ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין קריעף נגד כהן :

1


בתי המשפט

בית משפט השלום ירושלים

בשא013164/08

בתיק עיקרי: א 022007/08

לפני:

כבוד השופטת אנה שניידר

13/03/2009

התובעים (המבקשים)

נ ג ד

1. כהן שלמה

2. כהן נתנאלה

הנתבעים (משיבים)

החלטה

1. ביום 24.12.08 הוגשה בקשה (בש"א 13164/08) למתן צו עשה שיורה לנתבעים למסור עותק ממפתחות שערי הכניסה לחצר הבית המשותף ברחוב ניקנור 11 בירושלים (להלן – הבית), שלצדדים דירות בו, ולאפשר לתובעים מעבר חופשי אל כל שטח גינת הבית הסובבת אותו לרבות למחסן שברשותם, אשר בו נמצא מתקן חימום (להלן – המחסן).

2. במקביל הוגשה תביעה למתן צו עשה, צו הצהרתי וצו מניעה קבוע בגין הסגת גבול והשתלטות של הנתבעים על רכוש משותף בבית.

3. במהלך הדיון בבקשה למתן צו מניעה זמני עלתה שאלת סמכותו העניינית של בית משפט זה לדון בתביעה דנן. בית המשפט נדרש לשאלה האם תובענה זו נמנית עם התובענות שהפורום הבלעדי המוסמך לדון בהן הוא המפקח על רישום המקרקעין (להלן-המפקח), בהתאם להוראת סעיף 72 (א) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן- החוק), או שמא מדובר בסמכות מקבילה.

4. סמכותו של המפקח מעוגנת בסעיף 72 לחוק הקובע:

"(א) סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר זכויותיהם או חובותיהם לפי התקנון או לפי סעיפים 58,59,59א עד 59ח, לפי חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), התשס"ח-2008 או לפי סעיפים 6נט עד 6סא, 21ב ו-27ג לחוק הבזק התשמ"ב-1982 יכריע בו המפקח.

(ב) סכסוך בין בעלי דירות בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.

(ג)..."

האמור בכתב התביעה הולם את החלופה הקבועה בסעיף 72 (ב) לחוק, המקנה את הסמכות לשתי הערכאות, לפי בחירת התובע, ולא את זו המנויה בסעיף קטן (א) אשר נסב על סכסוך בדבר זכויות או חובות על פי התקנון.

לפיכך, הנני קובעת כי לבית משפט זה הסמכות העניינית לדון בתובענה.

5. בהמשך להחלטה מיום 8.3.09, אני קובעת כדלקמן:

(א) האמור בסעיף 2 להחלטה ישאר בתוקף עד להחלטה אחרת.

(ב) לגבי ההליך העיקרי – ניתן בזה צו גילוי מסמכים הדדי תוך 30 ימים.

(ג) הצדדים רשאים להגיש שאלונים תוך המועד האמור. תשובות לשאלונים יינתנו בתצהיר תוך 14 ימים מקבלת השאלונים.

(ד) התובעים יגישו תצהירי עדות ראשית תוך 30 ימים מסיום ההליכים המקדמיים.

(ה) הנתבעים יגישו תצהירי עדות ראשית תוך 30 ימים מקבלת תצהירי התובעים.

(ו) נקבע לקד"מ ליום 7.9.09 בשעה 14:00.

המזכירות תשלח העתק מההחלטה לצדדים.

ניתנה היום ט"ז באדר, תשס"ט (12 במרץ 2009) בהעדר הצדדים.

אנה שניידר, שופטת

קלדנית: זהבית