ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין נמדר בנימין נגד הבורסה ליהלומים :

2


בתי המשפט

בית משפט השלום תל אביב-יפו

בשא209939/09

בפני:

כבוד השופטת רונית פינצ'וקֿֿאלט

תאריך:

27/03/2009

בנימין ויעקב נמדר

בעניין:

ע"י ב"כ עו"ד

טומי מנור

המבקשים

נ ג ד

בורסת היהלומים הישראלית בע"מ

יהלומי בראשית בע"מ

ב.י.נ.ו. יהלומים בע"מ

יהלומי יהודה כלפון בע"מ

חברת יהלומי פליסטל בע"מ

המשיבים

החלטה

בפני בקשה לצו מניעה זמני, במעמד צו אחד, להורות למשיבה 1 (להלן: "הבורסה") להימנע מלמסור חבילת יהלומים נשוא הבקשה לידי מי מהמשיבים ולהימנע מלבצע בחבילת היהלומים כל דיספוזיציה, על מנת להבטיח את זכויות המבקשים ביהלומים.

הסכסוך נשוא הבקשה נמשך כבר מספר חודשים, ותחילתו ביום 14/11/08.

ביום 1/1/09 ביקש המפרק הזמני של המשיבה 3 מבית המשפט המחוזי בתל אביב הדן (תיק פש"ר 2813/08 בש"א 1016/09) להורות כי חבילת היהלומים תימסר לידי המפרק הזמני. כב' השופטת ו' אלשייך קבעה כי מלבד החברה שבפירוק ישנם ארבעה גורמים נוספים הטוענים לזכויות ביהלומים ולפיכך האפיק הנכון לבירור המחלוקת הוא האפיק הצהרתי.

ביום 11/3/09 הודיעה הבורסה למבקשים ולגורמים הנוספים הטוענים לזכויות ביהלומים כי על מנת להכריע בשאלת הבעלות ביהלומים נקבעות ישיבות בוררות במסגרת הבורסה לימים 17/3, 22/3 ו- 23/3.

מכאן התחילה התכתבות עניפה בין באי כח המבקשים לבין הבורסה בה טענו המבקשים כי אין מקום לקיום בוררות ואילו הבורסה השיבה כי הליך הבוררות הוא ההליך הנכון.

המבקשים פנו לבית המשפט המחוזי בבקשה לצו מניעה זמני במעמד צד אחד שיאסור על קיום הבוררות. כבוד השופט י' זפט קבע כי לא שוכנע שבוררות אינה המסגרת הראויה לבירור שאלת הבעלות ביהלומים וכי לא ראה לנכון להוציא צו במעמד צד אחד. כן קבע כי הבורסה תגיש תגובה לבקשה.

בטרם סיפק היה בידי הבורסה להגיב לבקשה, הגישו המבקשים בקשה למחוק את הבקשה לסעד זמני שכן התברר להם כי יתר משתתפי הבוררות הסכימו להעביר אותה למסגרת של בוררות חיצונית ולא בוררות במסגרת הבורסה.

מהמסמכים שהוגשו עולה כי דבר זה נודע למבקשים, לכל המאוחר ביום 22/3/09.

רק ביום 25/3/09 נזכרו המבקשים לבקש מהבורסה שלא להוציא מידיה את חבילת היהלומים.

כמו כן לא פנו בכל הליך שהוא מאז ה- 22/3/09 ועד היום.

לא אף זאת אלא, שלפחות ככל העולה מהבקשה, התצהיר ונספחי הבקשה, משך כל החודשים מאז פרצה הפרשה, ומאז הוברר כי שאלת הבעלות תתברר במסגרת הליך הצהרתי, לא פתחו המבקשים הליך כלשהו כדי להצהיר על בעלותם ביהלומים ולא בבקשה לסעד זמני.

לפיכך, לא ראיתי לנכון ליתן סעד זמני במעמד צד אחד, ובקשה זו נדחית.

המבקשים ימסרו עותק הבקשה, התצהיר, הנספחים והחלטה זו למשיבים, עד ליום 29/3/09.

המשיבים יגישו תגובותיהם עד ליום 5/4/09.

ניתנה היום, ב' בניסן, תשס"ט (27 במרץ 2009), בהיעדר הצדדים.

_________________________________

רונית פינצ'וקֿֿאלט, שופטת