כל פסקי הדין מתאריך 29/11/2008

1. מדינת ישראל נגד עקיל דוח-א י-ם ת-61200605824