ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בר צבי נגד בר :

8


בתי-המשפט

בביתֿֿהמשפט המחוזי בתלֿֿאביב-יפו

א 2675/04

לפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

27/03/2009

בעניין:

צבי בר

ע"י ב"כ

עו"ד קורץ

התובע

נ ג ד

ליזה בר

ע"י ב"כ

עו"ד פאפו

הנתבעת

החלטה

התובע מבקש להורות על העברת מסמכים נוספים למר אמנון בצלאלי, מומחה להשוואת כתב יד ולבדיקת מסמכים.

הבקשה נדחתה בהחלטתי מיום 3/6/08, מהטעם שנכון לאותו מועד, טרם הוסדר ייצוג יורשיו של הנתבע, שמואל בר ז"ל.

כתב תביעה מתוקן הוגש ביום 21/7/08, כנגד גב' ליזה בר , יורשתו של המנוח שמואל בר ז"ל (כתב הגנה מתוקן הוגש ביום 19/11/08) ולכן התייתר הטעם הדיוני שמנע היעתרות לבקשה, וניתן להידרש לגופו של עניין (בהתאם לכך, קבעתי בהחלטתי בדיון מיום 25/2/09 כי אין צורך בהגשת בקשה נוספת, שכן הטיעונים הקודמים בעינם עומדים).

לעצם העניין, כתב התביעה נסב, בין היתר, על טענת זיוף המסמכים, שהוצגו על ידי מר שמואל בר ז"ל, המעידים, לכאורה, על קיומו של הסכם הלוואה שנערך בין מר שמואל בר ז"ל ומר שמעון בר ז"ל (כפי הנראה כנגד העברת הדירה). בהתאם לכך, טוען התובע, כי זכויותיהם של מר שמעון בר ז"ל וגברת קוסובר ז"ל הועברו ללא תמורה למר שמואל בר ז"ל, בחוסר תום לב, בעושק ומרמה, ותוך ניצול מצבו הרפואי והנפשי הקשה. התובע עתר להורות על בטלות העברת חלקו של מר שמואל בר ז"ל בדירה והשבת רישום הבעלות במחצית הדירה על שם המנוח, ועל פי צו הירושה, לתובע.

בחוות דעתו מיום 29/4/07 קבע מר אמנון בצלאלי-

"מצאתי זהות בתכונות הכתיבה בין כתב היד והחתימה שבמסמך א וחתימת בר שמעון שבמסמך ב לבין הדוגמאות ע"ש בר שמעון שקיבלתי לבדיקה, במידה שאינה מותירה בי ספק של ממש שכתב היד והחתימות נכתבו על ידו:

א. כתב היד והחתימות שבמחלוקת כתובים בצורה שוטפת, ולא מופיעים בהם סימנים האפיניים לחיקוי או זיוף.

ב. מסקנתי מבוססת בין היתר גם על ההתאמה שמצאתי בין כתב היד שבמחלוקת לבין הדוגמאות, בתכונות כתיבה מהסוג הנבדק באמצעות מיקרוסקופ".

ב"כ התובע הפנה למומחה שאלות הבהרה, ובתשובה לשאלה 7 קבע המומחה-

"בין שתי החתימות שבמחלוקת יש הבדלים צורניים מסויימים...לכל כותב יש וריאציות בכתיבה מסיבות שונות, ובבדיקה זאת אינני יכול לקשור את ההבדלים (ב)צורה לתקופות שונות. עם זאת עלי לציין שרוב הדוגמאות שבהן השתמשתי להשוואת החתימות הינן בין 1982 ל-1992, ולשאלות הקשורות לזמן הכתיבה, רצוי שיבדקו דוגמאות נוספות משנות ה-70".

בבקשה הנוכחית, טוען התובע, כי הוא ליקט מסמכים מקוריים רבים מהתקופות הרלוונטיות, ובהן דוגמאות חתימה של מר שמעון בר ז"ל מאותן התקופות. בסעיף 4 לבקשה, מפרט התובע את זהותם של המסמכים השונים (המצורפים לבקשה).

בתגובה נטען כי המומחה סיים את תפקידו, ואין הצדקה לבקש ממנו כעת חוות דעת נוספת. במהלך הדיון מיום 25/2/09 טען ב"כ הנתבעת כי ב"כ התובע הפנה את שאלות ההבהרה מבלי שניתנה הוראת בית משפט לכך, ומבלי שנמסר לו העתק מהשאלות. בנוסף, נטען כי בפסק דינה מיום 16/12/98 קבעה כב' השופטת שרה סירוטה ז"ל כי המסמכים נשוא חוות הדעת אינם מזוייפים (הנתבע צירף לתגובתו את העמוד מפסק הדין, שלשיטתו, רלוונטי לעניין).

ראשית, עיינתי בעמוד מפסק הדין שצורף, ולא נוכחתי שמעוגנות בו קביעות פוזיטיביות המגבשות מעשה בית דין כלפי ההליך הנוכחי, באופן המאפשר הסקת מסקנה מעין זו, ללא דיון מהותי בסוגיית מעשה בית דין. בהחלטתי בדיון מיום 25/2/09 איפשרתי לנתבעת להגיש בקשה לסילוק על הסף או חיוב התובע בהפקדת ערובה להבטחת הוצאות. בקשות אלה טרם הוגשו.

אני סבור שלא ראוי למנוע מהמומחה להמשיך ולקבוע ממצאים נוספים רלוונטיים, בכפוף למשמעותן והשלכתן האפשרית של מסקנות ההליך הקודם, על היתכנות ההליך הנוכחי.

בנוסף, ייתכן שראוי היה לבקש הפניית שאלות הבהרה למומחה או לכל הפחות להודיע על כך, אך משהופנו שאלות ההבהרה ונענו, ניתן להכשירן ולוּ בדיעבד, ואין הצדקה לפסול את המסקנה הנובעת מהן.

לפיכך, הבקשה מתקבלת. התובע מתבקש להעביר את המסמכים המאוזכרים בבקשה למומחה, בתוך 20 יום. המומחה מתבקש להשלים את חוות דעתו, בתוך 30 יום לאחר מכן.

אני מפנה את תשומת לב התובע לכך שעותק משאלות ההבהרה (להבדיל מהתשובות להן), אינו מצוי בתיק, ויש להגיש עותק מהשאלות לתיק בית המשפט, בתוך 20 יום.

ניתנה היום ב' בניסן, תשס"ט (27 במרץ 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו