כל פסקי הדין מתאריך 11/08/2017

1. עמרי קיס נגד סינרמה מועדנים בע"מ