כל פסקי הדין מתאריך 19/01/2009

1. ממן נגד עיריית קרית שמונה
2. קסבי נגד חגית ואלי השקעות בע"מ
3. זיגדון רותי נגד רשת מוסדות
4. גור נגד כהן
5. אמיל מטר נגד המל"ל
6. שרבאתי נגד בטוח לאומי-סניף ירוש
7. אבו חדיד נגד בטוח לאומי-סניף
8. סוכנות היהודית נגד לחמני יצחק
9. חליפה נגד משרד התמ"ת - לשכה משפ
10. נוהא אלעאלם אלבוסטאמי נגד המל"ל
11. עווד נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי
12. אבו פרחה נגד בטוח לאומי-סניף
13. רוטמן נגד בטוח לאומי-סניף ירושל
14. בשיר נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי
15. גולד דוד נגד בטוח לאומי-סניף
16. זיאב איובי נגד בטוח לאומי-סניף
17. רג'בי נגד בטוח לאומי-סניף ירושל
18. המאר נגד בטוח לאומי-סניף ירושלי
19. סקלאר נגד בטוח לאומי-סניף ירושל
20. ממן נגד בטוח לאומי-סניף ירושלים
21. טובה מלכה נגד ש.ל סחר ואופנה בע"מ
22. ציאם נגד י.ד ארוחות בע"מ
23. ורדיקה הדס נגד אסף אריאל -בעל
24. משה נתן נגד יורם זמיר ואח'
25. הדס פינק נגד עיריית ירושלים ואח'
26. עזאדין קראעין נגד מוסך טיראן בע"מ
27. ROSSARIN SAENPOOMEE נגד יואב טובי
28. חאלד נגד חסרת חיים זקן
29. עטון נגד בית ספר התיכון
30. דמרי נגד תפוז
31. שרמן נגד חברת מודיעין
32. עלי רחיל נגד בית ספר שירין
33. משרד התמ"ת מחלקה נגד יעקובי הוב
34. שרביט נגד א.ב קרמיקה בע"מ
35. (באל-באלטזר אור נגד טרודה דותן )בתיק באל-באלטזר נגד טרודה
36. (.. אוזנה שלום נגד מלונות צרפת יר )בתיק אוזנה נגד מלונות צרפת
37. סגאי חגי ברוך נגד בטוח לאומי-סנ
38. אלכמלאת נואל נגד בטוח לאומי-סני
39. נבארי נאגח נגד בטוח לאומי-סניף
40. THONGBAI THAEPTHAO נגד מור דן
41. אסטן אזיזוב נגד בטוח לאומי-סניף
42. ברקובסקי אלכסנדר נגד קופת חולים
43. שלום נוריאל נגד בטוח לאומי-סניף
44. סער בת שבע נגד נדיר חברה להזנה ושרותים בע"מ
45. בואצי מרלן נגד תנופה שירותי ניהול כ"א בע"מ
46. חורי עירן נגד מידד חורי מ.ח. שיפוצים
47. טל אורן נגד איתמר גלילי
48. יצחק מורנו נגד המוסד לביטוח לאומי
49. פרחן שרה נגד המוסד לביטוח לאומי
50. רחל פריי נגד בטוח לאומי-סניף ב
51. מדינת ישראל נגד הגר בנימין
52. ד.ד.ש מפיצי נגד מדינת ישראל- מש
53. בן מיור יהושע - ועדת השחרורים
54. אדי בן יוסף עבד אללטיף - ועדת השחרורים
55. לוגוביק נגד שר הפנים
56. דוד בצלאל נגד הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ואח'
57. לוקשיק נגד שחר נזקי צנרת בע"מ