני, קיומה של אחת העילות המנויות בסעיפים (1) עד (3) לסעיף 13(א) לחוק המעצרים.

במקרה דנן, בית משפט קמא קבע, כי קיים חשד סביר, ששני העוררים ביצעו את העבירות המיוחסות להם וב"כ העוררים לא חלק על קביעה זו; בכך מתקיים התנאי הראשון.

באשר לתנאי השני, שעניינו התקיימותה של עילת מעצר, לא שוכנעתי, כי מתקיימת במקרה דנן עילת המעצר של שיבוש הליכי חקירה או השפעה על עדים.

סעיף 13(א)(1) לחוק המעצרים מחייב קיומו של "יסוד סביר לחשש" של שיבוש הליכי משפט או השפעה על עדים. אין המדובר בחשש ערטילאי או ספקולטיבי. מדובר בחשש שיש לו יסוד סביר בחומר הראיות, קרי, שיש סיכוי שהוא יתממש הלכה למעשה. דא עקא, פעולות החקירה המהותיות מס' 1, 4, 5 ו- 8, אינן מצדיקות את המשך מעצרם של שני העוררים. ניתן גם ניתן לבצע את אותן פעולות חקירה גם כששני העוררים משוחררים. אין בסיס לקביעה, כי שחרור העוררים בשלב זה עלול להביא לשיבוש הליכי משפט או להשפעה על עדים. אין המדובר בארוע שיש בו מעורבים אחרים שטרם נחקרו או בעדים המוכרים אישית לעוררים, שקיים אז סיכוי סביר שהעוררים ישפיעו עליהם. פעולת החקירה מס' 1 עניינה בחקירת עד, שאין לעוררים אפשרות להשפיע עליו, פעולת החקירה מס' 4 אינה רלוונטית, כך גם פעולת החקירה מס' 5 ואילו לגבי פעולת החקירה מס' 8, ברי, שאין סיכוי סביר, שהעוררים יוכלו להשפיע על אותם עדים, שזהותם אינה ידועה, הגם, שהעדויות המרכזיות והעיקריות לחובת העוררים הינן של אותם שוטרים שהותקפו ולא של אותם עדים שטרם נחקרו. לא זו אף זו, אין לחובתה של עוררת 2, שהינה מורה במקצועה, עבר פלילי. אמנם לחובתו של עורר 1 עבר פלילי, אם כי עבירתו האחרונה הינה משנת 2000. יש בכל אלה כדי ללמד על כך, שהחשש לכך, שבמידה וישוחררו העוררים ינסו להשפיע על עדים, הינו חשש בלתי מבוסס, שאין סיכוי סביר להתממשותו.

6. משבוצעו פעולות החקירה העיקריות ומשניתן להשלים את החקירה ולבצע את פעולות החקירה הנוספות גם בהיות העוררים משוחררים, באתי לכלל מסקנה, כי דין הערר להתקבל.

משכך, אני מורה על שחרור שני העוררים לאחר מילוי התנאים שלהלן:

א. כל אחד משני העוררים יחתום על ערבות עצמית על סך 10,000 ₪.

ב. ייחתמו שתי ערבויות של שני צדדים שלישיים על סך 10,000 ₪ כל ערבות. הערבויות יתייחסו לשני העוררים.

ניתנה היום ז' באייר, תשס"ט (1 במאי 2009) במעמד הצדדים.

שאהר אטרש, שופט

000929/09בש 054 אירית