ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין Newsco Investors LLC ואח' נגד שלמה בן צבי ואח' :

1


בתי המשפט

בית משפט מחוזי תל אביב-יפו

בשא19781/08

בתיק עיקרי: תא 2426/06
תא 1763/07

בפני:

כבוד הרשם אבי זמיר

תאריך:

13/03/2009

בעניין:

1. שלמה בן צבי

2. קבוצת הירש מדיה בע"מ

3. שבוע ישראלי בע"מ

4. אריאל גרינברג

5. הצופה בע"מ

6. ישראלי ניוז בע"מ

ע"י ב"כ עוה"ד

רוזובסקי, שמעוני ובורשטין

המבקשים

נ ג ד

1. Newsco Investors LLC

2. שלדון אדלסון

ע"י ב"כ עוה"ד

קלגסבלד, שרגא, לויטה, בכר וקניג

המשיבים

החלטה

המבקשים (הנתבעים בת"א 2426/06) עותרים לחייב את המשיבים (הנתבעים בת"א 1763/07) בהשלמת ההליכים המקדמיים. המבקשים עותרים לחייב את המשיבה 1 במסירת תצהיר גילוי בת"א 2426/06 ותצהיר גילוי מתוקן בת"א 1763/07, ולאפשר עיון במסמכים המאוזכרים בתצהיר (המבקשים מבהירים כי אין להם התנגדות ששני תצהירי הגילוי יאוחדו לתצהיר אחד); להורות למשיבה 1 למסור למבקשים תצהיר תשובה לפרטים נוספים ותצהיר תשובות לשאלון; להורות למשיב 2 למסור תצהיר גילוי מסמכים כללי וספציפי, תצהיר תשובה לפרטים נוספים ותצהיר תשובות לשאלון.

מהבקשה עולה, כי חלק מהדרישות המקדמיות הופנו למשיבים באוגוסט-ספטמבר 2007, בעוד שחלקן הופנו אליהם לאחרונה, בחודש ספטמבר 2008, וסמוך לאחר קדם המשפט שהתקיים ביום 21/9/08.

כידוע, מן הראוי שהצדדים יחליפו ביניהם דרישות מקדמיות בשלבים ראשוניים של ההליך, והגשת בקשה בעניין השלמת הליכים מקדמיים בשלב מאוחר יחסית של ההליך, מצדיקה, לעיתים, את דחיית הבקשה (בש"א ( מחוזי תל אביב-יפו) 20204/04, ת"א 2048/01 בורשטיין נ' מוביקס תקשורת בע"מ (14/11/04); רע"א 5031/08 חניף נ' בית החולים האיטלקי חיפה (24/11/08)).

בהחלטתי בקדם המשפט מיום 21/9/08 איפשרתי לצדדים להגיש כל בקשה בנוגע להליכים מקדמיים, ובמקביל, קצבתי מועדים להגשת ראיות. מכאן, כי הבקשה הנוכחית אינה לוקה בהשתהות המצדיקה, בפני עצמה, את דחייתה.

אמנם, כפי שטוענים המשיבים, האפשרות שניתנה היא להגשת בקשות מקדמיות, להבדיל מהפניית דרישות מקדמיות לראשונה, אך מנגד, משהדרישות הופנו זה מכבר, אין להתעלם מהן מטעמים פורמליסטיים.

לעצם העניין, עיינתי בתצהיר הגילוי מטעם מר פול רוברטס, שנמסר במסגרת ת"א 1763/07 (נספח ו' לבקשה), ובניגוד לטענת המבקשים, לא התרשמתי שהוא לוקה בפגם כלשהו. עם זאת, בניגוד לטענת המשיבים איני סבור כי תצהיר זה יכול לשמש כתצהיר גילוי גם במסגרת ת"א 2426/06, שכן ראוי כי בכל אחד מההליכים יוגש תצהיר גילוי נפרד. לפיכך, המשיבים מתבקשים למסור למבקשים, בתוך 20 יום, תצהיר גילוי גם במסגרת ת"א 2426/06 (ככל שהדבר לא נעשה עד כה).

אני מסכים עם המבקשים בכך שמן הראוי כי המשיב 2 ימסור תצהיר גילוי עצמאי, ולא ניתן להסתפק בהפנייה הכללית הגלומה בתצהיר הגילוי מטעם המשיבה 1. המשיב 2 מתבקש למסור את תצהיר הגילוי, בתוך 20 יום.

המשיבים מתבקשים לאפשר למבקשים לעיין במסמכים המאוזכרים בתצהיריהם, בתוך 20 יום ממסירת תצהירי הגילוי.

עיינתי בדרישות המבקשים לפרטים נוספים (שהופנו גם הן בנפרד למשיבה 1 ולמשיב 2), ולא התרשמתי כי הן עלולות להכביד על המשיבים למעלה מהנדרש. לפיכך, ולאור הרלוונטיות הגלומה בנתונים אלה, מתבקשים המשיבים להשיב עליהם, בתוך 20 יום.

לעומת זאת, השאלונים שהופנו אל כל אחד מהמשיבים בסמוך לאחר קדם המשפט הקודם (הזהים למדי בתוכנם), כוללים, כל אחד, 118 שאלות, ולטעמי מדובר בדרישה מכבידה והצורך הנטען בה אינו עולה בקנה אחד עם העיתוי בהגשתה. באופן עקרוני, אין לחייב בעל דין להשיב על שאלון ארוך ומכביד, כאשר אין הצדקה לכך, והערכאה הדיונית רשאית לפסול שאלון מעין זה בכללותו (בר"ע 1078/05 סלון ירושלים מוצרי חשמל בע"מ נ' כלליר תפעול ואחזקה בע"מ (22/3/06)).

לפיכך, איני מחייב את המשיבים במענה על השאלונים האמורים (אין בכוונתי להתייחס באופן קונקרטי למידת הרלוונטיות של שאלות שונות, שכן התנגדות המשיבים בעניין היא כללית וגורפת).

אין צו להוצאות.

ניתנה היום י"ז באדר, תשס"ט (13 במרץ 2009) בהעדר הצדדים.

המזכירות תמציא העתקים לב"כ הצדדים.

אבי זמיר, שופט

רשם בית המשפט המחוזי תל אביב-יפו