ברוכים הבאים לאתר פסיקה - פסקי דין בחינם, להלן פסק הדין בודיק רענן נגד בטוח לאומי-סניף :

1


מדינת ישראל

בית הדין האזורי לעבודה
בבאר שבע
בל 1327/05

בפני:

כבוד השופט אילן סופר

18/01/2009

בעניין:

בודיק רענן

ע"י ב"כ עו"ד

סילביאנה בן בסט

התובע

נ ג ד

בטוח לאומי-סניף באר שבע

ע"י ב"כ עו"ד

ילנה צ'וקלר

הנתבע

החלטה

1. בפנינו בקשת התובע להצגת שאלות הבהרה לשניים מהמומחים הרפואיים שמונו מטעם בית הדין בתיק זה, ותגובת הנתבע לבקשה זו.

2. לאחר שעיינו בחומר הרלבנטי מצאנו כי אין מקום להעתר לבקשת התובע להצגת שאלות הבהרה לד"ר דורון אבניאלי, המומחה הרפואי מתחום רפואת השיניים.

חוות הדעת של ד"ר ריכטר, אליה מתייחס התובע בשאלות ההבהרה, לא עמדה בפני המומחה מטעם בית הדין, ועל כן אין מקום לבקש התייחסותו לאמור בה. זאת ועוד, המומחה ציין בחוות דעתו כי הרופאה המטפלת קבעה כי הפס הצהוב בשיניו של התובע אינו ניתן להסרה (עמוד 2 לחוות הדעת, סעיף פרטי המקרה). המומחה מסביר כי מדובר בפס שהינו תוצאה של נסיגת החניכיים, והוא כהה יותר מכותרות השיניים. המומחה מציין כי ממצא זה קיים בכל נסיגת חניכיים ואינו מצביע על פגיעה כתוצאה מחשיפה לחומרים כלשהם. מכאן כי בחוות הדעת השיב המומחה לשאלות שמבקש התובע להפנות, ועל כן אין להעתר לבקשה.

3. אשר לבקשה להפנות שאלות הבהרה למומחה פרופ' רוני וולף, מתחום מחלות העור, מצאנו כדלקמן:

המומחה ציין בחוות דעתו כי בבדיקת התבחין הטלאי שנערכה לתובע ביום 2.2.04 כל הטסטים היו שליליים.

התובע הציג סיכום רפואי מיום 2.1.04 בו מציין ד"ר זאב פם כי "....12-13 ארוזיות נותרו באיזורי תבחיני מטלית ..."

התובע מבקש לשאול את המומחה כיצד האמור במסמך זה מתיישב עם הקביעה בחוות דעתו כי הבדיקה היתה שלילית, והאם יש בכך כדי לשנות ממסקנותיו.

4. על אף שהמסמך אליו מבקש התובע להפנות את המומחה הרפואי הועבר למומחה טרם מתן חוות דעתו, ועל אף שתאריכו מוקדם לתאריך ביצוע בדיקת התבחין הטלאי, ולמען הסר כל ספק, מצאנו כי יש להפנות למומחה הרפואי, פרופ' רוני וולף, מתחום רפואת העור את השאלה שלהלן:

מצ"ב מסמך רפואי של התובע מיום 2.1.04 בו ציין ד"ר זאב פם כדלקמן:

"ניבדק ברמבם במחלקת עור לתבחיני עור ממגע בין 12-13 ארוזיות נותרו באיזורי תבחיני מטלית בגב צילום ויעוץ מרפאת אלרגיה למגע ברמב"ם"

האם יש באמור במסמך זה כדי לשנות מהקביעות בחוות דעתך? נא הסבר תשובתך, תוך התייחסות למועדים בהם נערכו כל אחת מהבדיקות.

4. המזכירות תעביר לפרופ' וולף העתק מהחלטה זו, בצירוף המסמך הרפואי מיום 2.1.04.

5. המומחה יתבקש ליתן תשובתו עד ליום 15.2.09.

ניתנה היום 18 בינואר, 2009 (כ"ב בטבת תשס"ט) בהעדר הצדדים.

אילן סופר - שופט